Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Korecenin Romanizasyonu ve Türkçe Çevriyazısı Üzerine Bir Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korece Sözcüklerin Anlam İlişkileri Yönünden Türkçe Sözcüklerle Karşılaştırmalı Analizi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.36, ss.60-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Kore Dili Eğitimi ve Korece Öğrenci Tipi Değişimi

Journal of Korean Culture, cilt.26, ss.63-88, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study of Korean Education as a Foreign Language from the Linguistic and Cultural Factors`s Point of View

Korean Language Education Research, cilt.16, ss.5-38, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of korean Literature Translation Textbook for Turkish Learners

The 18th International conference of CEESOK(Central and Eastern European Society of Koreanology) New Voices in Korean Studies from the Baltic States, Central and Eastrern Europe, Vinius, Litvanya, 5 - 06 Temmuz 2019, ss.323-331

Kore Akımının Türk Gençleri Üzerindeki Etkileri

The 2nd Jeonju International Biennale of Korean Studies Academic Conference ”Korean Studies in the 21st Century: Challenges and Responses”, Jeonju, Güney Kore, 6 - 10 Kasım 2018, ss.191-202

Korece ve Türkçe Onomatopeiaların Karşılaştırmalı Çalışması

Uluslararası Korece Eğitimi Aracılığıyla Korede Eğitimi Genişletme Konferansı, Odessa, Ukrayna, 1 - 02 Kasım 2018, ss.4-13

Türkiye ve Kore Arasındaki Kültürel İlişkilere Genel Bir Bakış

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu -Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2018

Exploring the Potentials of Turco-Korean Cooperation in Korean Studies

The 1st KAST-TUBA Bilateral Symposium Scientific Collaboration between Korea and Turkey, Seul, Güney Kore, 19 Nisan 2017, ss.16

Türkiye’de Kore Beşeri Bilim Kitapları Çevirilerinin Son Durumu ve Geleceği

Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı 2. Uluslararası Kore Çalışmaları Çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 05 Ocak 2017, ss.34-41

Türkiye de Kore Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Kore-Türkiye Kültürel İşbirliği Semineri, Ankara, Türkiye, 06 Aralık 2016

İpek Yolu Bölgesinde Yabancı Dil Eğitimi Türkiye deki Kore Dili Eğitimi Örneğiyle

Silk-Road International Academic Conference, Gyeongju, Güney Kore, 21 - 24 Ağustos 2015, cilt.2, ss.423-448

Türkiye deki Kore Dili Eğitiminin Son Durumu Erciyes Üniversitesi Odaklı

2015 Korea-Turkey International Conference for Literary Persons, Eurasia Culture Forum, Kayseri, Türkiye, 08 Ağustos 2015, ss.95-112

Türkiye de Kore Dili Eğitimi ve Eğitim Kurumlarının Son Durumu

Korea and Korean Studies in the World 70 Years After Independence, KF Korean Studies Assembly 2015, Seul, Güney Kore, 24 Temmuz 2015

Türk ve Kore Edebiyatları Arasındaki Farkındalık ve İlişkilerin Gelişmesine Dair Öneriler

Korea-Turkey International Conference for Literary Persons, Eurasia Culture Forum, Seul, Güney Kore, 07 Şubat 2015, ss.63-70

Kitap & Kitap Bölümleri

Tanıdık Şeyler

Doğan Kitap, İstanbul, 2018

Türk ve Kore Toplumunda Akrabalık Hitaplarının Kullanımı

Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe, Gonca Ünal Chiang, Fatma Ecem Ceylan, Ertuğrul Ceylan, Editör, Kesit, İstanbul, ss.67-76, 2018

Konularına Göre Korece Temel Dilbilgisi

Lotüs Yayınevi, Likya, İstanbul, 2017

Vejetaryen

April Yayıncılık, İstanbul, 2017

Prenses Bari

Doğan Kitap, İstanbul, 2017

Korecedeki Hanca Dörtlemeler Üzerine

Türkiye'de Kore Çalışmaları 1, Gökmen M.E,, Altundağ P. , Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.135-151, 2017

Altay Dillerinin genetik Akrabalığı Konusuna Glottokronoloji ve Lexikoistatistik Açısından bakış

Türkiye’xxde Kore çalışmaları 1, Ertan Gökmen, Pınar Altundağ, Editör, Ankara Üniversitesi basımevi, Ankara, ss.165-171, 2017