Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The sexual and psychological conditions of male patients with klinefelter syndrome and vasal agenesis

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 February 2020

Adölesan varikosel 2019 güncelleme: fertilite ve paternite nasıl etkilenir?

PEDİATRİK ANDROLOJİ VE ADÖLESAN ÜROLOJİ KURSU, Ankara, Turkey, 20 December 2019

PALPABL İNMEMİŞ TESTİS CERRAHİSİ

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTISI - 2, Kayseri, Turkey, 16 November 2019

A COMPELLING GROUP OF CHILDHOOD URINARY SYSTEMSTONES: CYSTINE STONES

1. International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019

Take home message: Böbrek kanseri

The 8th EurAsian Uro-oncology Congress, TİFLİS, Georgia, 28 June - 01 July 2018 Sustainable Development

The effects of body mass index on sperm parameters and reproductive hormones in males without infertility risk factors

ESAU Oporto Meeting, Joint Meeting ESAU-Portuguese Society of Andrology, Porto, Portugal, 02 June 2018, pp.89

Üriner sistem diversiyonlarının komplikasyonları

Üroonkoloji Konsey Toplantıları-3: Mesane Kanserine Multidisipliner Yaklaşım, Kayseri, Turkey, 14 April 2018

Pediatrik Yaş Grubunda RIRC Uygulanabilir mi ?

KAYSERİ BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANDISI RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ KURSU, Kayseri, Turkey, 11 April 2018

Do positional variations of epididymis affect infertility?

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.2993-2994 Creative Commons License

Do Positional Variations of Epididynis Affect Infertility.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.2993

A Rare Cause of Male Infertility: 45,X/46,XY Mosaicism.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.2991

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.3014-3015

The frequencies of Y chromosome microdeletions in infertile men from Middle Anatolia, Turkey

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.2995-2996

Congenital absence of the vas deferens: Is the goal only fertility?

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.2990

A rare cause of male infertility: 45, X/46, XY Mosaicism

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.2991-2992

ÜROLOJİ HASTALARINDA COLİSTİN NEFROTOKSİSİTESİ

26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 October 2017

ASSOCIATION WITH OMENN SYNDROME AND CYSTINURIA: CASE REPORT

HAEMATOLOGICA 22 nd Congress of the European Hematology Associaion, Madrid, Spain, 22 - 25 June 2017, vol.102, pp.744 identifier

OMENN SENDROMU VE BÖBREKLERDE SİSTİN TAŞLARI

6.ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 09 April 2017

Laparoskopik retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi.

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 October 2016, pp.82

AŞIRI AKTİF MESANE PATOFİZYOLOJİSİNDE YENİLİKLER

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ İNKONTİNANS TOPLANTISI, Kayseri, Turkey, 14 May 2016 Sustainable Development

BPH’lı erkeklerde 5 alfa redüktaz inhibitörlerinin kemik mineral dasitesi üzerine etkileri

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2015

Aksesuar meme dokusu fertilite ile ilişkili midir?

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 30 April - 03 May 2015, pp.20

Ultrason Kılavuzlğunda Mikro perkütan Nefrolitotomi

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.20

Kliniğimizde Uygulanan PNL Ameliyatlarının GUY ve STONE Skorları

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.116

Pulmonary Complications in Percutaneous Nephrolithotomy with Upper Calyx Access

34th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, GLASKOW, İSKOÇYA, 12 - 15 October 2014

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF RENAL HYDATID CYST

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaria, 19 - 22 June 2014

Is pyelo-pyelostomy sufficient and effective for ureteropelvic junction obstruction with vascular compression?

29th Annual Congress of the European Association of Urology, Stockholm, Sweden, 11 - 15 April 2014, vol.13, pp.552

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.90

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.142-143

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.117-118

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1322

Our experience in upper urinary tract urothelial tumors

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1215107

Our results of patients with bladder cancer treated with radical cystectomy and ureterocutaneostomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.12241161-12241162 Sustainable Development

Böbrek Kist Hidatiğinin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.228-229

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.68-69

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1322214

Our experience on radical cystectomy of non-urothelial bladder cancer

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1227119 Sustainable Development

Thermochemotherapy application for non-muscle invasive bladder cancers in middle and high risk: Initial experience

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1223115 Sustainable Development

Böbrek Dışı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.223

Böbrek Dısı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

Büyük Üroloji Bulusması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013

The results of radical nephrectomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1359251

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.225

Uygun Şekilde Takılmayan Rahim İçi Aracın Mesaneye Migrasyonu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.228

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.224

Percutaneous nephrolithotomy A single center experience of 1,262 cases

Abstracts of the EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1344236

A different tool for endopyelotomyWire Guide Sphincterotom (Choledochal scissors)

30th WORLD CONGRESSOF ENDOUROLOGY SWL, İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2012, vol.26, pp.1-572 identifier

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2012, pp.135-136

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.205

Books & Book Chapters

Megaüreter ve Üreterosel

in: Güncel Üroloji 2. Baskı, Prof. Dr. M. Önder YAMAN Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI, Editor, Türk Üroloji Derneği/ Turkish Association of Urology, Ankara, pp.953-966, 2018

Prostat kanseri için yeni belirteçler

in: PROSTAT BİYOPSİSİ: Multidispliner Yaklaşım, Abdullah Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Editor, Bilimsel Tıp Yaynıevi, Ankara, pp.23-30, 2018

NÖROJEN MESANELİ HASTALARDA ÜRODİNAMİK ÇALIŞMALAR

in: PRATİK ÜRODİNAMİ, CENK GÜRBÜZ, BURHAN COŞKUN, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.55-64, 2017

Nörojenik Mesane Hastalıkları ve Pelvik Organ Prolapsusu

in: TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Uzm. Dr. Selçuk SARIKAYA, Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU, Editor, Türk Üroloji Akdemisi Yayını, Ankara, pp.341-370, 2017

PROSTATEKTOMİ SONRASI İNKONTİNANS

in: PRATİK ÜRODİNAMİ, Cenk Gürbüz, Burhan Coşkun, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.55-64, 2017

NÖROÜROLOJİ VE PELVİK ORGAN PROLAPSUSU

in: TÜAK TÜRKİYE ESRU ASİSTAN EL KİTABI, SARIKAYA SELÇUK, KADIOĞLU ATEŞ, Editor, İSTANBUL TIP KATABEVİ, İstanbul, pp.389-434, 2016

GENİTOÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİ

in: GÜNCEL ÜROLOJİ, İlker Seçkiner, Ömer Bayrak, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.30, 2016

KLİNEFELTER SENDROMU

in: ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ, RAMAZAN AŞÇI, SELAHATTİN ÇAYAN, FİKRET ERDEMİR, İRFAN ORHAN, ÖNDER YAMAN, MUSTAFA FARUK USTA, MUAMMER KENDİRCİ, OĞUZ EKMEKÇİOĞLU, ATEŞ KADIOĞLU, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.699-711, 2013

Metrics

Publication

247

Citation (WoS)

186

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

213

H-Index (Scopus)

10

Project

3

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals