Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Flow cytometric estimation of the nuclear genome size of 22 Echinops (Asteraceae) taxa from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.39, sa.4, ss.580-587, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Two new species of Echinops sect. Ritropsis (Asteraceae) from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.49, ss.95-98, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A single locality, endemic species, Astragalus argaeus (Fabaceae)

KEW BULLETIN, cilt.67, ss.89-92, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Five new records of the genus Echinops (Asteraceae) from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.36, sa.2, ss.151-160, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new species of Echinops (Asteraceae) from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.34, sa.6, ss.513-519, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new combination in Descurainia (Brassicaceae) from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.46, sa.1, ss.65-66, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new species of Dianthus (Caryophyllaceae) from Mount Erciyes, central Anatolia, Turkey

BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, cilt.158, sa.1, ss.55-61, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Flora of Erciyes Dağı (Kayseri-Turkey)

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.29, ss.185-236, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pollen morphology of Ebenus L., (Leguminosae : subfamily Papilionoideae) in Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.32, sa.2, ss.303-310, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bioactivity researching on new specıes of Echinops L. (Asteraceae): Antimicrobial and antioxidant activity of Echinops antalyensis

Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Sciences and Biotechnology, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two new naturalized species of the genus Cyperus (Cyperaceae) from Turkey

Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial and Antioxidant activity of Echinops emiliae (Asteraceae)

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, sa.3, ss.400-405, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Antimicrobial and Antifungal Activity of Fabrics Dyed with Viburnum opulus and Onion Skins

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, sa.3, ss.280-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Echinops phaeocephalus (Asteraceae) Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial and Antifungal Activity of Fabrics Dyed with Viburnum opulus and Onion Skins

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, ss.280-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cyperus glomeratus L Cyperaceae türünün makro ve mikro morfolojisi veTürkiye deki dağılımı

Bağbahçe Bilim Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.6-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Echinops L. (Asteraceae) Cinsinin Tehlike Altındaki Bir Türü: E. vaginatus Boiss.&Hausskn.

Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.125-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Echinops L. (Asteraceae)Cinsinin Tehlike altındaki Bir Türü: E. heterıphyllus P.H.Davis.

Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.1-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thymus sipyleus Boiss subsp. rosulans (Borbas) J. Jalas’ın organik ekstrakt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitesi

Biyolojik Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD),, cilt.1, sa.1, ss.17-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pollen Grains in the House Dust of Kayseri, Turkey

International Journal of Natural and Engineering Sciences, cilt.2, sa.2, ss.41-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thymus argaeus’ Boiss. & Balansa’un Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.17-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Dağı’nda (Kayseri) Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofit Bitkilerin (Liliaceae, Iridaceae) Polen Morfolojisi

Erciyes Ünv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.37-46, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bitkilerde DNA Barkodlama Sistematikte Yeni Bir Perspektif

2st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), 25 Ekim - 27 Mayıs 2017

Antimicrobial and Antioxidant Activity of Echinops emiliae (Asteraeceae)

1. International congress on Medicinal and Aromatic Plants, 9 - 12 Mayıs 2017

Türkiye Cyperus Cinsinin nrDNA ITS ve cpDNA trnL F Dizilerine Dayalı Moleküler Filogenetik Analizleri

1st International MediterraneanScience and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

Cyperus eragrostis (Cyperaceae); Türkiye İçin Yeni Kayıt

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.294

Türkiye'de Yayılış Gösteren Cyperus Cinsi Taksonlarının Polen Morfolojisi

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.287

Cyperus microiria (Cyperaceae); Türkiye için Yeni Kayıt

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.293

Türkiye Cyperus (Cyperaceae) Cinsinin revizyonu

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.94

Cyperus glomeratus

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.190

Cyperus (Cyperaceae) Cinsinin moleküler filogenisi

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.118

Astragalus argaeus (Fabaceae)

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.474

Echinops emiliae (Asteraceae)

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.520

Echinops (Asteraceae) Cinsinin Moleküler Filogenisi

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.1335

Echinops orientalis türünün antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1201

Echinops antalyensis Asteraceae türünün antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1306

Echinops rito türünün antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1194

Echinops dumanii türünün antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesin incelenmesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1305

Echinops ritro türünün antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.1194

Achillae sieheana türünün antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.1289

Echinops vaginatus Boiss et Hausskn (Asteraceae).

20. Ulusal Biyoloji Kongresi., Denizli, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2010

Echinops phaeocephalus HAND.-MAZZ (Asteraceae).

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2010

Echinops heterophyllus P. H. Davis (Asteraceae).

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2010

Echinops sphaerocephalus subsp. albidus P. H. Davis (Asteraceae)

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2010

Thymus argaeus un organik ekstrakt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon, Türkiye., Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.335

Echinops tournefortii Ledeb. (Asteraceae)

XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

Echinops pungens Trautv. var. polyacanthus (Iljin) Hedge (Asteraceae)

. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

Morphological, Anatomical, Palynologicaland Ecological Properties of Veronica pusilla var erciyasdagi(Scrophulariaceae)

International Symposium 7th Plant Life South West Asia, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.163

The Pollen Morphology of Some Taxa Which are Named After Mount Erciyes

International Symposium 7th Plant Life South West Asia, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.163

Bazı dar yayılışlı endemik taksonların polen morfolojisi

XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2006

Ev Tozlarında (Kayseri) Polen ve Diğer Alerjen Materyallerin Araştırılması

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2004

Erciyes Dağı’nda Vejetasyon Katları ve Bu Katların Baskın Türleri

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2003

Erciyes Dağı’nın Floristik Zenginliği ve Endemik Bitkileri

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2003

Kahramanmaraş, Engizek Dağlarındaki Bazı Endemik Bitkilerin Polen Morfolojisi

XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Ocak 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

Echinops L.

TÜRKİYE BİTKİLERİ LİSTESİ (Damarlı Bitkiler), Güner A., Editör, Namaş, İstanbul, ss.157-159, 2012

Orta Anadolu Bölgesi Bitkileri

Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri, Serin A., Editör, T.C. Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara, ss.1-400, 2008

Bilirkişi Raporları