Burçak (Vicia ervilia (L.) Wild.) bitkisinin olgunlaşmamış embriyo eksplantlarından adventif sürgün rejenerasyonu ve hızlı çoğaltım


Erdoğan Y., Çöçü S., Parmaksız İ., Sancak C., Arslan O.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.60-64, 2005 (Peer-Reviewed Journal)