Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adrenal adenomun radyolojik tanısında yeni kesme noktaları mümkün mü?

43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2022

Factors related with recurrence of Idiopathic granulomatous mastitis: A Multicenter Turkish study with 720 cases

27th Annual Interdisciplinary Breast Center Conference, Las Vegas, United States Of America, 11 - 15 March 2017

Retroperitoneal Extra Adrenal Paraganglioma Nadir Bir Olgu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., Turkey, 11 - 15 May 2016

Prognostic Value of E2f1 in Rectal Cancer

The 48th Congress of theEuropean Society forSurgical Research, 29 May - 01 June 2013 Sustainable Development

Adrenal tümörlerin cerrahi tedavisi

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012

Akut mezenter iskemi sonuçlarımız

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012

Kolorektal Tümörlere Bağlı Kolon Perforasyonları

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Deneyimimiz

10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2011

Emergency hernia repair

32nd İnternational Congress of European Hernia Society, 6 - 09 October 2010

Comparison Of Lovastatin And Seprafilm On Experimental Created Peritoneal Adhesion Model In Rats

45th Congress of the European-Society-for-Surgical-Research, Geneva, Switzerland, 9 - 12 June 2010, vol.97 identifier

Kolorektal kanserlerde senkron karaciğer metastazları

Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 April 2010 Sustainable Development

Idiopatik Granülomatöz Mastit 14 Yıllık Deneyim

X.Ulusal Meme Hastalıları Kongresi, Turkey, 30 September - 04 October 2009

Bir diyaliz hastasında inoperabl paratiroid kanserinin neden olduğu hiperkalseminin sinakalset ve alendronat tedavisi ile kontrolü

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37 Sustainable Development

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

115

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

119

H-Index (Scopus)

5

Project

8

Thesis Advisory

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals