Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IN VITRO SHOOT REGENERATION OF A CENTAUREA AMAENA BOISS. & BALANSA - A CRITICALLY ENDANGERED AND ENDEMIC PLANT

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.18, ss.2285-2293, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nutritional composition of potato (Solanum tuberosum L.) Haulms

PROGRESS IN NUTRITION, cilt.20, ss.90-95, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF NaCl ON GERMINATION AND SEEDLING CHARACTERISTICS OF DIFFERENT ONOBRYCHIS TAXA

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.6317-6323, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fatty Acid and Metal Composition of the Seeds of Lathyrus sativus Varieties

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.51, ss.534-536, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fatty Acid and Metal Composition of the Seeds of Vicia ervilia Varieties from Turkey

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.50, ss.117-119, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficient in vitro plant regeneration from immature embryos of endemic Iris sari and I-schachtii

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, ss.348-353, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

KARYOTYPE ANALYSIS OF SOME ONOBRYCHIS (SAINFOIN) SPECIES IN TURKEY

ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.64, ss.567-571, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Germination, seedling growth and ion accumulation of bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.) lines under NaCl stress

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.15869-15874, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

IN VITRO BULBLET INDUCTION FROM BULB SCALES OF ENDANGERED ORNAMENTAL PLANT MUSCARI AZUREUM

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.24, ss.1843-1848, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

In vitro bulblet production from immature embryos of ornamental plant Ornithogalum platyphyllum Boiss

Research Journal Of Biotechnology, cilt.4, ss.25-29, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Factors Effecting Agrobacterium tumefaciens-mediated Gene Transfer to Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.).

IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL, cilt.45, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

In vitro micro-propagation of endangered ornamental plant-Neotchihatchewia isatidea (Boiss.) Rauschert

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.7, no.234, ss.234-238, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Rhizobium inoculation on forage and seed yield and yield components of common vetch (Vicia sativa L.) under rainfed conditions

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, cilt.56, ss.235-240, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mass proliferation of Madonna lily (Lilium candidum L) under in vitro conditions

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.37, ss.243-248, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Somatic embryogenesis in white clover (Trifolium repens L.)

PERIODICUM BIOLOGORUM, cilt.107, ss.101-105, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adventitious shoot regeneration and micropropagation of Plantago lanceolata L.

PERIODICUM BIOLOGORUM, cilt.107, ss.113-116, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Adventitious shoot regeneration and micropropagation in Calendula officinalis L.

Biologia Plantarum, cilt.48, ss.449-451, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayseri kıraç koşullarında yetişrilen bazı macar fiği çeşitlerinin ot verimleri ve kalitelerinin belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.113-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çayır Üçgülü Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine NaCl Konsantrasyonlarının Etkileri

turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.4, ss.220-226, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endemik Kaba Navruz Bitkisinin Iris galatica Siehe In Vitro Çoğaltımı

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Yaygın Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Çimlenme ve ilk Gelişim Dönemlerine Etkileri

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.636-641, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Response of Bitter Vetch Lines to salt stress

Bulgarian Journal Of Agricultural Science, cilt.19, ss.1061-1067, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Korunganın (Onobrychis viciifolia Scop.) hipokotil ve kotiledon eksplantlarından adventif sürgün rejenerasyonu

Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.1, ss.126-130, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Heliobrychis seksiyonuna ait bazı korunga (Onobrychis sp.) türleri üzerinde morfolojik araştırmalar

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.19, ss.11-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temperature and gelling agent effects on in vitro microtuberization of potato (Solanum tuberosum L.)

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.19, ss.89-94, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Efficient adventitious shoot regeneration in cicer milkvetch

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.17, ss.33-37, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Patates Çeşitlerinin Boğum Kültürüne Tepkileri

Proceedings Book of International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018

Ülkemizdeki Organik Yemeklik Baklagil Üretiminin Bölgesel Dağılımı

12. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.302

The Effectcs on Chlorophyll Content and Leaf Area Index of Application of Humic Acid, Microbial Fertilizer, and Phosphate Rock in Bean Cultivation

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.377

In vitro propagation of endemic Centaurea amaena Boiss. Balansa

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.376

Tarımda Nitrifikasyon İnhibitörlerinin Kullanımı, Avantajları ve Dezavantajları

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015

YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN BESLENME AÇISINDAN ÖNEMİ VE ÜLKEMİZDE ORGANİK YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN DURUMU

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi'2015, Bilecik, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.83-84

In vitro micropropogation of endemic Iris galactica from immature zygotic embryos

XI. International Semposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Türkiye, 28 Mart - 01 Nisan 2012, ss.109

Korunga (Onobrychis viciifolia)’nın Nektar Kaynağı Olarak Önemi

. 1. Turkısh Congress, Expo and Workshops On Honey And Honeybee Products With İnternational Participation, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2012, ss.155

Bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) hatların tanelerinin besin madde kompozisyonunun belirlenmesi

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 12 Eylül 0201 - 15 Eylül 2011, ss.1818-1821

In vitro micropropagation of saffron

Acta Horticulturae, 739: Proceedings of the Second International Symposium on Saffron Biology and Technology, Mashhad, İran, 28 - 30 Ekim 2006 identifier identifier

Efficient in vitro bulblet regeneration from immature embryos of endemic and endangered geophyte species in Sternbergia, Muscari and Fritillaria genera

11th Annual Congress of the International- Association-for-Plant-Tissue-Culture-and-Biotechnology, Beijing, Çin, 13 - 18 Ağustos 2006, ss.381-382 identifier

In vitro micropropagation and cultivation of endemic and endangered geophytes of Turkey

12th European Congress on Biotechnology (ECB 12), Copenhagen, Danimarka, 21 - 24 Ağustos 2005, cilt.118 identifier