Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Euro Bölgesi'nde Yaşanan Mali Sorunlar ve Maliye Politikalarında Uyum Arayışları

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi (Hakemli), ss.149-173, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation Of The EU-Canada Comprehensive Economic And Trade Agreement (ETA) In Term Of Trade

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), cilt.4, ss.275-281, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Uygulanan Turizm Teşvik Politikaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.97-118, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.27, ss.277-298, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Euro Bölgesi'nden Ayrılma Durumunda Oluşacak Riskler Ve Bölgenin Geleceği Hakkında Çeşitli Senaryolar

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.18, ss.161-183, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Refah Devletinin Krizi ve Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.6, no.2, ss.159-180, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliğinin Yapısal Bir Krizi Olarak Euro Krizinin Nedenleri ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.6, no.2, ss.99-115, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Piyasa Ekonomisinin Günümüz Koşullarında Rekabet Edebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Finanspolitik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.47, ss.53-67, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya’nın Birleşmesinin 20. Yılı: Ekonomi Politikalarının Başarısı Açısından Bir Değerlendirme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.73-102, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonomik ve Siyasal Kriterleri Gerçekleştirmeleri Bakımından AB'ye Yeni Katılacak Ülkelerle Türkiye`nin Karşılaştırılması

E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Dergisi, no.9, ss.1-15, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Para Birliği`ne Geçiş Süreci ve Euro`nun Günümüzdeki Problemlerinin Maastricht Uyum Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi

E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Dergisi, no.8, ss.1-15, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye`de Özelleştirmenin Önündeki Başlıca Engeller ve Daha İyi Bir Özelleştirmenin Çerçeve Koşulları

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.865-888, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Euro Bölgesi'nde Borç Krizi ve Avrupa Merkez Bankası'nın Krizle Mücadeleye Yönelik Yaklaşımları

Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, Toprak M., Bayraktar Y., Eraslan C., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.167-194, 2014

“Devletin Yeni İktisadi Rolü”

Kamu Ekonomisi, Kökocak, Abdülkadir, Editör, Ekin, Bursa, ss.93-124, 2011

Münih Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Cesifo)

Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Yıldız, Rıfat, Atik, Hayriye , Editör, Detay Yayınevi, Ankara, ss.395-411, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Harcanabilir Gelir

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.198, 2019

Mevsimsel Kapasite

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.334, 2019

Turizmde Tekelci/Monopol Pazarlar

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.630-631, 2019

Mevsimsel Talep

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.334, 2019

Turizmde Oligopol Pazarlar

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.616, 2019

Turizmde Rekabetçi Pazarlar

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.619, 2019

Döviz Geliri

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.117, 2019

Diğer Yayınlar