Prof.

ABDULLAH DEMİRTAŞ


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilim

Üroloji

Education Information

2009 - 2010

2009 - 2010

Post Doctorate

New York University, Nyu Langone Medical Center, Department Of Urology, United States Of America

2000 - 2005

2000 - 2005

Doctorate

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Turkey

1990 - 1997

1990 - 1997

Postgraduate

Gazi University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2005

2005

Expertise In Medicine

Kemik metastazlı prostat kanserli hastalarda Zoledronik Asit tedavisinin kemik metabolik belirteçlerine etkisinin değerlendirilmesi Sustainable Development

Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Üroloji

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2009

2009

1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Temel Ürodinami Kursu

Health&Medicine

Kontinans Derneği

2008

2008

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu

Health&Medicine

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007

2007

Eğitim Becerileri Kursu

Health&Medicine

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006

2006

Basic Course in Laboratory Animals Science

Health&Medicine

Erciyes University School of Medicine

2004

2004

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Sınavı Hazırlık Kursu

Health&Medicine

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları

2003

2003

VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ASPU Eğitim Komitesi Kursu

Health&Medicine

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

2003

2003

6. Ankara Üroonkoloji Kursu

Health&Medicine

Üroonkoloji Derneği

2001

2001

İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı

Health&Medicine

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001

2001

Klinik Çalışmaların Yürütülmesi Konulu ISI (Investigator Support Initiative) Eğitim Programı

Health&Medicine

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Research Areas

Health Sciences, Medicine, Surgery Medicine Sciences, Urology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

2014 - 2019

2014 - 2019

Associate Professor

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

2007 - 2014

2007 - 2014

Assistant Professor

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

2009 - 2010

2009 - 2010

Other

New York University, Langone Medical Center, Department Of Urology

2006 - 2007

2006 - 2007

Lecturer PhD

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

2005 - 2006

2005 - 2006

Expert

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

Risk factors associated with pain in fusion prostate biopsy

SÖNMEZ G. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ T. , DEMİRTAŞ A.

PROSTATE INTERNATIONAL, vol.8, pp.185-189, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2019

2019

Percutaneous antegrade ureteral stent placement: single center experience.

Kahriman G. , Özcan N. , Doğan A. , İmamoğlu H. , Demirtaş A.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), vol.25, pp.127-133, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

2018

2018

Do positional variations of epididymis affect infertility?

Akınsal E. C. , Baydilli N. , Demirtaş A. , Ekmekçioğlu O.

Turkish journal of urology, vol.44, pp.198-201, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

Ten cases with 46,XX testicular disorder of sex development: single center experience.

Akinsal E. C. , Baydilli N. , Demirtas A. , Saatci C. , Ekmekcioglu O.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, vol.43, pp.770-775, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

Genetic polymorphism in sex hormone metabolism and prostate cancer risk

Ersekerci E. , Sofikerim M., TAHERİ S. , DEMİRTAŞ A. , Halis F.

GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, vol.14, no.3, pp.7326-7334, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

2014

2014

A Radiographic Correlation between Renal and Pulp Stones

Ertas E. T. , Inci M., Demirtas A. , Ertas H., Yengil E., Sisman Y., et al.

WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, vol.63, no.6, pp.620-625, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

2013

2013

Artificial Urinary Sphincter Revision: The Role of Ultrasound

Brucker B. M. , Demirtas A. , Fong E., Kelly C., Nitti V. W.

UROLOGY, vol.82, no.6, pp.1424-1428, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2013

2013

Prevalence of carotid artery calcification on panoramic radiographs in patients with renal stones

Ustun I., Inci M., DEMİRTAŞ A. , Sisman Y., Gokce C., Ertas E. T.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, no.5, pp.706-710, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Relationship between urolithiasis and diastolic functions of the heart

Inci M., Sarli B. , Celik A. , DEMİRTAŞ A. , baydilli N. , Akpek M. , et al.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, no.4, pp.574-579, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2009

2009

Transarterial embolization for renal arterial bleeding

Mavili E., DÖNMEZ H. , ÖZCAN N. , Sipahioglu M., DEMİRTAŞ A.

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, vol.15, no.2, pp.143-147, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2003

2003

Big bladder stones around an intravesical migrated intrauterine device.

DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ İ.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.35, pp.495-496, 2003 (Journal Indexed in SCI)

2002

2002

Electrified urinary drainage bag: an in vitro study

Ekmekcioglu O. , Gokahmetoglu S. , Demirci D. , Demirtas A. , Emirdoğan M. , Gülmez İ.

