Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of sulforaphane in the rat model of experimental intestinal ischemia reperfusion

EUROPEAN SURGERY-ACTA CHIRURGICA AUSTRIACA, cilt.47, ss.70-74, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effects of glucagon-like peptide-2 on bacterial translocation in rat models of colitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, ss.691-698, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Predisposing factors and surgical outcome of complicated liver hydatid cysts

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.16, ss.3040-3048, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Unusual causes of intestinal perforation and their surgical treatment

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.15, ss.579-583, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of melatonin and phospholipid on adhesion formation and correlation with vascular endothelial growth factor expression in rats

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.15, ss.416-422, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meme Kanserlerinde Meme Başı Tutulum Oranları

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012

Suppression Of Colit Process In Concequnce Of Effects Of Ethyl Pyrivate On The Experimental Colitis Model On Rats

45th Congress of the European-Society-for-Surgical-Research, Geneva, İsviçre, 9 - 12 Haziran 2010, cilt.97

Bir diyaliz hastasında inoperabl paratiroid kanserinin neden olduğu hiperkalseminin sinakalset ve alendronat tedavisi ile kontrolü

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2008, cilt.17, ss.37