Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2010 - 2016 Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2002 - 2010 Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Biyoloji

 • 1993 - 2002 Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Biyoloji

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Erciyes Üniversitesi, Botanik Bahçesi Uygulama Ve Arş. Merkz.

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Botanikte Preparasyon Teknikleri

 • Lisans Tohumsuz Bitkiler Sistematiği

 • Lisans Bitirme tezi

 • Doktora Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Tohumlu Bitkiler Sistematiği

 • Yüksek Lisans Palinolojide Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Tez danışmanlığı

 • Doktora Bitki Taksonomisinde Özel Konular

 • Lisans Palinoloji

 • Lisans Tohumlu Bitkiler Sistematiği Lab.

 • Doktora Tez danışmanlığı

 • Lisans Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Lab.

 • Lisans Vejetasyon

 • Lisans Botanik

 • Lisans Palinoloji

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Tohumlu bitkiler sist. Lab.

 • Yüksek Lisans Palinolojide Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Botanikte preparasyon teknikleri

 • Lisans Tohumsuz Bitkiler Sist. Lab.

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık alan dersi

 • Lisans Vejetasyon

 • Lisans Tohumlu Bitk. sist.

 • Lisans Tohumsuz Bitkiler Sist.

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Palinoloji

 • Yüksek Lisans Uzmanlık alan dersi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık alan dersi

 • Lisans Tohumlu bitkiler sist.

 • Lisans Tohumsuz bitkiler sist.

 • Lisans Tohumsuz bitkiler sist. Lab.

 • Lisans Tohumlu Bitkiler sist.

 • Yüksek Lisans Botanikte preparasyon teknikleri

 • Lisans Bitirme tezi II

 • Lisans Bitirme tezi

 • Yüksek Lisans Palinolojide araştırma yöntemleri

 • Yüksek Lisans Tez çalışması

 • Lisans Vejetasyon

 • Lisans Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Lab. II

 • Yüksek Lisans Palinolojide Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Bitki Morfolojisi ve Anatomisi II

 • Lisans Süs Bitkileri

 • Yüksek Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Bitirme tezi

 • Lisans Vejetasyon

 • Lisans Genetik Lab.

 • Lisans Farmasötik Botanik Lab.

 • Lisans Bitki Fizyolojisi Lab.

 • Lisans Vejetasyon

 • Lisans Farmasötik Botanik

 • Yüksek Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Hidrobiyoloji

 • Yüksek Lisans Türkiye Vejetasyonu

 • Ön Lisans Nektarlı Bitkiler