Sosyal Piyasa Ekonomisinin Günümüz Koşullarında Rekabet Edebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme


ŞANLIOĞLU Ö.

Finanspolitik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.47, sa.547, ss.53-67, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 47 Konu: 547
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Finanspolitik ve Ekonomik Yorumlar
  • Sayfa Sayıları: ss.53-67

Özet

2. Dünya Savaşı sonrasından itibaren Almanya’da uygulanan sosyal piyasa ekonomisi başarılı bir iktisat politikası modeli olarak değerlendirilmektedir. Ancak, özellikle iki Almanya’nın birleşmesi, nüfus yapısındaki değişim, globalleşme süreci ve işsizlik oranlarındaki artış ile günümüzde yaşanan küresel ekonomik kriz, ülkenin uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini ve sosyal piyasa ekonomisinin başarısını tartışılır hale getirmiştir. Çalışmanın amacı, sosyal piyasa ekonomisinin genel bir değerlendirmesini yapmak ve modelin küreselleşme süreciyle birlikte yaşadığı sorunları tespit etmektir. Sosyal piyasa ekonomisi ‘piyasada rekabet’ ve ‘sosyal bölüşüm’ kavramlarını birlikte ele almaktadır. Böylece, ‘sosyal güvenlik’ ve ‘sosyal adalet’ gibi gerekçelerle devlet bütçesinden farklı toplum kesimlerine sosyal transferler yapılmaktadır. Bu tür transferler özellikle kriz dönemlerinde piyasa ekonomisinin pürüzsüz sürdürülebilmesine yardımcı olmaktadır. Karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için devlet bütçesini olumsuz yönde etkileyen kısa vadeli geçici tedbirler uygulamak yerine (örneğin, finans sektörüne aktarılan yüz milyarlarca dolar), toplumsal bölüşümde adaleti önceleyen, uzun vadeli ve sağlıklı finansman politikalarına odaklanılmalıdır.
It is accepted that the social market economy pursued in Germany after World War II is a successful model of economic policy. However, the unification of East and West Germany, the change of the population structure, the globalization process and the increase in unemployment as well as the recent economic crisis lead to a discussion of the international competitiveness and the success of the social market economy. The purpose of this study is to make a general assessment of the social market economy and to determine the challenges to this concept within the context of the globalization process. The social market economy combines the “competitiveness of the market” with “social allocation”. In order to achieve “social security” and “social justice” social transfers are transmitted from the government budget to various parts of the society. These transfers help the market economy to perform in a smooth way particularly in periods of economic crisis. To cope with the problems mentioned above, the government should concentrate on policies aiming at justice in the social allocation and a sound fiscal policy in the long run instead of pursuing short-run measurements influencing the state budget negatively.