Cyperus eragrostis (Cyperaceae); Türkiye İçin Yeni Kayıt


VURAL C. , Şapçı H.

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.294

  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.294

Özet

Cyperaceae familyasının ikinci büyük cinsi olan Cyperus cinsi Türkiye florasında Davis ve Oteng-Yeboah (1985) tarafından yazılan Cyperus cinsi 11 tür içermektedir. On birinci ciltte Byfield (2000) tarafından cinse yapılan iki takson ilavesi ile ülkemizdeki Cyperus cinsine ait taksonların sayısı 13’e yükselmiştir. Cyperus eragrostis türü ilk kez Lamarck tarafından 1791 yılında tanımlanmıştır. Literatür kayıtlarına göre İngiltere, Kanarya adaları, İspanya, Fransa, İrlanda, Polonya, İsveç, Yugoslavya, Portekiz, Slovakya, Almanya’dan bilinen C. eragrostis türünün, son yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye’deki varlığı doğrulanarak, morfolojik, palinolojik ve tohum morfolojisi hakkında bilgiler vererek daha iyi tanınmasına katkı sağlamak çalışmamızın amacını oluşturmuştur.
2015-2016 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında örnekler toplanmıştır. Morfolojik incelemelerde türün sahip olduğu morfolojik karakterler toplanan örnekler ile değerlendirilerek tespit edilmiştir. Polen preparatları Woodehouse yöntemine uygun olarak fuksinli gliserin-jelatin karışımı ile hazırlanmıştır. Tohum incelemelerinde stereo ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Her bir özellik için 30–50 ölçüm yapıldı ve bu ölçümlerin ortalamaları hesaplanmıştır. Türkiye’deki varlığı doğrulanan türün morfolojik karakterleri, polen ve tohum özellikleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir. C. eragrostis türünün ülkemizdeki yayılış alanları ve morfolojisi hakkında güncel bilgiler vererek türün tanımlanmasına katkı sağlanmıştır. Ülkemizde yayılış alanı çok geniş olmamasına rağmen Avrupa ülkelerinde de yayılış gösterdiğinden endemik olmayan türün IUCN kriterlerine göre herhangi bir kategoriye dâhil edilmesine gerek olmadığı tespit edilmiştir.