Saksağan da Pica pika Linnaeus 1758 dil damak ve laringeal girişin anatomik ve taramalı elektron mikroskobik özellikleri


ERDOĞAN S., AKBALIK M. E. , ALAN A.

20. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 25 - 28 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper