Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two new species of Echinops sect. Ritropsis (Asteraceae) from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.49, ss.95-98, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A single locality, endemic species, Astragalus argaeus (Fabaceae)

KEW BULLETIN, cilt.67, ss.89-92, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Five new records of the genus Echinops (Asteraceae) from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.36, ss.151-160, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A new species of Echinops (Asteraceae) from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.34, ss.513-519, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A new combination in Descurainia (Brassicaceae) from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.46, ss.65-66, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A new species of Dianthus (Caryophyllaceae) from Mount Erciyes, central Anatolia, Turkey

BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, cilt.158, ss.55-61, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The Flora of Erciyes Dağı (Kayseri-Turkey)

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.29, ss.185-236, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pollen morphology of Ebenus L., (Leguminosae : subfamily Papilionoideae) in Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.32, ss.303-310, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antimicrobial and Antioxidant activity of Echinops emiliae (Asteraceae)

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, ss.400-405, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Antimicrobial and Antifungal Activity of Fabrics Dyed with Viburnum opulus and Onion Skins

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, ss.280-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Echinops L. (Asteraceae) Cinsinin Tehlike Altındaki Bir Türü: E. vaginatus Boiss.&Hausskn.

Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.29, ss.125-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Echinops L. (Asteraceae)Cinsinin Tehlike altındaki Bir Türü: E. heterıphyllus P.H.Davis.

Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.28, ss.1-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thymus sipyleus Boiss subsp. rosulans (Borbas) J. Jalas’ın organik ekstrakt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitesi

Biyolojik Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD),, cilt.1, ss.17-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Pollen Grains in the House Dust of Kayseri, Turkey

International Journal of Natural and Engineering Sciences, cilt.2, ss.41-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thymus argaeus’ Boiss. & Balansa’un Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.17-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Cyperus (Cyperaceae) Cinsinin revizyonu

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 September 2016, ss.94 Özet

Cyperus eragrostis (Cyperaceae); Türkiye İçin Yeni Kayıt

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 September 2016, ss.294 Özet

Türkiye'de Yayılış Gösteren Cyperus Cinsi Taksonlarının Polen Morfolojisi

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 September 2016, ss.287 Özet

Cyperus microiria (Cyperaceae); Türkiye için Yeni Kayıt

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 September 2016, ss.293 Özet

Cyperus (Cyperaceae) Cinsinin moleküler filogenisi

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 2 - 04 September 2015, ss.118

Cyperus glomeratus

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 2 - 04 September 2015, ss.190

Echinops (Asteraceae) Cinsinin Moleküler Filogenisi

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 June 2014, ss.1335

Echinops emiliae (Asteraceae)

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 June 2014, ss.520

Astragalus argaeus (Fabaceae)

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 June 2014, ss.474

Achillae sieheana türünün antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.1289

Echinops ritro türünün antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.1194

Echinops heterophyllus P. H. Davis (Asteraceae).

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 January 2010

Echinops phaeocephalus HAND.-MAZZ (Asteraceae).

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 January 2010

Echinops sphaerocephalus subsp. albidus P. H. Davis (Asteraceae)

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 January 2010

Echinops vaginatus Boiss et Hausskn (Asteraceae).

20. Ulusal Biyoloji Kongresi., Denizli, Türkiye, 1 - 04 January 2010

Echinops tournefortii Ledeb. (Asteraceae)

XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 January 2008

Echinops pungens Trautv. var. polyacanthus (Iljin) Hedge (Asteraceae)

. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 January 2008

The Pollen Morphology of Some Taxa Which are Named After Mount Erciyes

International Symposium 7th Plant Life South West Asia, Türkiye, 1 - 04 July 2007, ss.163

Morphological, Anatomical, Palynologicaland Ecological Properties of Veronica pusilla var erciyasdagi(Scrophulariaceae)

International Symposium 7th Plant Life South West Asia, Türkiye, 1 - 04 July 2007, ss.163

Bazı dar yayılışlı endemik taksonların polen morfolojisi

XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 January 2006

Ev Tozlarında (Kayseri) Polen ve Diğer Alerjen Materyallerin Araştırılması

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 January 2004

Erciyes Dağı’nda Vejetasyon Katları ve Bu Katların Baskın Türleri

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 January 2003

Erciyes Dağı’nın Floristik Zenginliği ve Endemik Bitkileri

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 January 2003

Kahramanmaraş, Engizek Dağlarındaki Bazı Endemik Bitkilerin Polen Morfolojisi

XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 January 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE BİTKİLERİ LİSTESİ (Damarlı Bitkiler)

Echinops L., Güner A., Editör, Namaş, İstanbul, ss.157-159, 2012
Link

Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri

Orta Anadolu Bölgesi Bitkileri, Serin A., Editör, T.C. Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara, ss.1-400, 2008