Türkiye'de Yayılış Gösteren Cyperus Cinsi Taksonlarının Polen Morfolojisi


VURAL C. , Şapcı H.

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.287

  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.287

Özet

Cyperaceae familyasının ikinci büyük cinsi olan Cyperus cinsi Türkiye florasında Davis ve Oteng-Yeboah (1985) tarafından yazılan Cyperus cinsi 11 tür içermektedir. On birinci ciltte Byfield (2000) tarafından cinse yapılan iki takson ilavesi ile ülkemizdeki Cyperus cinsine ait taksonların sayısı 13’e yükselmiştir. Çalışmamızda, son yapılan güncellemeler ile birlikte tür sayısı on sekiz taksona yükselmiş olup, Cyperus cinsine ait bu taksonların polen morfolojisi karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2013-2016 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında örnekler toplanmıştır. Herbaryum materyali haline getirilen örneklerden Wodehouse (1935) metoduna göre polen preparatları hazırlanıp, bazik fuksin ile boyanarak türlerin polen preparatları ışık mikroskobunda incelenmiştir. Ayrıca polenlerin daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile çalışılmıştır. Her bir özellik için 30–50 ölçüm yapıldı ve bu ölçümlerin ortalamaları hesaplanmıştır. Türkiye Cyperus cinsi taksonlarının polenleri, prolat, subprolat ve prolat-spheroidal şekilli olup, yüzey süslemeleri mikro ekinat-perforattır.