Klinik olarak nod negatif meme kanserleri olgularda pozitif sentinal lenf nodu metastazı yanında bir non sentinal lenf nodu metastaz riskini artıran faktörler


ÖZ A. B. , ABDULREZZAK Ü., DOĞAN S. , EMEK E. , AKYÜZ M. , AKCAN A. C. , ...More

13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey