Prof.Dr.

ABDULLAH DEMİRTAŞ


TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİM

ÜROLOJİ

E-posta: ademirtas@erciyes.edu.tr
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 22105
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 21125
Fax Telefonu: +90 352 437 7613
Web: http://drabdullahdemirtas.com

Eğitim Bilgileri

2009 - 2010

2009 - 2010

Post Doktora

New York University, Nyu Langone Medical Center, Department Of Urology, Amerika Birleşik Devletleri

2000 - 2005

2000 - 2005

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Türkiye

1990 - 1997

1990 - 1997

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Tıpta Uzmanlık

Kemik metastazlı prostat kanserli hastalarda Zoledronik Asit tedavisinin kemik metabolik belirteçlerine etkisinin değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

Sağlık ve Tıp

1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Temel Ürodinami Kursu

Kontinans Derneği

2008

2008

Sağlık ve Tıp

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007

2007

Sağlık ve Tıp

Eğitim Becerileri Kursu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006

2006

Sağlık ve Tıp

Basic Course in Laboratory Animals Science

Erciyes University School of Medicine

2004

2004

Sağlık ve Tıp

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Sınavı Hazırlık Kursu

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları

2003

2003

Sağlık ve Tıp

VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ASPU Eğitim Komitesi Kursu

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

2003

2003

Sağlık ve Tıp

6. Ankara Üroonkoloji Kursu

Üroonkoloji Derneği

2001

2001

Sağlık ve Tıp

İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001

2001

Sağlık ve Tıp

Klinik Çalışmaların Yürütülmesi Konulu ISI (Investigator Support Initiative) Eğitim Programı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2007 - 2014

2007 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2009 - 2010

2009 - 2010

Diğer

New York University, Langone Medical Center, Department Of Urology

2006 - 2007

2006 - 2007

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2005 - 2006

2005 - 2006

Uzman

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Percutaneous antegrade ureteral stent placement: single center experience.

Kahriman G. , Özcan N. , Doğan A. , İmamoğlu H. , Demirtaş A.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.25, ss.127-133, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Do positional variations of epididymis affect infertility?

Akınsal E. C. , Baydilli N. , Demirtaş A. , Ekmekçioğlu O.

Turkish journal of urology, cilt.44, ss.198-201, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Ten cases with 46,XX testicular disorder of sex development: single center experience.

Akinsal E. C. , Baydilli N. , Demirtas A. , Saatci C. , Ekmekcioglu O.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.43, ss.770-775, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Genetic polymorphism in sex hormone metabolism and prostate cancer risk

Ersekerci E. , Sofikerim M., TAHERİ S. , DEMİRTAŞ A. , Halis F.

GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, cilt.14, ss.7326-7334, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

A Radiographic Correlation between Renal and Pulp Stones

Ertas E. T. , Inci M., Demirtas A. , Ertas H., Yengil E., Sisman Y., et al.

WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, cilt.63, no.63, ss.620-625, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2013

2013

Artificial Urinary Sphincter Revision: The Role of Ultrasound

Brucker B. M. , Demirtas A. , Fong E., Kelly C., Nitti V. W.

UROLOGY, cilt.82, ss.1424-1428, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2013

2013

Prevalence of carotid artery calcification on panoramic radiographs in patients with renal stones

Ustun I., Inci M., DEMİRTAŞ A. , Sisman Y., Gokce C., Ertas E. T.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.706-710, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2013

2013

Relationship between urolithiasis and diastolic functions of the heart

Inci M., Sarli B. , Celik A. , DEMİRTAŞ A. , baydilli N. , Akpek M. , et al.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.574-579, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2011

2011

The effects of intraoperative infusion of dexmedetomidine on early renal function after percutaneous nephrolithotomy

BAYRAM A. , Esmaoglu A. , AKİN A. T. , BAŞKOL G. , AKSU R. , BİÇER C. , et al.

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.55, ss.539-544, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2009

2009

Transarterial embolization for renal arterial bleeding

Mavili E., DÖNMEZ H. , ÖZCAN N. , Sipahioglu M., DEMİRTAŞ A.

