Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 2008 - 2014 Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 2006 - 2008 Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1999 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 2017 - Devam Ediyor Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 2017 - 2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi

 • 2016 - 2017 Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 2009 - 2014 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Mesleki uygulama

 • Lisans Tohumluk teknolojisi

 • Lisans Çayır mera yem bitkileri

 • Lisans Baklagil yem bitkileri

 • Lisans Tarımsal ekoloji

 • Lisans Genel bitki doku kültürü teknikleri

 • Yüksek Lisans Buğdaygil yem bitkileri tohum yetiştirmenin teknik esasları

 • Yüksek Lisans Tarla Bitkilerinde Doku Kültürü

Yönetilen Tezler