SOSYAL REFAH DEVLETİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: ALMANYA ÖRNEĞİ


ŞANLIOĞLU Ö.

Detay Yayınevi, Ankara, 2011

  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Detay Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Sosyal refah devletinin ana vatanı Almanya olarak bilinir. Sosyal güvenlikle ilgili konularda diğer Avrupa ülkeleri Almanya’yı izlemişlerdir. Bu nedenle Alman sosyal refah devleti örneği önem arz etmektedir. 2008 yılı ortalarından itibaren küresel ölçekte yaşanan ekonomik kriz ve ertesinde alınan çeşitli iktisadi ve mali tedbirler, devletin düzenleyici rolünün önemini yeniden ortaya koymuştur. Toplumsal istikrarın sağlanması, sürdürülebilir bir büyüme ve ekonomik kalkınma için sosyal politikalar önemini günümüzde de devam ettirmektedir. Bu hususta ülkemizde iktidar ve muhalefet partileri ortak bir bilince ulaşmış görünmektedirler. Ülkemizde yapılan tartışmalara yol gösterici olacağı düşüncesiyle ve literatüre katkı sağlamak amacıyla, konunun çeşitli boyutları Almanya örneğinde ayrıntılarıyla incelenmektedir.