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.15, ss.143-147, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2003

2003

Big bladder stones around an intravesical migrated intrauterine device.

DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ İ.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.35, ss.495-496, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

2002

2002

Electrified urinary drainage bag: an in vitro study

Ekmekcioglu O. , Gokahmetoglu S. , Demirci D. , Demirtas A. , Emirdoğan M. , Gülmez İ.

WORLD JOURNAL OF UROLOGY, cilt.20, ss.240-243, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Ürolojik Hastalıklar ve Düşme

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Aegean J Med Sci, cilt.1, ss.147-149, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Erkek Hastaların Prostat Kanseri Taramaları Hakkında Bilgi Düzeyleri

CEYHAN Ö. , GÖRİŞ S. , DEMİRTAŞ A. , KILIÇ Z.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, cilt.20, ss.184-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Augmentasyon Sistoplasti SonrasıKomplikasyonların Yönetimi

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji bülteni, cilt.5, ss.22-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2017

2017

Vezikovajinal fistül cerrahisinde zamanlama

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

KONTİNANS VE NÖROÜROLOJİ BÜLTENİ, cilt.4, ss.35-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Moleküler Prognostik Faktörler, Moleküler Evreleme ve Prostat Kanserinin Klinik Sınıflaması

GÖGER Y. E. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N.

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, cilt.10, ss.102-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üriner İnkontinansın Moleküler Biyolojisi

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, cilt.3, ss.54-56, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

2015

2015

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, cilt.2, ss.84-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License
Link

2013

2013

Üretradaki Yabancı Cisimlere Bağlı Gelişen Fournier Gangreni

Akınsal E. C. , DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , EKMEKÇİOĞLU O. , TATLIŞEN A.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.232-235, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Peyronie hastalığı ve erektil işlev bozukluğunda ekstrakorporeal şok dalga tedavisi.

DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

Androloji Bülteni, cilt.59, ss.159-161, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Parental Consanguinity In Infertile Males.

DEMİRTAŞ A. , Akınsal E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

open journal of urology, cilt.3, ss.53-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Small cell prostate carcinoma: a case report and review of the literature.

DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , ÖZTÜRK F. , Akınsal E. C. , Demirtaş T., EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

Case Reports in Urology, no.2013, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Solitary Fibrous Tumor of the Kidney: A Case Report.

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , AKGÜN H. , Akınsal E. C. , DEMİRCİ D.

Case Reports in Urology, cilt.2013, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar.

DEMİRTAŞ A. , ÜNTAN I.

Türk Üroloji Seminerleri, cilt.2, ss.24-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Böbrek Pelvisinden Köken Alan Leiomyosarkom: Olgu Sunumu.

DEMİRTAŞ A. , ökten t. , caniklioğlu m. , Akınsal E. C. , çoban g. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

Erciyes Tıp Dergisi, ss.287-290, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi.

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , Akınsal E. C. , GÜLMEZ I. , KARACAGİL M.

Türk Üroloji Dergisi, ss.438-440, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Genç Erişkinde Spontan Prostat Apsesi.

Halis F. , DEMİRTAŞ A. , Caniklioğlu M. , Şahin N. , sofikerim m.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.131-134, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Seminomlarda Primer Kemoterapi Sonrası Residüel Kitlelere Yaklaşım.

sofikerim m. , DEMİRTAŞ A.

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.9, ss.59-62, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Çocuk Hasta Grubunda Perkütan Nefrolitotomi.

DEMİRCİ D. , sofikerim m. , Caniklioğlu M. , DEMİRTAŞ A. , KARACAGİL M.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.49-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

İdiopatik skrotal kalsinozis.

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , Yıldırım Y. E. , GÜLMEZ I.

gazi tıp dergisi, ss.189-191, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Fournier Kangreni: 38 Olgunun Değerlendirilmesi.

DEMİRTAŞ A. , sofikerim m. , Halis F. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRCİ D. , ÖZTÜRK A.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.32, ss.416-421, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Erkekte Erektil İşlev Bozukluğu Tanı Ve Tedavisi.

EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.28, ss.220-225, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Do positional variations of epididymis affect infertility?

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2993-2994
Link

2017

2017

Do Positional Variations of Epididynis Affect Infertility.

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2993
Link

2017

2017

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , ABDÜLREZZAK Ü.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.3014-3015
Link

2017

2017

Target Görünümü Veren Atipik Adenomatoid Tümör

İMAMOĞLU H. , MEZGİTLİ E. , ERDOĞAN N. , DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 May 2017

2017

2017

Transrektal URS: Üreterosigmoidostomi- Sol Distal Üreter Taşı

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G.

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 April 2017, ss.34

2016

2016

EVALUATION OF THE AGNOR PARAMETERS FOR THE EARLY DETECTION OF URINARY BLADDER CANCER VIA CELLS OBTAINED FROM URINE SAMPLES

CÜCER N. , EROZ R., DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C.

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 30 October 2016, cilt.41, ss.114-115
Link

2016

2016

Erkek hastaların prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyleri

CEYHAN Ö. , KARAKUŞ AÇIKGÖZ G. , DEMİRTAŞ A. , GÖRİŞ S. , KILIÇ Z.

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016, ss.321

2015

2015

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G. , GÜLMEZ I.

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 November 2015, ss.73

2015

2015

Aksesuar meme dokusu fertilite ile ilişkili midir?

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , Baydilli N. , EKMEKÇİOĞLU O.

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 30 April - 03 May 2015, ss.20

2015

2015

Ultrason Kılavuzlğunda Mikro perkütan Nefrolitotomi

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , TOSUN H. , Baydilli N. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 April 2015, ss.20

2015

2015

Endovizyon sistemindeki görüntü filtreleri mesane tümörü tanisina yardımcı mı?

TOMBUL Ş. T. , TOSUN H. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 April 2015, ss.117

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , Sönmez G. , AKıNSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , Tombul Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

2014

2014

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , GÜLESER A. S. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.117

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

2014

2014

Lumbar Disk Hernisi Cerrahisi Sonrası Oluşan Üreter Darlığı: Olgu Sunumu.

AKINSAL E. C. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.36

2014

2014

Üreter Taşı Nedeniyle Gelişen Spontan Renal Pelvis Rüptürü: Olgu Sunumu.

AKINSAL E. C. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.179

2014

2014

Results of Retroperitoneoscopic Cystectomy for Renal Cystic Disease.

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , sabur v. , DEMİRCİ D. , et al.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.56

2014

2014

Factors That Affecting the Success of Retrograde Intrarenal Surgery.

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.62-63

2014

2014

Laparoscopic Mass Enucleation Without Ischemia in Small Renal Masses.

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ÖZKAYA M. , sabur v. , AKINSAL E. C. , et al.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.14

2014

2014

Laparoscopic Treatment of Renal Hydatid Cyst.

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ I.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.17

2014

2014

Laparoskopik Üreteroüreterostomi Yapılan Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu.

AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ I.

3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 - 31 May 2014, ss.3

2014

2014

Comparison of PNL Results According to Stone Size in Pediatric Age Groups.

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T.

ESPU - 25th Anniversary Congress,, Innsbruck, Avusturya, 7 - 10 May 2014, ss.3

2013

2013

Epidermolizis Bülloza Hastasında Mesanede Mezonefroid ve İntestinal Metaplazi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , YILMAZ K. , AKINSAL E. C. , öktem t.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.171

2013

2013

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.90

2013

2013

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Fibroepitelyal Polip

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ÖZKAYA M. , YILMAZ K. , AKINSAL E. C. , et al.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.166

2013

2013

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.142-143

2013

2013

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisi Deneyimi

DEMİRTAŞ A. , ALDEMİR N. , avcı a. , AKINSAL E. C. , baydilli n. , sofikerim m. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.146

2013

2013

Transperitoneal Dessendan Teknikle Laparoskopik Radikal Prostatektomi

GÜLMEZ I. , DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.114

2013

2013

Mesane Tümörü ile Kan Grupları Arasında İlişki Var mıdır?

DEMİRTAŞ A. , TOSUN H. , baydilli n. , SÖNMEZ G. , ÇAKICI TOSUN M. , AKINSAL E. C. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.336-337

2013

2013

Küçük Renal Kitlelerde Laparoskopik İskemisiz Kitle Enükleasyonu

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ÖZKAYA M. , sabur v. , GÜLMEZ I.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.102

2013

2013

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.225

2013

2013

Böbrek Dışı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , TOKMAK T. T. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.223

2013

2013

Nadir Testis Stromal Tümörü: Bilateral Leydig Hücreli Tümör- Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , AKINSAL E. C. , TATLIŞEN A.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.102

2013

2013

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ÖZKAYA M. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.224

2013

2013

Our Experience on Radical Cystectomy of Non-urothelial Bladder Cancer

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , TOSUN H. , DEMİRLEĞEN A. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1227

2013

2013

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1322

2013

2013

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

DEMİRTAŞ A. , DOĞANAY Y. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.117-118

2013

2013

Thermochemotherapy Application for Non-muscle Invasive Bladder Cancers in Middle and High Risk: Initial Experience

DEMİRLEĞEN A. , DEMİRTAŞ A. , TOSUN H. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1223

2013

2013

Our Results of Patients with Bladder Cancer Treated with Radical Cystectomy and Ureterocutaneostomy

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1224

2013

2013

Retrograd İntrarenal Cerrahide Başarıyı Etkileyen Faktörler

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.118

2013

2013

Uygun Şekilde Takılmayan Rahim İçi Aracın Mesaneye Migrasyonu

baydilli n. , durmazer d. , TOSUN H. , sabur v. , DEMİRTAŞ A.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.228

2013

2013

The Sexual and Psychological Conditions of Male Patients with Klinefelter Syndrome and Vasal Agenesis

baydilli n. , DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1116

2013

2013

Böbrek Kist Hidatiğinin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.228-229

2013

2013

Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Center Experience of 1262 Cases

DEMİRTAŞ A. , DOĞANAY Y. , AKINSAL E. C. , baydilli n. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1344

2013

2013

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , sabur v. , DEMİRCİ D. , et al.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.68-69

2013

2013

The Results of Radical Nephrectomy

TOSUN H. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1359

2013

2013

Our Experience in Upper Urinary Tract Urothelial Tumors

DOĞANAY Y. , DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, ss.1215

2012

2012

An Independent Validation Of 2010 TNM Classification For Renal Cell Carcinoma A Multi-Center Study By The Society Of Turkish Uro-Oncology.

OZKAN T. A. , ESKİCORAPCI S. Y. , YAYCIOGLU O., AKDOGAN B., GOGUS C., DIRIM A., et al.

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting., Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 May 2012, cilt.187, no.4, ss.292-293

2012

2012

Penile Mold: Is It A Useful Technique In The Surgical Management Of Peyronie's Disease?

GÖKÇE A., DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C. , KADIOĞLU A., EKMEKÇİOĞLU O.

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 May 2012, cilt.187, no.4, ss.685-686

2012

2012

Osteoporosis; A Dangerous Condition Waiting For Males With Klinefelter's Syndrome And Hypogonadothropic Hypogonadism

DEMİRTAŞ A. , GÖKÇE A., AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 May 2012, cilt.187, no.4, ss.925

2012

2012

Radikal Sistektomi Sonrası Lenf Nodu Dansitesinin Surveye Etkisi

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.96-97

2012

2012

Diastolik Kalp Fonksiyonları İle Üriner Sistem Taş Hastalıkları Arasındaki İlişki

inci m., sarlı b. , çelik a., DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , akpek m. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.241-242

2012

2012

Vezikoüreteral Reflüsü Olan Çocuklarda Cerrahi Sonuçlarımız

baydilli n. , ergül m. a. , TOSUN H. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.248-249

2012

2012

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , ergül m. a. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.135-136

2012

2012

Bir Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Koplikasyonu: Peroperatif İntraperitoneal Alan İçine Taş Kaçması

ergül m. a. , DEMİRTAŞ A.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.273

2012

2012

Alt Pol Taşlarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız

baydilli n. , ergül m. a. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.85

2012

2012

Does radiologic stage predict pathologic stage and cancer specific survival according to revised 7th TNM version in renal cancer?

ACAR I. C. , ESKİCORAPCI S. Y. , YAYCIOGLU O., DIVRIK T., YAZICI S., DEMİRTAŞ A. , et al.

27th Annual European Association of Urology (EAU) Congress, Paris, Fransa, 24 - 28 February 2012, cilt.11, ss.1016

2011

2011

Dextrocardia and situs inversus totalis in a Turkish subject: a case report

Yılmaz S., DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C. , SAĞIROĞLU A., ACER N. , AYCAN K.

Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa, Türkiye, 19 May - 22 November 2011, cilt.5, ss.127

2011

2011

The Effects Of Warm And Cold Ischemia On The Function Of The Operated Kidney In Patients Undergoing Nephron Spearing Surgery

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , Şahin N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRCİ D. , TATLIŞEN A.

31st Congress of The Société Internationale d'Urologie (SIU), Berlin, Almanya, 16 - 20 October 2011, cilt.78, ss.35-36

2011

2011

Ultrasound imaging of artificial sphincter pressure regulating balloon

brucker b., DEMİRTAŞ A. , fong e., kelly c., nitti v.

American Urological Association (AUA) 2011 Annual Meeting, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 19 May 2011, cilt.185, no.4, ss.923-924

2011

2011

Treatment of post-prostatectomy incontinence with male slings in men with impaired detrusor contractility and/or valsalva voiding on urodynamics

han j., brucker b., DEMİRTAŞ A. , fong e., nitti v.

American Urological Association (AUA) 2011 Annual Meeting, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 19 May 2011, cilt.185, no.4, ss.409

2011

2011

Patient satisfaction following surgery for post-prostatectomy incontinence; a comparison of artificial urinary sphincters versus male slings

fong e., brucker b., DEMİRTAŞ A. , SHAH S., KAEFER D., ROSENBLUM N., et al.

Society For Urodynamics And Female Urology 2011 Winter Meeting, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 March 2011, cilt.30, ss.254-255

2011

2011

The effect of external beam radiation on urodynamic parameters and patient satisfaction in men with post-prostatectomy incontinence

fong e., brucker b., DEMİRTAŞ A. , KAEFER D., ROSENBLUM N., nitti v.

Society For Urodynamics And Female Urology 2011 Winter Meeting, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 March 2011, cilt.30, ss.208-209

2009

2009

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi Tecrübemiz

sofikerim m. , DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ I. , karacagil m.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.239

2009

2009

Öncesinde Uygulanan Şok Dalga Litotripsi Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarını Etkiler Mi?

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O. , avcı a., GÜLMEZ İ. , KARACAGİL M.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.158

2009

2009

İntravezikal Paragangliyoma

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , GÜLMEZ İ. , KARACAGİL M.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.312

2009

2009

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.292

2009

2009

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O. , baydilli n.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.205

2009

2009

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.310

2009

2009

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

Çocuk Hastada Perkütan Nefrolitotomi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.294

2009

2009

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.295

2009

2009

Üreterosel İçindeki Taşın Endoskopik Tedavisi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , sofikerim m. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , karacagil m.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.309

2007

2007

Epididim Önde mi, Arkada mı?

EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , DEMİRCİ D.

7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 June 2007, ss.109

2007

2007

Ductus Deferens Agenezli Olgulardaki Deneyimimiz

EKMEKÇİOĞLU O. , erdoğan n. , DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , aygen m. e.

