Doç.Dr.

AYDIN ALAN


Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Abd, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

BEYAZ DENEY FARELERİNDE BÖBREK VE BÖBREK ÜSTÜ BEZİNİN ARTERİAL VASKULARİZASYONUNUN, MAKROANATOMİK, SUBGROS VE SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Abd.

2004

2004

Yüksek Lisans

SÜLFAKİNOKSALİNİN BILDIRCIN PLAZMASINDAKİ MALONDİALDEHİT DÜZEYİNE ETKİSİ

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji-Toksikoloji Abd.

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Veteriner Anatomi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler

2005 - 2018

2005 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2012 - 2013

2012 - 2013

DEKAM Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Dekam

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Anatomi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deney Hayvanları Anatomisi (Fare)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anatomide SEM Kullanımı

Lisans

Lisans

Veteriner Hekimliği Mesleki Özel Eğitimi(İntörn)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İç Organlar II (Ürogenital Sistem)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deney Hayvanları Anatomisi (Kobay)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

VAN 503

Lisans

Lisans

Topografik Anatomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anatomik Teknikler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bazı Anestezi Bölgelerinin Anatomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Diseksiyon Teknikleri I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC (SEM), HISTOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL STUDY OF THE MONGOOSE (Herpestes ichneumon L., 1758) TONGUE IN SOUTH TURKEY

Haligur A., Ozkadif S., Alan A. , Yener Y.

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES-JAPS, cilt.30, sa.6, ss.1476-1485, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Light and scanning electron microscopic study of lingual papillae in the wolf (Canis lupus)

HALIGÜR A., ÖZKADİF S., ALAN A.

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.82, sa.5, ss.501-506, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Macroanatomic, light, and electron microscopic examination of pecten oculi in the seagull (Larus canus)

Ince N. G. , Onuk B., Kabak Y. B. , ALAN A. , Kabak M.

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.80, sa.7, ss.787-792, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Light and Scanning Electron Microscopic Structure of the Pecten Oculi in the Common Barn Owl (Tyto alba)

Yilmaz B., Korkmaz D., ALAN A. , Demircioglu I., Akbulut Y., Oto C.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.6, ss.973-979, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

A Study on Branching of Aortic Arch in the Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus, Pallas 1811)

ALAN A. , ORHAN I. , DÜZLER A.

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.48, sa.6, ss.1681-1686, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Ramification of the celiac artery in the greater flamingo (Phoenicopterus roseus)

ALAN A. , DÜZLER A. , ORHAN I.

VETERINARNI MEDICINA, cilt.61, sa.2, ss.97-101, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2013

2013

Light and scanning electron microscopic studies on the lingual papillae of 80-day-old wild pig fetal siblings

Ates S., Bozkurt Y. A. , Kozlu T., Alan A. , DÜZLER A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.37, sa.6, ss.664-671, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Macroanatomic, light and scanning electron microscopic studies of the pecten oculi in the stork (Ciconia ciconia)

Onuk B., Tutuncu S., ALAN A. , Kabak M., Ince N. G.

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.76, sa.9, ss.963-967, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

Zearalenone and ochratoxin residues in the kidney of bulls

Liman B. C. , ERASLAN G. , KANBUR M. , HISMIOGULLARI S., Şeybek N. , ALAN A.

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, sa.6, ss.615-617, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi (Karakeçi) Kılları Üzerinde Morfolojik İncelemeler

ORHAN İ. , DÜZLER A. , ALAN A. , ELMAZ Ö., ÖZGEL Ö.

Kocatepe Veterinary Journal, cilt.11, sa.2, ss.173-179, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

A Scanning Electron Microscopic studies on the podocytes of the kidneys of rat Rattus norvegicus and blind mole rat Spalax leucodon

NUR İ. H. , YOLDAŞ A., ALAN A. , AKÇAY A.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.30, sa.4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

A Scannig Electron Microscopc Studies on the pododcytes of the Kidneys of rat and blind mole rat

NUR İ. H. , ATİLA Y., ALAN A. , AKÇAY A.

Eurasian journal of Veterinary Scienses, cilt.30, sa.4, ss.203-209, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Termografi ve Veteriner Hekimliğinde Kullanımı

ALAN A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.133-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Balb c Deney Farelerinde Böbreklerin anatomisi ve Arteriel Vascularizasyonu

ALAN A. , NUR İ. H. , DÜZLER A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Falütesi dergisi, cilt.9, sa.1, ss.13-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Balb c Deney Farelerinde Böbreklerin Anatomisi ve Arterial Vaskularizasyonu

ALAN A. , NUR İ. H. , DÜZLER A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.13-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Japon Bıldırcınında Aorta Descendens in Seyri ve Dalları ÜzerineMakro Anatomik Bir Çalışma

DÜZLER A. , NUR İ. H. , ALAN A.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.8, ss.139-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Bir Ankara Tavşanının Böbreğinde Gözlenen Varyasyon

DÜZLER A. , NUR İ. H. , Çirli Ş., ALAN A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.57-59, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

A MORPHOLOGICAL RESEARCH ON PAPILLA RENALIS IN THE KIDNEYS OF ANATOLIAN GROUND SQUIRREL

Köse F., Orhan İ. , Beyaz F. , Alan A. , Düzler A.

