Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Göğüs Cerrahisi, Türkiye

 • 1992 - 1999 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  CERRAHİ REZEKSİYON DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ EVRELEMESİNDE MEDİYASTİNAL LENF NODLARININ VİDEO-MEDİYASTİNOSKOPİ, Tc99m MIBI -SPECT SİNTİGRAFİSİ VE TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Göğüs Cerrahisi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Venöz Tromboemboli Kursu

  Sağlık ve Tıp , Akciğer Sağlığı ve Yoğunbakım Derneği

 • 2013Eğitim Becerileri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013Ankara Uygulamalı Toraks Cerrahisi Anatomi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2013Chest Wall Diseases Course

  Sağlık ve Tıp , European Association for Cardio-Thoracic Surgery. EACTS .

 • 2013Robotik Cerrahi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2013Özofagus Kanserinde Cerrahi Teknikler Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2013Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , ERSEM/ Erciyes Üniversitesi

 • 2012Göğüs Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2012Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 2010Pectus Deformitesinde Cerrahi Tedavi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2009THE NUSS PROCEDURE

  Sağlık ve Tıp , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2009“Akciğer Kanserinde Bronkoskopik Tanı ve Tedavi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği

 • 2009School of Thoracic Surgery

  Sağlık ve Tıp , European Society of Thoracic Surgeons ( ESTS)

 • 2008İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

 • 2008“Kardiyopulmoner Resusitasyon Kursu”

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2008Türk Toraks Derneği VII. Kış Okulu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği VII. Kış Okulu

 • 2007Mekanik Ventilasyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği