Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Göğüs Cerrahisi, Türkiye

 • 1992 - 1999 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  CERRAHİ REZEKSİYON DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ EVRELEMESİNDE MEDİYASTİNAL LENF NODLARININ VİDEO-MEDİYASTİNOSKOPİ, Tc99m MIBI -SPECT SİNTİGRAFİSİ VE TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Göğüs Cerrahisi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Venöz Tromboemboli Kursu , Akciğer Sağlığı ve Yoğunbakım Derneği

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Eğitim Becerileri Kursu , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Ankara Uygulamalı Toraks Cerrahisi Anatomi Kursu , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Robotik Cerrahi Kursu , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Chest Wall Diseases Course , European Association for Cardio-Thoracic Surgery. EACTS .

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Özofagus Kanserinde Cerrahi Teknikler Kursu , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , ERSEM/ Erciyes Üniversitesi

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Göğüs Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi , T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Pectus Deformitesinde Cerrahi Tedavi Kursu , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2009Sağlık ve Tıp

  THE NUSS PROCEDURE , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2009Sağlık ve Tıp

  “Akciğer Kanserinde Bronkoskopik Tanı ve Tedavi Kursu , Türk Toraks Derneği

 • 2009Sağlık ve Tıp

  School of Thoracic Surgery , European Society of Thoracic Surgeons ( ESTS)

 • 2008Sağlık ve Tıp

  İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

 • 2008Sağlık ve Tıp

  “Kardiyopulmoner Resusitasyon Kursu” , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2008Sağlık ve Tıp

  Türk Toraks Derneği VII. Kış Okulu , Türk Toraks Derneği VII. Kış Okulu

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Mekanik Ventilasyon Kursu , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği