Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intravenous dexmedetomidine for treatment of intraoperative penile erection

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.44, ss.353-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effect of different doses of flumazenil on acetaminophen toxicity in rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.525-528, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Adding magnesium to levobupivacaine for axillary brachial plexus block in arteriovenous fistule surgery

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.607-609, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of Naloxone and Flumazenil on Antinociceptive Action of Acetaminophen in Rats

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.71, ss.111-117, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Addition of cisatracurium to lidocaine for intravenous regional anesthesia

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, cilt.18, ss.194-197, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Dexmedetomidine and meperidine prevent postanaesthetic shivering

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.23, ss.149-153, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Postoperative shivering in children and causative factors

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.15, ss.1089-1093, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Single-dose dexmedetomidine attenuates airway and circulatory reflexes during extubation

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.49, ss.1088-1091, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Ketamine reduces lidocaine-induced seizures in mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.115, ss.1239-1244, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Addition of dexmedetomidine to lidocaine for intravenous regional anaesthesia

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.22, ss.447-451, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of recovery properties of desflurane and sevoflurane according to gender differences

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.49, ss.243-247, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

When to inject analgesic agents intra-articularly in anterior cruciate ligament reconstruction: Before or after tourniquet releasing

ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.918-921, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Bilateral vs. unilateral spinal anesthesia for outpatient knee arthroscopies

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, cilt.12, ss.155-158, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Early recovery properties of sevoflurane and desflurane in patients undergoing total hip replacement surgery

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.64, ss.301-309, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sedation for outpatient endometrial biopsy: Comparison of remifentanil-propofol and Alfentanil-propofol

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.31, ss.31-35, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Pre-emptive efficacy of epidural fentanyl in elective abdominal surgery

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.18, ss.59-63, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Unilateral spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.42, ss.1083-1087, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Dose intravenous meperidine have any pre-emptive analgesic efficacy?

Manegement of pain-A world perspective ıı, cilt.1, ss.163-167, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Postoperative residual curarisation after vekuronium and rocuronium

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vekuronyum ve Rokuronyum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon.

Erciyes Med J, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uyanık kraniyotomide deksmedetomidin- fentanil kombinasyonu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.217-220, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki farklı taze gaz akımı içinde sevofluranın anestezi maliyeti, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, ss.230-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezaryen seksiyo operasyonlarında intratekal bupivacaine fentanil veya morfin eklenmesinin etkileri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.14, ss.85-89, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut intraoperatif atelektazi (Olgu Sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.88-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut intraoperatif atelektazi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.88-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genel Anestezi Sonrası Titreme Tedavisinde Tramadol ve Meperidinin Karşılaştırılması

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.32, ss.16-24, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkin Hastalarda Sevofluran ile Anestezi İndüksiyonu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.21-27, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anesteziyologlarda İmmün Yanıtlar

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.31, ss.279-283, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Midazolam, Fentanil ve Propofol ile Ko-indüksiyonun Bispektral İndeks ve Spektral `?edge?? Frekansı Eşliğinde Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.31, ss.79-83, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postherpetik Nevralji Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Tıp Dergisi(Erciyes Medical Journal), cilt.25, ss.38-44, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda Peritonsiller Bupivakain İnfiltrasyonunun Sevofluran Anestezisi Sonrası Postoperatif Ağrı ve Ajitasyon Üzerine Etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.463-467, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total İntravenöz Anestezide BİS Monitörizasyonu Eşliğinde Alfentanil ve Remifentanil Karşılaştırması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.309-314, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total Kalça Protezi Uygulanan hastalarda, proksikam'ın preemptif analjezi etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.161-165, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roküronyum Enjeksiyon Ağrısında %2’lik ön Lidokainin Etkisi: Randomize Çift kör Araştırma

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.350-352, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertansif Hastalarda Entübasyona Hemodinamik Yanıt Sevofluran İndüksiyonu İle Önlenebilir Mi

Türk Anest Rean Cem Mecmuası,, cilt.30, ss.402-407, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısında % 2’lik Lidokain Etkisi: Rasgele Çift Kör Araştırma

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.350-352, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tropisetronun Şaşılık cerrahisi Sonrası Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.454-457, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tonsillektomilerde Total İntravenöz ve Sevofluran Anestezisinin Karşılaştırılması

Türk Anestezi ve Reanimasyon, cilt.29, ss.405-408, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etomidatın enjeksiyon ağrısına tiopentonun etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.15-19, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bleomisin Tedavisi Alan Cerrahi Hastada Anestezik Yaklaşım(Olgu Sunumu)

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.2, ss.158-160, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Girişimle Retrograd Endotrakeal Entübasyon” ( Olgu Sunumu)

ANESTEZİ DERGİSİ, cilt.4, ss.148-150, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiopentalin orta cerebral arter kan akım hızı üzerine etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.18, ss.19-22, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laparoskopik kolesistektomi sırasında gelişen cerrahi amfizem

cağdaş cerrahi dergisi, cilt.8, ss.51-53, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık mitral komissürotomi: Kayseri'de yapılan ilk açık kalp ameliyatı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.118-120, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Propofol-fentanil/ propofol-alfentanil ile total intravenöz anestezi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.15, ss.50-57, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektrokonvülsif tedavide anestezik ajan olarak propofol ve tiopenton'un karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.21, ss.289-292, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feokromasitoma cerrahisinde anestezi uygulaması

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.15, ss.194-197, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epidural bupivakain'in somatosensorial uyarılma potansiyellerine(SUP) etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ss.185-187, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dekürarizasyon'un postoperatif bulantı ve kusmaya etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.359-363, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Azot protoksitin ameliyathane personeline toksik etkisi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.364-369, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.9

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2012, cilt.4, ss.3

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.2

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.4

Spinal Anestezi Sırasında ve Sonrasında Gelişebilecek Komplikasyonlar ve İzlenen Parametrelerin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.3, ss.3-2

Pediatrik kardiyak kateterizasyon uyuglanan hastalarda ketamin propofol sedasyonuna deksmedetomidine eklenmesi faydalımıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.3

Arteriovenöz fistül cerrahisinde aksiller brakial pleksus bloğunda levobupivakaine magnezyum eklenmesinin etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.12

Şaşılık cerrahisi uygulanacak çocuklarda postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için farklı polonosetron dozları.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.3, ss.13

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.3

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.6

Tek doz Deksmedetomidinin Tonsillektomi Sonrası Çocuklarda Gözlenen Ajitasyon Üzerine Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2004, cilt.32, ss.66

Tropisetronun Dört Farklı Dozunun Çocuklarda Şaşılık Cerrahisi Sonrası Profilaktik Antiemetik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2004, cilt.32, ss.90

Desfluran Anestezisinin Genotoksik Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2004, ss.158

Anestezi Sonrası Titremeyi Önlemede Tramadol ve Meperidinin Karşılaştırılması

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2003, cilt.31, ss.46