WORLD JOURNAL OF UROLOGY, vol.20, no.4, pp.240-243, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Geriatrik mesane ve tedavi yaklaşımları

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ T. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.7, pp.23-27, 2020 (National Non-Refereed Journal)

2020

2020

Fonksiyonel ürolojide kök hücre uygulamaları

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ T. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.7, pp.20-22, 2020 (National Non-Refereed Journal)

2019

2019

Oncologic and Renal Function Outcomes After Radical Cystectomy and Ureterocutaneostomy: A Single Center Experience

TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , TATLIŞEN A.

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, vol.6, no.4, pp.314-319, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

2018

2018

Ürolojik Hastalıklar ve Düşme

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Aegean J Med Sci, vol.1, no.4, pp.147-149, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2018

2018

Erkek Hastaların Prostat Kanseri Taramaları Hakkında Bilgi Düzeyleri

CEYHAN Ö. , GÖRİŞ S. , DEMİRTAŞ A. , KILIÇ Z.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, vol.20, pp.184-191, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2018

2018

Augmentasyon Sistoplasti SonrasıKomplikasyonların Yönetimi

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji bülteni, vol.5, no.1, pp.22-29, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Vezikovajinal fistül cerrahisinde zamanlama

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

KONTİNANS VE NÖROÜROLOJİ BÜLTENİ, vol.4, pp.35-38, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Moleküler Prognostik Faktörler, Moleküler Evreleme ve Prostat Kanserinin Klinik Sınıflaması

GÖGER Y. E. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N.

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, vol.10, pp.102-115, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2016

2016

Üriner İnkontinansın Moleküler Biyolojisi

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.3, no.1, pp.54-56, 2016 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.2, no.3, pp.84-88, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2013

2013

Üretradaki Yabancı Cisimlere Bağlı Gelişen Fournier Gangreni

Akınsal E. C. , DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , EKMEKÇİOĞLU O. , TATLIŞEN A.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.35, no.4, pp.232-235, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Peyronie hastalığı ve erektil işlev bozukluğunda ekstrakorporeal şok dalga tedavisi.

DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

Androloji Bülteni, vol.59, pp.159-161, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Parental Consanguinity In Infertile Males.

DEMİRTAŞ A. , Akınsal E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

open journal of urology, vol.3, pp.53-57, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Primer Üreteral Bandın Holmium Lazer İle İnsizyonu.

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , caniklioğlu m. , Yıldırım Y. E. , GÜLMEZ I.

Erciyes Tıp Dergisi, no.35, pp.38-39, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Solitary Fibrous Tumor of the Kidney: A Case Report.

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , AKGÜN H. , Akınsal E. C. , DEMİRCİ D.

Case Reports in Urology, vol.2013, pp.1-4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Primary obstructive megaureter with giant ureteral stone: a case report.

DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , Akınsal E. C. , EKMEKÇİOĞLU O. , TATLIŞEN A.

Case Reports in Urology, no.2013, pp.1-3, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Small cell prostate carcinoma: a case report and review of the literature.

DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , ÖZTÜRK F. , Akınsal E. C. , Demirtaş T., EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

Case Reports in Urology, pp.1-3, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Amfizematöz Piyelonefrit Tedavisinde Retroperitoneoskopik Apse Drenajı.

DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , caniklioğlu m. , şahin n. , erşekerci e. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

Erciyes Tıp Dergisi, no.34, pp.148-150, 2012 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar.

DEMİRTAŞ A. , ÜNTAN I.

Türk Üroloji Seminerleri, vol.2, pp.24-30, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Böbrek Pelvisinden Köken Alan Leiomyosarkom: Olgu Sunumu.

DEMİRTAŞ A. , ökten t. , caniklioğlu m. , Akınsal E. C. , çoban g. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

Erciyes Tıp Dergisi, no.32, pp.287-290, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi.

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , Akınsal E. C. , GÜLMEZ I. , KARACAGİL M.

Türk Üroloji Dergisi, no.36, pp.438-440, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Genç Erişkinde Spontan Prostat Apsesi.

Halis F. , DEMİRTAŞ A. , Caniklioğlu M. , Şahin N. , sofikerim m.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.32, pp.131-134, 2010 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Seminomlarda Primer Kemoterapi Sonrası Residüel Kitlelere Yaklaşım.

sofikerim m. , DEMİRTAŞ A.

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, vol.9, pp.59-62, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Çocuk Hasta Grubunda Perkütan Nefrolitotomi.

DEMİRCİ D. , sofikerim m. , Caniklioğlu M. , DEMİRTAŞ A. , KARACAGİL M.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.31, pp.49-52, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

İdiopatik skrotal kalsinozis.

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , Yıldırım Y. E. , GÜLMEZ I.

gazi tıp dergisi, no.20, pp.189-191, 2009 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Fournier Kangreni: 38 Olgunun Değerlendirilmesi.

DEMİRTAŞ A. , sofikerim m. , Halis F. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRCİ D. , ÖZTÜRK A.

Türk Üroloji Dergisi, vol.32, pp.416-421, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Erkekte Erektil İşlev Bozukluğu Tanı Ve Tedavisi.

EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.28, pp.220-225, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Laparoskopik Renal Kitle Enükleyasyonu

Tombul Ş. T. , Sönmez G. , Demirtaş T. , Demirtaş A.

29. Ulusal Üroloji Online Kongresi, 17 - 21 November 2020

2020

2020

The sexual and psychological conditions of male patients with klinefelter syndrome and vasal agenesis

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M. , SABUR V., AKINSAL E. C. , DÜNDAR M. , et al.

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 February 2020

2019

2019

PSA10 ng/ml ve PIRADS 1-2 lezyonu olan hastalarda Füzyon Prostat Biyopsi Sonuçlarımız

SÖNMEZ G., DEMİRTAŞ T. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A.

28. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, vol.45, pp.194-242 Creative Commons License identifier

2019

2019

MRI-guided fusion prostate biopsy results in biopsy naïve patients: Single center experience

Sönmez G., Demirtaş T. , Demirtaş A.

9th Eurasian Uro-oncology Congress, Athens, Greece, 16 - 20 October 2019, pp.89

2019

2019

Laparoskopik Radikal Prostatektomi + İndosiyanin Yeşili ile Bilateral Lenf Nodu Diseksiyonu

Demirtaş T. , Tombul Ş. T. , Demirtaş A.

13. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.306

2017

2017

Do Positional Variations of Epididynis Affect Infertility.

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.2993

2017

2017

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , ABDÜLREZZAK Ü.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.3014-3015

2017

2017

ÜROLOJİ HASTALARINDA COLİSTİN NEFROTOKSİSİTESİ

BAŞAĞA Y. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 October 2017

2017

2017

Target Görünümü Veren Atipik Adenomatoid Tümör

İMAMOĞLU H. , MEZGİTLİ E. , ERDOĞAN N. , DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

2017

2017

Transrektal URS: Üreterosigmoidostomi- Sol Distal Üreter Taşı

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G.

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 12 - 15 April 2017, pp.34

2016

2016

EVALUATION OF THE AGNOR PARAMETERS FOR THE EARLY DETECTION OF URINARY BLADDER CANCER VIA CELLS OBTAINED FROM URINE SAMPLES

CÜCER N. , EROZ R., DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C.

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.41, pp.114-115 Sustainable Development

2016

2016

Erkek hastaların prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyleri

CEYHAN Ö. , KARAKUŞ AÇIKGÖZ G. , DEMİRTAŞ A. , GÖRİŞ S. , KILIÇ Z.

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.321 Sustainable Development

2016

2016

ERKEK HASTALARIN PROSTAT KANSERİ TARAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

CEYHAN Ö. , KARAKUŞ AÇIKGÖZ G., DEMİRTAŞ A. , GÖRİŞ S., KILIÇ Z.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.321-322 Sustainable Development

2016

2016

CAN WE USE PIWIL2 GENE IN SCREENING PROSTATE CANCER ASA NEW MARKER

tosun h., akalın H. , ÖZKUL Y. , DEMİRTAŞ A.

CAN WE USE PIWIL2 Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation)11-13 February, 2016, Kayseri, Turkey, Turkey, 11 - 13 February 2016 Sustainable Development

2015

2015

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G. , GÜLMEZ I.

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2015, pp.73

2015

2015

Laparoskopik radikal prostatektomi deneyimimiz: 50 vaka

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 15 November 2015

2015

2015

Renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi sonuçlarımız: 12 yıllık tek merkez deneyimi

SÖNMEZ G. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , SABUR V., AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A.

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2015

2015

2015

Aksesuar meme dokusu fertilite ile ilişkili midir?

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , Baydilli N. , EKMEKÇİOĞLU O.

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 30 April - 03 May 2015, pp.20

2015

2015

AKSEUSAR MEME DOKUSU FERTİLİTE İLE İLİŞKİLİ MİDİR

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , EKMEKÇİOĞLU O.

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 April - 03 May 2015

2015

2015

Ultrason Kılavuzlğunda Mikro perkütan Nefrolitotomi

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , TOSUN H. , Baydilli N. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.20

2015

2015

Kliniğimizde Uygulanan PNL Ameliyatlarının GUY ve STONE Skorları

SÖNMEZ G. , BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

2015

2015

Endovizyon sistemindeki görüntü filtreleri mesane tümörü tanisina yardımcı mı?

TOMBUL Ş. T. , TOSUN H. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.117

2014

2014

Üreter Taşı Nedeniyle Gelişen Spontan Renal Pelvis Rüptürü: Olgu Sunumu.

AKINSAL E. C. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.179

2014

2014

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , GÜLESER A. S. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.117

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , Sönmez G. , AKıNSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , Tombul Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.116

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.116

2014

2014

Pulmonary Complications in Percutaneous Nephrolithotomy with Upper Calyx Access

DEMİRTAŞ A. , DOĞANAY Y. , BAYDİLLİ N. , SABUR V. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

34th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, GLASKOW, İSKOÇYA, 12 - 15 October 2014

2014

2014

LAPAROSCOPIC MASS ENUCLEATION WITHOUT ISCHEMIA IN SMALL RENAL MASSES

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ÖZKAYA M. , SABUR V. , AKINSAL E. C. , et al.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaria, 19 - 22 June 2014

2014

2014

FACTORS THAT AFFECTING THE SUCCESS OF RETROGRADE INTRARENAL SURGERY

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaria, 19 - 22 June 2014

2014

2014

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF RENAL HYDATID CYST

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ İ.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaria, 19 - 22 June 2014

2014

2014

RESULTS OF RETROPERITONEOSCOPIC CYSTECTOMY FOR RENAL CYSTIC DISEASE

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , SABUR V. , DEMİRCİ D. , et al.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaria, 19 - 22 June 2014

2014

2014

Laparoskopik Üreteroüreterostomi Yapılan Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu.

AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ I.

3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 30 - 31 May 2014, pp.3

2014

2014

Is pyelo-pyelostomy sufficient and effective for ureteropelvic junction obstruction with vascular compression?

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D.

29th Annual Congress of the European Association of Urology, Stockholm, Sweden, 11 - 15 April 2014, vol.13, pp.552

2014

2014

Comparison of the Ratio of the Lenght of the Second and Fourth Digits in Subgroups of Fertile and Infertile Cases.

AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

16th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine and the 12th Congress of the European Sexology Federation, 29 January - 01 February 2014, vol.11, pp.82-93

2013

2013

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.90

2013

2013

ÇOCUK HASTALARDA LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ DENEYİMİMİZ

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N., AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ İ.

12. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2013

2013

2013

ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE TIKANIKLIĞININ NADİR BİR SEBEBİ: FİBROEPİTELYAL POLİP

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ÖZKAYA M., YILMAZ K., AKINSAL E. C. , et al.

12. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2013

2013

2013

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Fibroepitelyal Polip

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ÖZKAYA M. , YILMAZ K. , AKINSAL E. C. , et al.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.166

2013

2013

Epidermolizis Bülloza Hastasında Mesanede Mezonefroid ve İntestinal Metaplazi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , YILMAZ K. , AKINSAL E. C. , öktem t.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.171

2013

2013

AÇIK RADİKAL RETROPUBİK PROSTATEKTOMİ DENEYİMİMİZ

DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O., et al.

11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

2013

2013

MESANE TÜMÖRÜ İLE KAN GRUPLARI ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

DEMİRTAŞ A. , TOSUN H., BAYDİLLİ N. , SÖNMEZ G. , TOSUN M., AKINSAL E. C. , et al.

11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

2013

2013

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisi Deneyimi

DEMİRTAŞ A. , ALDEMİR N. , avcı a. , AKINSAL E. C. , baydilli n. , sofikerim m. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.146

2013

2013

Transperitoneal Dessendan Teknikle Laparoskopik Radikal Prostatektomi

GÜLMEZ I. , DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.114

2013

2013

Mesane Tümörü ile Kan Grupları Arasında İlişki Var mıdır?

DEMİRTAŞ A. , TOSUN H. , baydilli n. , SÖNMEZ G. , ÇAKICI TOSUN M. , AKINSAL E. C. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.336-337

2013

2013

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.142-143

2013

2013

Our results of patients with bladder cancer treated with radical cystectomy and ureterocutaneostomy

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.12241161-12241162 Sustainable Development

2013

2013

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , SABUR V., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1322214

2013

2013

Böbrek Kist Hidatiğinin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.228-229

2013

2013

Our experience in upper urinary tract urothelial tumors

DOĞANAY Y. , DEMİRTAŞ A. , VOLKAN S., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1215107

2013

2013

Böbrek Dısı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , SABUR V., AKINSAL E. C. , TOKMAK T. T. , GÜLMEZ İ.

