Euro Bölgesi'nde Yaşanan Mali Sorunlar ve Maliye Politikalarında Uyum Arayışları


Şanlıoğlu Ö., Bilginoğlu M. A.

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi (Hakemli), no.35, pp.149-173, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

THE EURO AREA FISCAL PROBLEMS AND SEARCHES FOR FISCAL POLICY HARMONIZATION ABSTRACT The development in the Euro Area fiscal field is undoubtedly an important issue in terms of the Turkish economic literature, because of Turkey’s integration process into the European Union. The purpose of the study is to investigate the developments in the Euro Area fiscal field during the period 1999-2010 and to introduce the problems which occured in the course of the implementation of the Maastricht fiscal convergence criteria. The study also analyzes the measures which have been taken to struggle with the debt crisis since 2009. Besides, this study examines the Euro Area meetings which have been organized to search for a new policy to stabilize the fiscal problems in the long-run and investigates the practice of the automatic stabilizers, especially the unemployment insurance and the corporate tax. Key Words: Euro Area, Fiscal Problems, Fiscal Policies, Automatic Stabilizers.
Euro Bölgesi’nde mali alanda yaşanan gelişmeler, ülkemizin AB katılım süreci nedeniyle Türkçe iktisat literatürü açısından da kuşkusuz önemli bir araştırma konusu olma özelliğine sahiptir. Çalışmanın amacı, 1999-2010 döneminde Euro Bölgesi’nde mali alandaki gelişmeleri incelemek ve Maastricht mali yakınsama kriterlerinin uygulanması sırasında yaşanan sorunları ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca 2009 yılından itibaren yaşanan borçlanma kriziyle mücadeleye yönelik alınan tedbirlerin yanında, mali sorunların uzun dönemde istikrara kavuşması için yeni politika arayışları kapsamında ortaya atılan Euro Bölgesi toplantılarının (Euro Grubu toplantıları) düzenli ve etkin hale getirilmesi ile otomatik stabilizatörler olarak bilinen ortak bir işsizlik sigortası ve ortak kurumlar vergisi uygulamaları analiz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Euro Bölgesi, Mali Sorunlar, Maliye Politikaları, Otomatik Stabilizatörler.