BEYAZ DENEY FARELERİNDE BÖBREK VE BÖBREK ÜSTÜ BEZİNİN ARTEİNAL VASCULARİZASYONUN MAKROANATOMİK SUBGR S VE ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK RAŞTIRILMASI


NUR İ. H. (Yürütücü) , ALAN A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2009
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2012