2 ND INTERNATIONAL & 11TH NATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS , Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, ss.60-61

2018

2018

Investigations of Anatomic Structuresof Mammary Glands and Ducts in Saanen Goats

KABAK M., SELVİLER SİZER S., TÜTÜNCÜ Ş., ALAN A. , ONUK B.

5th International Vet Istanbul Group Congress and 8th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine, 23 - 27 Eylül 2018

2018

2018

Reproductive System of male ground squirrels (Spermophylus xanthoprymnus)

ABAY M., ORHAN I. , ALAN A. , EKEBAŞ G. , ÇAKIR BAYRAM L. , DEMİRAL Ö. O. , et al.

3th International Conference on Advances in Natural Applied Sciences ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Reproductive System of Male Ground Squirrels(Spermophilus Xanthoprymnus)

ABAY M. , ORHAN İ. , ALAN A. , EKEBAŞ G. , ÇAKIR BAYRAM L. , DEMİRAL Ö. O. , et al.

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES ICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.175

2017

2017

Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi (Kara Keçi) Kılları Üzerinde Morfolojik İncelemeler.

DÜZLER A. , ALAN A. , ORHAN İ. , ELMAZ Ö., ÖZGEL Ö.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.161-162

2017

2017

Ak Karaman koyunlarında bubus oculı’nin anatomisi üzerinde bir inceleme.

OKŞAR D., ORHAN İ. , ALAN A. , DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.163-164

2017

2017

3d Yazıcıların ve Tarayıcıların Anatomi Alanında Kullanımı.

ALAN A. , DÜZLER A. , ORHAN İ.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.123-124

2017

2017

GELENEKSEL VE MODERN TAHNİT

DÜZLER A. , ORHAN İ. , ALAN A.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner Anatomi Kongresi, Afyon, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.41-42

2017

2017

Macroanatomical, scanning electron microscopic investigation of development and language papilla in squirrel

ALAN A. , BEYAZ F. , ORHAN I. , ergen e., DÜZLER A.

1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey, Afyon, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.5-6

2017

2017

The morhological structure of tunica fibrosa bulbi in Gerze rooster and chicken

ONUK B., GEZER İNCE N., ALAN E., SELVİLER S., ALAN A. , KABAK M.

1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey and Xth National Veterinary Anatomy Congress, 13 Haziran - 16 Eylül 2017

2017

2017

3d Yazıcı Destekli Tahnit Çalışması

ORHAN İ. , ALAN A. , DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.73-74

2017

2017

Morphological Studies on Hairs of Hobamli and Hair Goats (Black Goat)

DÜZLER A. , ALAN A. , ORHAN İ. , ELMAZ Ö., ÖZGEL Ö.

1st International Veterinary Anatomu-y Congress of Turkey, 13 - 16 Eylül 2017

2017

2017

Üç Kafadar

ORHAN İ. , ALAN A. , DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.203-204

2017

2017

Gelengilerde Dil ve Dil Papillalarının Makroanatomik, Histolojik ve Scanning Electron Mikroskobik İncelenmesi

ALAN A. , BEYAZ F. , ORHAN İ. , ERGEN E., DÜZLER A.

1. Uluslararası Türkiye veteriner anatomi kongresi X. ulusal veteriner anatomi kongresi 13-16 Eylül 2017 Sandıklı/Afyon, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.5-6

2017

2017

Macroanatomıc, lıght and electron mıcroscopy examınatıon of pecten oculı ın larus canus

GEZER İNCE N., ONUK B., KABAK Y. B. , ALAN A. , KABAK M.

1th International Veterinary Anatomy Congresss of Turkey Xth National Veterinary Anatomy Congresss, 13 - 16 Eylül 2017

2017

2017

The morpholojical structure of the tunica fibrosa bulbi in gerze rooster and chicken

ONUK B., GEZER İNCE N., ALAN E. , ALAN A. , KABAK M., SELVİLER S.

1th International Veterinary Anatomy Congresss of Turkey Xth National Veterinary Anatomy Congresss, 13 - 16 Eylül 2017

2017

2017

Gelengilerde Dil ve Dil papillalarının Makroanatomik, Histolojik ve Scanning Elektron Mikroskobik İncelenmesi

ALAN A. , BEYAZ F. , ORHAN İ. , Ergen E., DÜZLER A.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner Anatomi Kongresi, Afyon / Sandıklı, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.5-6

2017

2017

Macroanatomic, Light and Electron Microscopy Examination of Pecten Oculi in Larus Canus

GEZER İNCE N., ONUK B., KABAK Y. B. , ALAN A. , KABAK M.