Büyük Üroloji Bulusması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013

2013

2013

Percutaneous nephrolithotomy A single center experience of 1,262 cases

DEMİRTAŞ A. , YAHYA D., AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

Abstracts of the EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1344236

2013

2013

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.225

2013

2013

Nadir Testis Stromal Tümörü: Bilateral Leydig Hücreli Tümör- Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , AKINSAL E. C. , TATLIŞEN A.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.102

2013

2013

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ÖZKAYA M. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.224

2013

2013

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , sabur v. , DEMİRCİ D. , et al.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.68-69

2013

2013

Our experience on radical cystectomy of non-urothelial bladder cancer

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , TOSUN H. , DEMİRLEĞEN A. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1227119 Sustainable Development

2013

2013

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1322

2013

2013

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

DEMİRTAŞ A. , DOĞANAY Y. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.117-118

2013

2013

Thermochemotherapy application for non-muscle invasive bladder cancers in middle and high risk: Initial experience

DEMİRLEĞEN A. , DEMİRTAŞ A. , TOSUN H. , BAYDİLLİ N. , VOLKAN S., AKINSAL E. C. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1223115 Sustainable Development

2013

2013

Uygun Şekilde Takılmayan Rahim İçi Aracın Mesaneye Migrasyonu

baydilli n. , durmazer d. , TOSUN H. , sabur v. , DEMİRTAŞ A.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.228

2013

2013

Böbrek Dışı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , TOKMAK T. T. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.223

2013

2013

Comparing prostate specific antigen doubling time and prostate specific antigen velocity as predictors of prognosis and survival in hormone-resistant prostate cancer patients

SABUR V. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1315207 Sustainable Development

2013

2013

The results of radical nephrectomy

TOSUN H. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , SABUR V. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1359251

2012

2012

A different tool for endopyelotomyWire Guide Sphincterotom (Choledochal scissors)

DEMİRCİ D. , BAYDİLLİ N. , YAHYA D., DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ İ.

30th WORLD CONGRESSOF ENDOUROLOGY SWL, İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2012, vol.26, pp.1-572 identifier

2012

2012

Osteoporosis; A Dangerous Condition Waiting For Males With Klinefelter's Syndrome And Hypogonadothropic Hypogonadism

DEMİRTAŞ A. , GÖKÇE A., AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting, Atlanta, United States Of America, 19 - 23 May 2012, vol.187, no.4, pp.925

2012

2012

An Independent Validation Of 2010 TNM Classification For Renal Cell Carcinoma A Multi-Center Study By The Society Of Turkish Uro-Oncology.

OZKAN T. A. , ESKİCORAPCI S. Y. , YAYCIOGLU O., AKDOGAN B., GOGUS C., DIRIM A., et al.

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting., Atlanta, United States Of America, 19 - 23 May 2012, vol.187, no.4, pp.292-293

2012

2012

Penile Mold: Is It A Useful Technique In The Surgical Management Of Peyronie's Disease?

GÖKÇE A., DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C. , KADIOĞLU A., EKMEKÇİOĞLU O.

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting, Atlanta, United States Of America, 19 - 23 May 2012, vol.187, no.4, pp.685-686

2012

2012

Diastolik Kalp Fonksiyonları İle Üriner Sistem Taş Hastalıkları Arasındaki İlişki

inci m., sarlı b. , çelik a., DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , akpek m. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2012, pp.241-242

2012

2012

Alt Pol Taşlarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız

baydilli n. , ergül m. a. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2012, pp.85

2012

2012

Vezikoüreteral Reflüsü Olan Çocuklarda Cerrahi Sonuçlarımız

baydilli n. , ergül m. a. , TOSUN H. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2012, pp.248-249

2012

2012

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , ergül m. a. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2012, pp.135-136

2012

2012

Radikal Sistektomi Sonrası Lenf Nodu Dansitesinin Surveye Etkisi

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2012, pp.96-97

2012

2012

Does radiologic stage predict pathologic stage and cancer specific survival according to revised 7th TNM version in renal cancer?

ACAR I. C. , ESKİCORAPCI S. Y. , YAYCIOGLU O., DIVRIK T., YAZICI S., DEMİRTAŞ A. , et al.

27th Annual European Association of Urology (EAU) Congress, Paris, France, 24 - 28 February 2012, vol.11, pp.1016 Sustainable Development

2011

2011

Dextrocardia and situs inversus totalis in a Turkish subject: a case report

Yılmaz S., DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C. , SAĞIROĞLU A. , ACER N. , AYCAN K.

Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa, Turkey, 19 May - 22 November 2011, vol.5, pp.127

2011

2011

The Effects Of Warm And Cold Ischemia On The Function Of The Operated Kidney In Patients Undergoing Nephron Spearing Surgery

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , Şahin N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRCİ D. , TATLIŞEN A.

31st Congress of The Société Internationale d'Urologie (SIU), Berlin, Germany, 16 - 20 October 2011, vol.78, pp.35-36

2011

2011

Treatment of post-prostatectomy incontinence with male slings in men with impaired detrusor contractility and/or valsalva voiding on urodynamics

han j., brucker b., DEMİRTAŞ A. , fong e., nitti v.

American Urological Association (AUA) 2011 Annual Meeting, Washington, United States Of America, 14 - 19 May 2011, vol.185, no.4, pp.409

2011

2011

Ultrasound imaging of artificial sphincter pressure regulating balloon

brucker b., DEMİRTAŞ A. , fong e., kelly c., nitti v.

American Urological Association (AUA) 2011 Annual Meeting, Washington, United States Of America, 14 - 19 May 2011, vol.185, no.4, pp.923-924

2011

2011

The effect of external beam radiation on urodynamic parameters and patient satisfaction in men with post-prostatectomy incontinence

fong e., brucker b., DEMİRTAŞ A. , KAEFER D., ROSENBLUM N., nitti v.

Society For Urodynamics And Female Urology 2011 Winter Meeting, Arizona, United States Of America, 1 - 05 March 2011, vol.30, pp.208-209

2011

2011

Patient satisfaction following surgery for post-prostatectomy incontinence; a comparison of artificial urinary sphincters versus male slings

fong e., brucker b., DEMİRTAŞ A. , SHAH S., KAEFER D., ROSENBLUM N., et al.

Society For Urodynamics And Female Urology 2011 Winter Meeting, Arizona, United States Of America, 1 - 05 March 2011, vol.30, pp.254-255

2009

2009

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

Çocuk Hastada Perkütan Nefrolitotomi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.294

2009

2009

İntravezikal Paragangliyoma

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , GÜLMEZ İ. , KARACAGİL M.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.312

2009

2009

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.292

2009

2009

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi Tecrübemiz

sofikerim m. , DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ I. , karacagil m.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.239

2009

2009

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.310

2009

2009

Öncesinde Uygulanan Şok Dalga Litotripsi Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarını Etkiler Mi?

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O. , avcı a., GÜLMEZ İ. , KARACAGİL M.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.158

2009

2009

Üreterosel İçindeki Taşın Endoskopik Tedavisi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , sofikerim m. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , karacagil m.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.309

2009

2009

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O. , baydilli n.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.205

2009

2009

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Sofikerim M. , Caniklioğlu M. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ I. , et al.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.295

2009

2009

Testis Tümörlü Bir Olguda Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

SOFİKERİM M., DEMİRTAŞ A. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O. , GÜLMEZ İ.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009

2009

2009

The importance of arteria renalis variations in the kidney transplantation

yılmaz s., DEMİRTAŞ A. , Mavili E., NİSARİ M. , SUSAR H., AVNİOĞLU S., et al.

The Congress of European Association of Clinical Anatomy, Turkey, 1 - 05 September 2009

2007

2007

Epididim Önde mi, Arkada mı?

EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , DEMİRCİ D.

7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 June 2007, pp.109

2007

2007

Ductus Deferens Agenezli Olgulardaki Deneyimimiz

EKMEKÇİOĞLU O. , erdoğan n. , DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , aygen m. e.

7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 June 2007, pp.107

2006

2006

Benign Prostat Hiperplazisinde Bipolar Plazmakinetik Tekniği ile Transüretral Prostatektomi

kilcier m., DEMİRTAŞ A. , demir e., bedir s., örs ö., güven o., et al.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.305

2006

2006

Sol Varikosel Varlığı Boyla İlişkili Mi?

DEMİRTAŞ A. , Şahin N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRCİ D.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.144

2003

2003

Palpe Edilemeyen Testislerin Tanı ve Tedavisinde Laparoskopinin yeri

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ İ. , EKMEKÇİOĞLU O. , KARACAGİL M.

VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Nevşehir, Turkey, 11 - 14 September 2003, pp.99

Books & Book Chapters

2018

2018

Prostat Biyopsisi: Multidisipliner Yaklaşım

Demirtaş A. (Editor)

Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2018

2018

2018

Prostat Füzyon Biyopsisi

TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

in: Prostat Biyopsisi- Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.123-130, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi

SÖNMEZ G. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A.

in: Prostat Biyopsisi-Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.73-79, 2018

2018

2018

Prostat Füzyon Bİyopsisi

TOMBUL Ş. T. , Sönmez G., DEMİRTAŞ A.

in: Prostat Biyopsisi Multi disipliner Yaklaşım, Demirtaş Abdullah, Tombul Tolga Şevket, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.123-130, 2018

2018

2018

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörleri: Klinik Görünüm, Tanı ve Evreleme

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

in: Üroonkoloji El Kitabı, Erturhan S, Akın Y, Editor, Tüd/ Türk Üroloji Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.375-380, 2018

2018

2018

Prostat kanseri için yeni belirteçler

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

in: PROSTAT BİYOPSİSİ: Multidispliner Yaklaşım, Abdullah Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Editor, Bilimsel Tıp Yaynıevi, Ankara, pp.23-30, 2018

2018

2018

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörleri: Klinik Görünüm, Tanı ve Evreleme

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

in: Üroonkoloji El Kitabı, Erturhan S, Akın Y, Editor, Tüd/ Türk Üroloji Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.375-380, 2018

2018

2018

Prostat Füzyon Biyopsisi

TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G., DEMİRTAŞ A.

in: Prostat Biyopsisi- Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.123-130, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi

SÖNMEZ G., TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A.

in: Prostat Biyopsisi-Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.73-79, 2018

2018

2018

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi

Sönmez G., TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A.

in: Prostat Biyopsisi Multidisipliner Yaklaşım, Demritaş Abdullah, Tombul Tolga Şevket, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.73-79, 2018

2017

2017

PROSTATEKTOMİ SONRASI İNKONTİNANS

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

in: PRATİK ÜRODİNAMİ, Cenk Gürbüz, Burhan Coşkun, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.55-64, 2017

2017

2017

Nörojenik Mesane Hastalıkları ve Pelvik Organ Prolapsusu

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

in: TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Uzm. Dr. Selçuk SARIKAYA, Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU, Editor, Türk Üroloji Akdemisi Yayını, Ankara, pp.341-370, 2017

2017

2017

NÖROJEN MESANELİ HASTALARDA ÜRODİNAMİK ÇALIŞMALAR

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

in: PRATİK ÜRODİNAMİ, CENK GÜRBÜZ, BURHAN COŞKUN, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.55-64, 2017

2016

2016

GENİTOÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİ

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

in: GÜNCEL ÜROLOJİ, İlker Seçkiner, Ömer Bayrak, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.30, 2016

2016

2016

NÖROÜROLOJİ VE PELVİK ORGAN PROLAPSUSU

NUMAN B., DEMİRTAŞ A.

in: TÜAK TÜRKİYE ESRU ASİSTAN EL KİTABI, SARIKAYA SELÇUK, KADIOĞLU ATEŞ, Editor, İSTANBUL TIP KATABEVİ, İstanbul, pp.389-434, 2016

2015

2015

İnkontinans Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulamaları

DEMİRTAŞ A. , ONUR A. R.

in: ÜRİNER İNKONTİNANS TANI VE TEDAVİ, Onur Rahmi, Bayrak Ömer, Editor, TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ, İstanbul, pp.237-254, 2015

2013

2013

Erkek İnfertilitesinde Proksimal Obstrüksiyonların Değerlendirilmesi ve Tedavisi

DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

in: Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, Aşcı R.,Çayan S.,Erdemir F.,Orhan İ.,Yaman Ö.,Usta M.F.,Kendirci M.,Ekmekçioğlu O.,Kadıoğlu A., Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.513-521, 2013

2013

2013

Klinefelter Sendromu

baydilli n., DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

in: Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, Aşcı R.,Çayan S.,Erdemir F.,Orhan İ.,Yaman Ö.,Usta M.F.,Kendirci M.,Ekmekçioğlu O.,Kadıoğlu A., Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.699-711, 2013

2013

2013

Erkek İnfertilitesinde Endokrin Değerlendirme

ÖZKAYA M. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

in: Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, Aşcı R.,Çayan S.,Erdemir F., Orhan İ., Yaman Ö., Usta M.F., Kendirci M., Ekmekçioğlu O., Kadıoğlu A., Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.227-239, 2013

