Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An automated system for preconcentration on imprinted polymer and laser diode spectrometric determination of uranium in mineral water samples

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, ss.118572, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

DLLME-spectrophotometric determination of glyphosate residue in legumes

FOOD CHEMISTRY, cilt.230, ss.567-571, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

On-line solid-phase separation/preconcentration for the determination of copper in urine by flame atomic absorption spectrometry

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, cilt.44, ss.240-245, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bioactivity and mineral contents of wild-grown edible Morchella conica in the Mediterranean Region

JOURNAL FUR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY, cilt.5, ss.453-457, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Novel Liner Desing to Prevent Groundwater Pollution

Journal of Agriculture Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt.34, ss.122-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.124-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pamuklu Kumaşa Çinko Klorür Uygulamasının Renk Performası Üzerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.180-183, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Krom (Cr+6)’A Maruz Bırakılmış Ceratophyllum Demersum L.’Un Biyolojik Cevabı

SDU Journal of Science, cilt.5, ss.163-171, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biological Responses of Ceratophyllum demersum L. Exposed toChromium (Cr6)

SDU Journal of Science, cilt.5, ss.163-171, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multicrystalline Silicon Ingot Production with Directional Solidification for Photovoltaic Cells

International Conference on Chemical Energy and SemiconductorPhotochemistry (CESCOP-2019), Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.34

Compacted Mixture Liners for Constructed Wetland Basins

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.42-43

Yapay Sulak Alanlar için Sıkıştırılmış Bariyer Karışımları

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.42

Total and Bioavailable Phosphorus in Harran Plain

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

Some Soil Physical and Chemical Properties in Harran Plain

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

Tarımda Nitrifikasyon İnhibitörlerinin Kullanımı, Avantajları ve Dezavantajları

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015

Can freshwater plants be used for seawater metal remediation?: Cr example

Marine Biotechnology, Birleşik Arap Emirlikleri, 1 - 04 Kasım 2013, ss.68-69

Kurşun ve Kadmiyumun Dowex-Marathon C ile Zenginleştirildikten Sonra FAAS ile Tayini

Uluslararası katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2012, ss.67

Doğal ve Yapay İndigo Boyalarda Eser Element Tayini

I. Eser Analiz Çalıştayı, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2010

Hızlı Metot ile Iyotun Spektrofotometrik Tayini

IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Türkiye, 25 Haziran 2008 - 27 Haziran 2010

The Measurement of Nitrate in the Green Vegetables

International Conference on Plant and Environmental Pollution, 6 - 11 Haziran 2009