4th International VETIstanbul Group Congress, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.80, ss.787-792

2017

2017

Morphological Study on Glands Around the Eyeball in New Zealand Rabbit (Oryctolagus Cuniculus L.)

ONUK B., KABAK Y. B. , KABAK M., ALAN A.

Conference of the International Journal of Arts Sciences, Paris, Fransa, 10 - 13 Nisan 2017, cilt.10, ss.113-114

2015

2015

Gerze Horozunda Pekten Oculi’nin Makroanatomik, Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi

ALAN A. , Onuk B., ALAN E., Kabak M.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 7 Ekim - 10 Eylül 2015, ss.71-72

2015

2015

Flamingo dilinin makroanatomik ve scanning elektron mikroskobik olarak incelenmesi

ALAN A. , ORHAN İ. , DÜZLER A.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015

2015

2015

Gerze Horozunda Pecten Oculi nin Makroanatomik Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi

Alan A. , Onuk B., Alan E. , Kabak M.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, ss.71-72

2015

2015

Gerze Horozunda Pecten Oculi nin Makroanatomik Işık ve Elektron Mikroskobik incelenmesi

ALAN A. , ONUK B., ALAN E. , KABAK M.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015

2015

2015

Tendo Calcaneus Communis (Achilles Tendon) in Rabbit

ORHAN I. , ALAN A. , ALAN E., DÜZLER A.

International VETistanbul Group Congress, Saint-Petersburg, Rusya, 7 Nisan - 09 Mayıs 2015, ss.650

2015

2015

Tendo Calcaneus Communis in Rabbit

ORHAN I. , ALAN A. , ALAN E., DÜZLER A.

Intenational VETistanbul Group Congress 2015, St. Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, cilt.1, sa.1, ss.637

2015

2015

Tendo Calcaneus Communis Achilles Tendon in Rabbit

Orhan İ. , Alan A. , Alan E. , Düzler A.

International VETistanbul Group Congress, Sankt-Peterburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.650

2014

2014

Anatomic and scanning electron microscopic studies of the tongue and lingual papillae in red fox Vulpes vulpes linnaeus 1758

ALAN A.

Proceedings of the XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists Cluj-Napoca, Romania, 23 - 26 Temmuz 2014, cilt.43, ss.19

2014

2014

The branching of the aortic arch in the flamingo

ALAN A. , ORHAN İ. , DÜZLER A.

Proceedings of the XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists Cluj-Napoca, Romania, 23 - 26 Temmuz 2014, cilt.43, ss.19-20

2012

2012

Anatomical and scanning electron microscopic studies of the oropharyngeal cavity in the common raven

ERDOĞAN S., ALAN A.

XXIXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, 25 - 28 Haziran 2012 identifier identifier identifier

2010

2010

Balb c Beyaz Deney Farelerinde Ren ve Glandula Suprarenalis Üzerine Scanning Elektron Mikroskobik bir Çalışma

NUR İ. H. , ALAN A. , DÜZLER A.

VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi / Afyonkarahisar, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2010

2010

2010

Üç Boyutlu Bir Öğretim Materyali Çalışması

DÜZLER A. , ALAN A. , NUR İ. H.

IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi / Afyonkarahisar, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2010

2010

2010

Üç boyutlu bir öğretim materyali çalışması” VI. Veteriner Anatomi Kongresi

DÜZLER A. , Alan A. , NUR I. H.

6. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Afyon, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2010, ss.107

2010

2010

Balb-c beyaz farelerde ıntrarenal arterlerin takilon taslağı üzerinde scannıng elektron mikroskopik inceleme

Alan A. , NUR I. H. , DÜZLER A.

6. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Afyon, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2010, ss.31

2006

2006

Termal Anatomi

ALAN A. , NUR İ. H.

IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi / Kayseri, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

The Limbs of the Pig

HAZIROĞLU R. M. , ÇAKIR A., EKİM O., YILDIZ D., Bozkurt E. Ü. , KABAK M., et al.

Textbook of Veterinary Anatomy Fourth Edition, Prof.Dr.R.Merih Hazıroğlu, Prof.Dr. Ahmet Çakır, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.780-783, 2017

Desteklenen Projeler

2018 - 2019

2018 - 2019

3D Destekli Yapay Dil Çalışması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALAN A. (Yürütücü) , ORHAN I. , DÜZLER A.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 120

h-indeksi (WOS): 6

Jüri Üyelikleri

Ekim-2013

Ekim 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Tıp Anatomi