Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Managerial Experience

 • 2016 - 2020 Head of Department

  Girne American University, Faculty Of Educatıon, Department Of Pre-School Teachıng

 • 2016 - 2020

  Girne American University

Courses

 • Postgraduate Eğitim Denetimi

 • Postgraduate OKUMAVE ANLAMA

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi - 2

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Eğitim

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Postgraduate Tez Çalışması - 2

 • Postgraduate Eğitim Politikaları I

 • Postgraduate Çağdaş Eğitim Akımları

 • Postgraduate Tez Çalışması 1

 • Postgraduate Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Postgraduate Yönetimde Güncel Problemler

 • Postgraduate Eğitimde Stres Kaynakları ve Başetme Yolları

 • Postgraduate Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Politikası

 • Postgraduate Eğitim Politikaları - II Sustainable Development

 • Postgraduate Okul Çevre İlişkileri

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Postgraduate Araştırma Teknikleri

 • Postgraduate Okuma ve Anlama

 • Postgraduate Tez Danışmanlığı Dersi I

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi 1

 • Postgraduate Tez Danışmanlığı 2

 • Postgraduate Tez Danışmanlığı 1

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Metotları

 • Postgraduate Kadın Eğitimi ve Sorunları

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate SÖZLÜ ANLATIM

 • Postgraduate RUSÇA METİN OKUMALARI II

 • Postgraduate Rusça Metin Okumaları I

 • Postgraduate Öğretim Liderliği

 • Postgraduate DİNLEME

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Metotları

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Undergraduate Eğitimde Etik ve Ahlak

 • Undergraduate Eğitimde Etik ve Ahlak

 • Undergraduate Eğitimde Etik ve Ahlak

 • Undergraduate Eğitimde Etik ve Ahlak

 • Postgraduate Dinleme

 • Undergraduate Eğitimde Etik ve Ahlak

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Eğitim Yönetimi Sustainable Development

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Eğitimde Etik ve Ahlak

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • 2018-2023 Yılları Arasında Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Araştırmaların İncelenmesi

  Manolova Yalçın O.

  Z.ÖZDEMİR(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • 2009-2022 Yılları Arasında Okul Yöneticilerin Kaynaştırma Eğitiminde Yaşadıkları Sorunlar ile İlgili Literatür Değerlendirilmesi

  Manolova Yalçın O.

  D.GENÇ(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • 2015-2022 Yılları Arasındaki Etkili Okulla İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

  Manolova Yalçın O.

  Ö.ÖZTÜRK(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • 2015-2023 Yılları Arasında Okul Yöneticilerinin Okul İklimine Etkisi Konusunda Yapılan Lisansüstü Araştırmaların Değerlendirilmesi

  Manolova Yalçın O.

  E.DEMİR(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yöneticilerinin Yeterlikleri Konusunda Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi (2012-2022)

  Manolova Yalçın O.

  A.AYDIN(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yönetiminde e-Okul Uygulamasına İlişkin yapılan Araştırmaların İncelenmesi

  Manolova Yalçın O.

  K.TOKAY(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yöneticileri ile Veli İlişkilerini Etkileyen Faktörler

  Manolova Yalçın O.

  A.FINDIKÇI(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetici Geliştirme Programı Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

  Manolova Yalçın O.

  T.KÜÇÜK(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Erciyes Üniversitesi Örneği

  Manolova Yalçın O.

  O.POLAT(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Eğitim Denetiminde Koçluk ve Mentörlük Uygulamaları ve Karşılaştırılması

  Manolova Yalçın O.

  T.BİBEN(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yönetiminde Karar Alma Süreçlerine Öğretmenlerin Katılımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

  Manolova Yalçın O.

  N.Hilal(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Anaokullarında Sınıf İçi Etkinliklerin Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlanması Konusunda Öğretmen ve Müdür Görüşleri

  Manolova Yalçın O.

  R.YILMAZ(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yöneticilerinin ve Rehber Öğretmenlerin Okullarda Yaşanan Akran Zorbalığına İlişkin Görüşleri

  Manolova Yalçın O.

  Ş.ÇELİK(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullardaki Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri

  Manolova Yalçın O.

  T.KÜMÜŞ(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Okul Müdürleri ile Yaşadıkları Sorunlar ve Sebepleri

  Manolova Yalçın O.

  Ş.TEKCAN(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Eğitimde Yaşadığı Sorunlara İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

  Manolova Yalçın O.

  S.ÖZER(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Üstün Yetenekli Öğrencilere Destek Eğitim Odasında Verilen Eğitim Sürecine İlişkin Okul Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

  Manolova Yalçın O.

  S.MELEZ(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Hizmet İçi Eğitimde Meydana Gelen Değişiklere İlişkin Öğretmen Görüşleri

  Manolova Yalçın O.

  Ö.ÖZER(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yönetiminde Kadın Yöneticilerin Karşılaştığı Sorunlar

  Manolova Yalçın O.

  S.AKKAYA(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Müdürlerinin Ekili Lider Olma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

  Manolova Yalçın O.

  S.DİLCİ(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Okul Yöneticilerinin Dijital Okuryazarlık Konusunda Yaşadıkları Sorunlar

  Manolova Yalçın O.

  S.ÖZKAN(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Öğretmenlerin Okullarda Yaşadıkları Yıldırma Durumları, Sebepleri ve Sonuçları

  Manolova Yalçın O.

  S.ÜNLÜSAVURAN(Student), Masters (Non-Thesis), 2023