Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - Devam Ediyor Post Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Genel Cerrahi, Türkiye

 • 1997 - 2002 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Carrahi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  RATLARDA OLUSTURULAN DENEYSEL KOLİT MODELİNDE GLUKAGON LİKE PEPTİD 2'NİN BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE ETKİSİ

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Genel Cerrahi

 • 2006 Tıpta Uzmanlık

  SIÇANLARDA OLUŞTURULAN KARACİĞER İSKEMİ REPEREFÜZYON MODELİNDE İSKEMİK PRECONDİTİONİNG İLE KİMSAYAL PRECONDİTONİNG GN İSKEMİ-REPERFÜZYON İNJURİSİ VE APOPTOSİS ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Genel Cerrahi

 • 2002 Tıpta Uzmanlık

  “deneysel hepatik rezeksiyon modelinde fosfodiesteraz inhibitörlerinin karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi”

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Genel Cerrahi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2004Sağlık ve Tıp

  deney hayvanları , dekam