7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 June 2007, ss.107

2006

2006

Benign Prostat Hiperplazisinde Bipolar Plazmakinetik Tekniği ile Transüretral Prostatektomi

kilcier m., DEMİRTAŞ A. , demir e., bedir s., örs ö., güven o., et al.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.305

2006

2006

Sol Varikosel Varlığı Boyla İlişkili Mi?

DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRCİ D.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.144

2003

2003

Palpe Edilemeyen Testislerin Tanı ve Tedavisinde Laparoskopinin yeri

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ İ. , EKMEKÇİOĞLU O. , KARACAGİL M.

VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 September 2003, ss.99

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Prostat Biyopsisi: Multidisipliner Yaklaşım

Demirtaş A.

Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2018
Link

2018

2018

Prostat Biyopsisi- Multidisipliner Yaklaşım

TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Prostat Füzyon Biyopsisi, Demirtaş A, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.123-130, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi-Multidisipliner Yaklaşım

SÖNMEZ G. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A.

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi, Demirtaş A, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.73-79, 2018

2018

2018

Üroonkoloji El Kitabı

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörleri: Klinik Görünüm, Tanı ve Evreleme, Erturhan S, Akın Y, Editör, Tüd/ Türk Üroloji Akademisi Yayınları, İstanbul, ss.375-380, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi- Multidisipliner Yaklaşım

TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G., DEMİRTAŞ A.

Prostat Füzyon Biyopsisi, Demirtaş A, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.123-130, 2018

2018

2018

PROSTAT BİYOPSİSİ: Multidispliner Yaklaşım

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

Prostat kanseri için yeni belirteçler, Abdullah Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Editör, Bilimsel Tıp Yaynıevi, Ankara, ss.23-30, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi Multi disipliner Yaklaşım

TOMBUL Ş. T. , Sönmez G., DEMİRTAŞ A.

Prostat Füzyon Bİyopsisi, Demirtaş Abdullah, Tombul Tolga Şevket, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.123-130, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi Multidisipliner Yaklaşım

Sönmez G., TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A.

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi, Demritaş Abdullah, Tombul Tolga Şevket, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.73-79, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi-Multidisipliner Yaklaşım

SÖNMEZ G., TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A.

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi, Demirtaş A, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.73-79, 2018

2017

2017

PRATİK ÜRODİNAMİ

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

PROSTATEKTOMİ SONRASI İNKONTİNANS, Cenk Gürbüz, Burhan Coşkun, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.55-64, 2017

2017

2017

TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

Nörojenik Mesane Hastalıkları ve Pelvik Organ Prolapsusu, Uzm. Dr. Selçuk SARIKAYA, Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU, Editör, Türk Üroloji Akdemisi Yayını, Ankara, ss.341-370, 2017

2017

2017

PRATİK ÜRODİNAMİ

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

NÖROJEN MESANELİ HASTALARDA ÜRODİNAMİK ÇALIŞMALAR, CENK GÜRBÜZ, BURHAN COŞKUN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.55-64, 2017

2016

2016

TÜAK TÜRKİYE ESRU ASİSTAN EL KİTABI

NUMAN B., DEMİRTAŞ A.

NÖROÜROLOJİ VE PELVİK ORGAN PROLAPSUSU, SARIKAYA SELÇUK, KADIOĞLU ATEŞ, Editör, İSTANBUL TIP KATABEVİ, İstanbul, ss.389-434, 2016

2016

2016

GÜNCEL ÜROLOJİ

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

GENİTOÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİ, İlker Seçkiner, Ömer Bayrak, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.30, 2016

2013

2013

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi

baydilli n. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

Klinefelter Sendromu, Aşcı R.,Çayan S.,Erdemir F.,Orhan İ.,Yaman Ö.,Usta M.F.,Kendirci M.,Ekmekçioğlu O.,Kadıoğlu A., Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.699-711, 2013

2013

2013

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi

ÖZKAYA M. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

Erkek İnfertilitesinde Endokrin Değerlendirme, Aşcı R.,Çayan S.,Erdemir F., Orhan İ., Yaman Ö., Usta M.F., Kendirci M., Ekmekçioğlu O., Kadıoğlu A., Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.227-239, 2013

