Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pleuropulmonary blastoma: A report of two cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, ss.209-212, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is Anatomic Lung Resection Necessary in Surgical Treatment of Giant Lung Hydatid Cysts in Childhood?

ANNALS OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.23, ss.286-290, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Migration of four Kirschner wires from the humerus to the vertebral column passing through the lung

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, ss.151-154, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Learning curve of conventional transbronchial needle aspiration

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, cilt.8, ss.79-85, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Outbreak of postoperative empyema caused by Serratia marcescens in a thoracic surgery unit

JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION, cilt.85, ss.226-229, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral staged thoracotomy for multiple lung hydatidosis

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY, cilt.8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the early results of Nuss and modified Ravitch operation techniques in pectus excavatum repair

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, ss.198-202, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increased EGFR mRNA Expression Levels in Non-Small Cell Lung Cancer

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.51, ss.177-185, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Giant lipoma of the chest wall

Current Thoracic Surgery, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is bilateral staged muscle sparing thoracotomy in one week for lung hydatid cysts safe for pediatric patients?

Turkish Thoracic Journal, cilt.19, ss.84-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Prognostic Factors for Survival in Stage I Non-small Cell Lung Carcinoma

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.39, ss.171-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Mediastinal granulomatous reaction in lung cancer in cappadocia region

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.541-544, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EARLY PERIOD EFFECT OF THE MASSIVE PLEURAL EFFUSIONDRAINAGE ON HEMODYNAMIC AND PULMONARY FUNCTIONS

The Annals of Eurasian Medicine, cilt.5, ss.60-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnhalasyon Yaralanmaları

Turkiye Klinikleri Journal of Thoracic Surgery Special Topics, cilt.6, ss.60-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Spontaneous Pneumomediastinum: Ecstasy Ingestion

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.16, ss.198-200, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ampiyem: Torakoplasti.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Sayısı, cilt.5, ss.205-208, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akciğerin Mikotik Enfeksiyonları: Mukormikozis.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi özel sayısı, cilt.5, ss.134-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Yağ Embolisi Sendromu: Olguların Klinik Analizi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.201-206, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malign Plevral Effüzyonun VATS ile Palyatif Tedavisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.162-168, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Göğüs dreni takibi ve bakımı

6. ULUSLAR ARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Chest Drain Tracking and Care.

6th International, 17th National Nursing Congres., Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Pneumothorax Treatment with Uniportal VATS in Gynecologic Patients.

International Congress of Obstetrics and Gynecology, 26 - 29 Eylül 2019

Unıportal Surgery in mediastinitis

Toraks Derneği Uluslararası katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 14 - 19 Nisan 2019

Çocukluk çağı nadir spontan pnömotoraks nedenleri

10. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2019

POTENTİAL MİCROBİAL BİOMARKERS OF LUNG CANCER

28th. European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, 21 - 24 Nisan 2018

Atypical Trajectory of a Gunshot Injury Without Penetration.

1st APIMSF Congress BAKU 2018 And 30th Anniversary Meeting of APIMSF., Baku, Azerbaycan, 15 - 18 Mayıs 2018

Potential microbial biomarkers of lung cancer

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 21 - 24 Nisan 2018

Potential microbial biomarkers of lung cancer .

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 - 24 Nisan 2018

Towards Microbiome-Based Liquid Biopsy: Oral Microbiota Harbors Highly Accurate Biomarkers of Lung Cancer

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Towards Microbiome-Based Liquid Biopsy: Oral Microbiota Harbors Highly Accurate Biomarkers of Lung Cancer

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.60-61

TRACHEOBRONCHIAL INJURIES

5. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 5. İnternational Critical Care and emergency medicine, 14. ulusal acil tıp kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

SPONTAN PNÖMOMEDİASTİNUM

TÜRKİYE SOLUNUMARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Nadir görülen bir atelektazi nedeni: İnflamatuar Myofibroblastik Tümör

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarının ölümcül komplikasyonları.

Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

Göğüs duvarı deformitelerinin minimal invaziv yöntemlerle cerrahi tedavisi

Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

retrospective analysis of patients with sternal fracture

4. İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 4. İNTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

retrospective analysis of patients with tube thoracotomy in emergency department

4. İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 4. İNTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Spontan hemotoraks

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Dermatofibrosarkoma protüberans.

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Senkron multiple primer akciğer kanseri

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Katamenial pnömotoraks

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

İlginç Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları.

3. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

Correlation of F-18 FDG PET-CT based on metabolic volumetric parameters with survival in patients with non-small cell lung carcinoma

28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Hamburg, Almanya, 10 - 14 Ekim 2015, cilt.42

Sıradışı bir özefageal yabancı cisim: Fırıncı jileti.

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Iatrogenic Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphysema After Mandibular Left First Molar Tooth Extraction: A Case Report and Literature Review

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery., İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.665

Sıradışı Bir Kist Hidatik Olgusu

VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013, ss.3

Trakeal Stenozlar: Cerrahi Tedavi ve Sonuçları.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010, ss.2

Açık Pencere Torakostomisi veya Eloesser Fleple 10 Yıllık Deneyimimiz.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, ss.3

Hickman Kateter Uygulamaları: 323 Olgu Nedeniyle:

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Göğüs Cerrahisi Chest Surgery,

Video Yardımlı Mediastinoskopik Lenfadenektomi (VAMLA), Olgun Kadir Arıbas, Ali Çelik, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.199-206, 2017