BILDIRCINLARDA BELİRLİ DOZLARDA VERİLEN SÜLFAKİNOKSALİNİN PLASMA MDA (MALONDİALDEHİT) DÜZEYİ İLE MERİTROSİT KATALAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ.


LİMAN B. C. (Yürütücü) , ALAN A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2005

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2004
  • Bitiş Tarihi: Mart 2005