2013

2013

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi

DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

Erkek İnfertilitesinde Proksimal Obstrüksiyonların Değerlendirilmesi ve Tedavisi, Aşcı R.,Çayan S.,Erdemir F.,Orhan İ.,Yaman Ö.,Usta M.F.,Kendirci M.,Ekmekçioğlu O.,Kadıoğlu A., Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.513-521, 2013

2013

2013

ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

KLİNEFELTER SENDROMU, RAMAZAN AŞÇI, SELAHATTİN ÇAYAN, FİKRET ERDEMİR, İRFAN ORHAN, ÖNDER YAMAN, MUSTAFA FARUK USTA, MUAMMER KENDİRCİ, OĞUZ EKMEKÇİOĞLU, ATEŞ KADIOĞLU, Editör, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.699-711, 2013

2011

2011

Travma El Kitabı

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Caniklioğlu M.

Ürogenital Yaralanmalar, Sözüer E., İkizceli İ., Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.493-526, 2011

2010

2010

Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları.

DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

Yenidoğanın Çevresel Androjen/Östrojenlere Maruz Kalmasının erkek Üreme Sağlığına Etkisi., Çayan S.,,Ayyıldız A.,Yaman Ö.,Orhan İ, Aşçı R., Ekmekçioğlu O.,Usta M.F., Editör, Ayrıntı Basımevi, Ankara, ss.259-262, 2010

2009

2009

Temel Ürojinekoloji

EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

Subüretral Divertiküller, Ö. Yalçın, Editör, Nobe Tıp İtabevleri, İstanbjl, ss.465-470, 2009

2007

2007

Çocuklarda Akut Skrotal Patolojiler

kibar y., ırılata h., DEMİRTAŞ A. , dayanç m.

Çocuklarda Akut Skrotal Patolojiler, .., Editör, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Basımevi, Ankara, ss.48-0, 2007

Desteklenen Projeler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Haziran 2018

Haziran 2018

8. Avrasya Üroonkoloji Kongresi

Tbilisi

Nisan 2018

Nisan 2018

Pelvik Taban Cerrahi Sempozyumu

İstanbul

Ekim 2017

Ekim 2017

26. ulusal üroloji kongresi

Girne

Nisan 2017

Nisan 2017

12. Endoüroloji Kongresi

Nevşehir

Nisan 2013

Nisan 2013

10. Ulusal Endourology Kongresi

ANTALYA

Şubat 2013

Şubat 2013

Scientific and Occupational Leadership Camp, Turkey and Romania Yung Urologists Outstanding Joint Meeting

ANTALYA

Eylül 2012

Eylül 2012

30th World Congress of Endourology and SWL

İstanbul

Ekim 2011

Ekim 2011

10. Üroonkoloji Kongresi

ANTALYA

Haziran 2011

Haziran 2011

Challenges in Endourology

PARİS

Aralık 2009

Aralık 2009

1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi

ANTALYA

Nisan 2009

Nisan 2009

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

KAYSERİ

Mart 2008

Mart 2008

23rd Annual EAU Congress

MİLAN

Nisan 2006

Nisan 2006

Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler, Sempozyum

İstanbul

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Türk Üroloji Derneği Anadolu Toplantıları-5. “İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Temel Kavramlar

KAYSERİ

Ödüller

Nisan 2017

Nisan 2017

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi- En İyi Bildiri

ENDROÜROLOJİ DERNEĞİDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014 - 2014

2014 - 2014

Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi 8 Mart Kayseri Toplantısı

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Bölge Toplantısı

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Bölge Toplantısı

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Panelist

Kayseri-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Panelist

Kayseri-Türkiye

Burslar

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Türk Üroloji Derneği yurt dışı eğitim bursu

Diğer Resmi Kurumlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 301

h-indeksi (WOS): 11

Jüri Üyelikleri

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Tez savunması - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı