Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2019Turkish journal of agriculture and forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2019Turkish journal of agriculture and forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2019 Erciyes tarım ve hayvan bilimleri dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2019ErciyesÜniversitesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2019Canadian Journal of Plant Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2019Journal of Applied Botany and Food Quality

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019Akademik Ziraat Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019TUBİTAK 3501

  TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2018Erciyes tarım ve hayvan bilimleri dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2018ÇÕMÜ ziraat fakültesi dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018Industrial crops and products

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2018ERÜ BAP normal araştırma

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Temmuz 2018Asian journal of research in Agriculture and foresty

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2018BAP projesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2018Ciencia e Investigación Agraria

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2017Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2017Vejetasyon Döneminin Erciyes Korungasının (Onobryhis argaea) Besinsel Özellikler Üzerine Etkisi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Kasım 2017Süs Bitkileri Potansiyeli Yüksek Olan Lavanta(Lavandula sp.) Genotiplerininin Belirlenmesi Moleküler Morfolojik ve Bazı Fitokimyasal Özelliklerinin Karakterizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ekim 2017Farklı yerel sorgum Sorghum bicolor L Moench genotiplerinin çimlendirilmesiyle elde edilen filizlerin bazı biyokimyasal özelliklerinin ve değişiminin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Temmuz 2017ÇOMÜ ziraat fakültesi dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017International journal of horticultural science and ornamental plants

  Diğer Dergiler

 • Nisan 2017Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017Journal of Advances in Biology Biotechnology

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2017ZYMV Dayanımlı Farklı Hıyar Tiplerinin Double Haploid Etkinliğinin Belirlenmesi ve Ovül Kültürünün Optimizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Kasım 2015Topolinlerin Aspir’de (Carthhamus tinctorius L.) in vitro çoğaltıma etkisi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje