Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of myotoxic effects of levobupivacaine, bupivacaine and ropivacaine: apoptotic activity and acute effect on pro-inflammatory cytokines.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, cilt.94, ss.252-260, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Addition of dexmedetomidine to bupivacaine in supraclavicular brachial plexus block

CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE, cilt.40, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intravenous dexmedetomidine for treatment of intraoperative penile erection

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.44, ss.353-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of different doses of flumazenil on acetaminophen toxicity in rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.525-528, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Adding magnesium to levobupivacaine for axillary brachial plexus block in arteriovenous fistule surgery

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.607-609, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Myotoxic effects of levobupivacaine, bupivacaine and ropivacaine in a rat model

CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE, cilt.34, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Naloxone and Flumazenil on Antinociceptive Action of Acetaminophen in Rats

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.71, ss.111-117, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Travmada Periferik Bloklar

Turkiye Klinikleri J Intensive Care, cilt.2, ss.97-104, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postoperative residual curarisation after vekuronium and rocuronium

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vekuronyum ve Rokuronyum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon.

Erciyes Med J, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nasal and buccal treatment of midazolam in epileptic seizures in pediatrics.

Clinical Medicine Insights: Pediatrics, cilt.24, ss.51-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyanık kraniyotomide deksmedetomidin- fentanil kombinasyonu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.217-220, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sol atriyal dev miksoması olan asemptomatik hasta: Olgu sunumu

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-39, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki farklı taze gaz akımı içinde sevofluranın anestezi maliyeti, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, ss.230-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanın değerlendirilmesi

TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.91-99, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parkinson Hastalığında Ağrı ve Nöropatik Komponent: Pilot Çalışma

26.ULUSAL FİZİKSEL TIP VEREHABİLİTASYON KONGRESİ, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2017, ss.525

Decreasing The Need For Mechanical Ventilation After Rethinopathy of Prematurity. : Sedoanalgesia vs General Anesthesia

III. World Congress Of Ophtalmic Anaesthesia 2012, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2013, cilt.7, ss.9

Pediatrik kardiyak kateterizasyon uyuglanan hastalarda ketamin propofol sedasyonuna deksmedetomidine eklenmesi faydalımıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.4, ss.3

Arteriovenöz fistül cerrahisinde aksiller brakial pleksus bloğunda levobupivakaine magnezyum eklenmesinin etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.2, ss.12

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.7, ss.6

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.4, ss.2

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.7, ss.4

Şaşılık cerrahisi uygulanacak çocuklarda postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için farklı polonosetron dozları.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.3, ss.13

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.2, ss.3

Kitap & Kitap Bölümleri

Supratentoriyal Tümörlerde Anestezi Yönetimi

Nöroanestezi, Sarıhasan B, Madenoğlu H,Özköse Satırlar Z,Türe H, Karacalar KS, Editör, Mgrup Matbacılık A.Ş. Kayseri, Kayseri, ss.169-188, 2017