Midazolam, Fentanil ve Propofol ile Ko-indüksiyonun Bispektral İndeks ve Spektral `?edge?? Frekansı Eşliğinde Değerlendirilmesi


TOSUN Z., Uğur F., Mızrak A., Guler G., Boyaci A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.31, pp.79-83, 2003 (Peer-Reviewed Journal)