Korecenin Romanizasyonu ve Türkçe Çevriyazısı Üzerine Bir Çalışma


TÜRKÖZÜ S. G., ÖLÇER M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.1-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)