2013

2013

KLİNEFELTER SENDROMU

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

in: ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ, RAMAZAN AŞÇI, SELAHATTİN ÇAYAN, FİKRET ERDEMİR, İRFAN ORHAN, ÖNDER YAMAN, MUSTAFA FARUK USTA, MUAMMER KENDİRCİ, OĞUZ EKMEKÇİOĞLU, ATEŞ KADIOĞLU, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.699-711, 2013

2011

2011

Ürogenital Yaralanmalar

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , Caniklioğlu M.

in: Travma El Kitabı, Sözüer E., İkizceli İ., Editor, Nobel Kitabevi, Adana, pp.493-526, 2011

2011

2011

ÜROGENİTAL YARALANMALAR

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , CANİKLİOĞLU M.

in: TRAVMA EL KİTABI, E.Sözüer, İ.İkizceli, Editor, NOBEL KİTABEVİ, Adana, pp.493-526, 2011

2010

2010

Yenidoğanın Çevresel Androjen/Östrojenlere Maruz Kalmasının erkek Üreme Sağlığına Etkisi.

DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

in: Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları., Çayan S.,,Ayyıldız A.,Yaman Ö.,Orhan İ, Aşçı R., Ekmekçioğlu O.,Usta M.F., Editor, Ayrıntı Basımevi, Ankara, pp.259-262, 2010

2010

2010

YENİDOĞANIN ÇEVRESEL ANDROJEN/ÖSTROJENLERE MARUZ KALMASININ ERKEK ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİ

DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

in: ÇEVRENİN ERKEK CİNSEL VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİ VE KORUNMA YOLLARI, S.Çayan, A.Ayyıldız, Ö.Yaman, İ.Orhan, R.Aşçı, O.Ekmekçioğlu,M.F.Usta, M.Kendirci, B.Semerci, A.Kadıoğlu, Editor, Ayrıntı Basımevi, Ankara, pp.259-262, 2010

2009

2009

SUBÜRETRAL DİVERTİKÜLLER

EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

in: TEMEL ÜROJİNEKOLOJİ, Ö. YALÇIN, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.465-470, 2009

2009

2009

Subüretral Divertiküller

EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

in: Temel Ürojinekoloji, Ö. Yalçın, Editor, Nobe Tıp İtabevleri, İstanbjl, pp.465-470, 2009

2007

2007

Çocuklarda Akut Skrotal Patolojiler

kibar y., ırılata h., DEMİRTAŞ A. , dayanç m.

in: Çocuklarda Akut Skrotal Patolojiler, .., Editor, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Basımevi, Ankara, pp.48-0, 2007

Supported Projects

Awards

April 2017

April 2017

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi- En İyi Bildiri

ENDROÜROLOJİ DERNEĞİEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

8. Avrasya Üroonkoloji Kongresi

Attendee

Tbilisi-Georgia

2018

2018

Pelvik Taban Cerrahi Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

26. ulusal üroloji kongresi

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

2017

2017

12. Endoüroloji Kongresi

Attendee

Nevşehir-Turkey

2014

2014

Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi 8 Mart Kayseri Toplantısı

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

2013

2013

10. Ulusal Endourology Kongresi

Attendee

ANTALYA-Turkey

2013

2013

Scientific and Occupational Leadership Camp, Turkey and Romania Yung Urologists Outstanding Joint Meeting

Attendee

ANTALYA-Turkey

2012

2012

30th World Congress of Endourology and SWL

Attendee

İstanbul-Turkey

2012

2012

Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Bölge Toplantısı

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

2012

2012

Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Bölge Toplantısı

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

2011

2011

10. Üroonkoloji Kongresi

Attendee

ANTALYA-Turkey

2011

2011

Challenges in Endourology

Attendee

PARİS-France

2009

2009

1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi

Attendee

ANTALYA-Turkey

2009

2009

Ulusal Bilinçle Güncel ÜrolojiSustainable Development

Panelists

Kayseri-Turkey

2009

2009

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Panelists

Kayseri-Turkey

2009

2009

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Attendee

KAYSERİ-Turkey

2008

2008

23rd Annual EAU Congress

Attendee

MİLAN-Italy

2006

2006

Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler, Sempozyum

Attendee

İstanbul-Turkey

2004

2004

Türk Üroloji Derneği Anadolu Toplantıları-5. “İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Temel Kavramlar

Attendee

KAYSERİ-Turkey

Scholarships

2009 - Continues

2009 - Continues

Türk Üroloji Derneği yurt dışı eğitim bursu

Other Government Agencies

Citations

Total Citations (WOS): 396

h-index (WOS): 11

Jury Memberships

June-2014

June 2014

Expertise In Medicine

Tez savunması - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı