Dr.Öğr.Üyesi

NUMAN BAYDİLLİ


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilim

Üroloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Clinical practice in vesicoureteral reflux with respect to EAU guidelines: A multicenter study

Tokat E., Gurocak S., ÖZKAN S., DOĞAN H. S. , Citamak B., SATAR N., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2021

2021

Comment on: "Radiology reporting of micturating cystourethrograms (MCUGs): What the paediatric urologists want to know"

BAYDİLLİ N. , Selvi I.

JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY, cilt.17, sa.2, ss.277-278, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

The importance of plasma arginine level and its downstream metabolites in diagnosing prostate cancer.

Selvi I., Basar H., Baydilli N. , Murat K., Kaymaz O.

International urology and nephrology, cilt.51, ss.1975-1983, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Do positional variations of epididymis affect infertility?

Akınsal E. C. , Baydilli N. , Demirtaş A. , Ekmekçioğlu O.

Turkish journal of urology, cilt.44, ss.198-201, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2018

2018

Comorbidity of the congenital absence of the vas deferens

Akinsal E., Baydilli N. , Dogan M. E. , Ekmekcioglu O.

ANDROLOGIA, cilt.50, sa.4, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

A Rare Cause of Male Infertility: 45,X/46,XY Mosaicism

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , BAYRAMOV R. , EKMEKÇİOĞLU O.

UROLOGIA INTERNATIONALIS, cilt.101, sa.4, ss.481-485, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Ten cases with 46,XX testicular disorder of sex development: single center experience.

Akinsal E. C. , Baydilli N. , Demirtas A. , Saatci C. , Ekmekcioglu O.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.43, ss.770-775, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2016

2016

Metaplastic Conditions in The Bladder in Patient with Epidermolysis Bullosa.

YILMAZ K., DEMIRCI D. , Baydilli N. , NAZLIM S.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.42, ss.838-41, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2014

2014

AN UNCOMMON CAUSE OF INFERTILITY: Y;1 TRANSLOCATION AND PGD TRIAL

DÜNDAR M. , Balta B. , Bahadir O. , Acar H., BAYDİLLİ N. , Baltaci V., et al.

GENETIC COUNSELING, cilt.25, sa.3, ss.353-355, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Relationship between urolithiasis and diastolic functions of the heart

Inci M., Sarli B. , Celik A. , DEMİRTAŞ A. , baydilli N. , Akpek M. , et al.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, sa.4, ss.574-579, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Increased Femoral Cartilage Thickness in Patients With Klinefelter Syndrome

Inci M., Akgul O. , Baydilli N. , Ekmekcioglu O. , Ozgocmen S.

AMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH, cilt.7, sa.1, ss.54-57, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Association between Body Mass Index, Lipid Profiles, and Types of Urinary Stones

Inci M., DEMİRTAŞ A. , Sarli B. , Akınsal E. C. , baydilli N.

RENAL FAILURE, cilt.34, sa.9, ss.1140-1143, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Klinefelter's syndrome with unilateral absence of vas deferens.

Baydilli N. , GÖKÇE A., KARABULUT S., EKMEKCIOGLU O.

Fertility and sterility, cilt.94, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

How does body mass index affect semen parameters and reproductive hormones in infertile males?

BAYDİLLİ N. , SELVİ İ., AKINSAL E. C. , ERTÜRK ZARARSIZ G. , EKMEKÇİOĞLU O.

Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, cilt.46, sa.2, ss.101-107, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

2018

2018

The frequencies of Y chromosome microdeletions in infertile males

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DÜNDAR M. , EKMEKÇİOĞLU O.

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.44, sa.5, ss.389-392, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2018

2018

A RARE CASE: PELLET REMAINING IN THE PENIS AFTER SHOTGUN INJURY

BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , İMAMOĞLU H.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.212-216, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Augmentasyon Sistoplasti SonrasıKomplikasyonların Yönetimi

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

Kontinans ve Nöroüroloji bülteni, cilt.5, sa.1, ss.22-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

A rare case: Congenital Megalourethra in prune belly syndrome

selvi i., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C.

Archives of Case Reports, cilt.2, sa.1, ss.1-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

A Case of Omenn Syndrome Accompanied by Bilateral Cystine Stones: Case Report

CANSEVER M., PINARBAŞI A. S. , BAYDİLLİ N. , KARAKÜKCÜ M. , PATIROĞLU T.

Urology Nephrology Open Access Journal, cilt.6, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Vezikovajinal fistül cerrahisinde zamanlama

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

KONTİNANS VE NÖROÜROLOJİ BÜLTENİ, cilt.4, ss.35-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Parafimozis ve Tedavisi

DEMİRCİ D. , BAYDİLLİ N.

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, cilt.10, ss.317-320, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Moleküler Prognostik Faktörler, Moleküler Evreleme ve Prostat Kanserinin Klinik Sınıflaması

GÖGER Y. E. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N.

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, cilt.10, ss.102-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Primer Üreteral Bandın Holmium Lazer İle İnsizyonu.

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , caniklioğlu m. , Yıldırım Y. E. , GÜLMEZ I.

Erciyes Tıp Dergisi, sa.35, ss.38-39, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

The sexual and psychological conditions of male patients with klinefelter syndrome and vasal agenesis

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M. , SABUR V., AKINSAL E. C. , DÜNDAR M. , et al.

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2020

2019

2019

Adölesan varikosel 2019 güncelleme: fertilite ve paternite nasıl etkilenir?

BAYDİLLİ N.

PEDİATRİK ANDROLOJİ VE ADÖLESAN ÜROLOJİ KURSU, Ankara, Türkiye, 20 Aralık 2019

2019

2019

EAU Kılavuzları Temelinde Vezikoüreteral ReflüTedavisine Güncel Yaklaşım: Çok Merkezli Çalışma

GÜROCAK Ö. S. , TOKAT E., ÖZKAN S., DOĞAN H. S. , ÇITAMAK B., SATAR N., et al.

15. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

2019

2019

PALPABL İNMEMİŞ TESTİS CERRAHİSİ

BAYDİLLİ N.

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTISI - 2, Kayseri, Türkiye, 16 Kasım 2019

2019

2019

Kalıcı müllerian kanal sendromu nadir bir olgu sunumu

GÖLBAŞI A., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

28. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

2019

2019

A COMPELLING GROUP OF CHILDHOOD URINARY SYSTEMSTONES: CYSTINE STONES

GÖLBAŞI A., BAYDİLLİ N. , TOKMAK T. T. , DEMİRCİ D.

1. International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

2018

2018

Çocuk yaş grubunda saptanan böbreğin papiller tip renal hücreli karsinomu

BAĞCI U. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D.

27. Ulusal Üroloji Kongresi, BAFRA, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2018

2018

2018

Take home message: Böbrek kanseri

BAYDİLLİ N.

The 8th EurAsian Uro-oncology Congress, TİFLİS, Gürcistan, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

2018

2018

The effects of body mass index on sperm parameters and reproductive hormones in males without indertility risk factors

BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

ESAU Oporto Meeting Joint Meeting ESAU - Portuguese Society of Andrology, Porto, Portekiz, 02 Haziran 2018

2018

2018

The effects of body mass index on sperm parameters and reproductive hormones in males without infertility risk factors

BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

ESAU Oporto Meeting, Joint Meeting ESAU-Portuguese Society of Andrology, Porto, Portekiz, 02 Haziran 2018, ss.89

2018

2018

The Effects of Body Mass Index on Sperm Parameters and Reproductive Hormones in Males Without Infertility Risc Factors

BAYDİLLİ N. , SELVİ İ., AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O.

ESAU Oporto Meeting, Joint Meeting ESAU-Portuguese Society of Andrology, Porto, Portekiz, 02 Mayıs 2018

2018

2018

Üriner sistem diversiyonlarının komplikasyonları

BAYDİLLİ N.

Üroonkoloji Konsey Toplantıları-3: Mesane Kanserine Multidisipliner Yaklaşım, Kayseri, Türkiye, 14 Nisan 2018

2018

2018

Pediatrik Yaş Grubunda RIRC Uygulanabilir mi ?

BAYDİLLİ N.

KAYSERİ BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANDISI RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ KURSU, Kayseri, Türkiye, 11 Nisan 2018

2017

2017

Do positional variations of epididymis affect infertility?

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.2993-2994 Creative Commons License

2017

2017

Do Positional Variations of Epididynis Affect Infertility.

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRTAŞ A.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.2993

2017

2017

A Rare Cause of Male Infertility: 45,X/46,XY Mosaicism.

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , BAYRAMOV R., EKMEKÇİOĞLU O.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.2991

2017

2017

The frequencies of Y chromosome microdeletions in infertile men from Middle Anatolia, Turkey

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DÜNDAR M. , EKMEKÇİOĞLU O.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.2995-2996

2017

2017

Congenital absence of the vas deferens: Is the goal only fertility?

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DOGAN M., EKMEKÇİOĞLU O.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.2990

2017

2017

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , ABDÜLREZZAK Ü.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.3014-3015

2017

2017

A rare cause of male infertility: 45, X/46, XY Mosaicism

AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , BAYRAMOV R., EKMEKÇİOĞLU O.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.2991-2992

2017

2017

ÜROLOJİ HASTALARINDA COLİSTİN NEFROTOKSİSİTESİ

BAŞAĞA Y. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 15 Ekim 2017

2017

2017

ASSOCIATION WITH OMENN SYNDROME AND CYSTINURIA: CASE REPORT

PATIROĞLU T. , CANSEVER M. , PINARBAŞI A. S. , KARAKÜKCÜ M. , BAYDİLLİ N.

HAEMATOLOGICA 22 nd Congress of the European Hematology Associaion, Madrid, İspanya, 22 - 25 Haziran 2017, cilt.102, ss.744

2017

2017

Comparison the results of 16 to 20 F percutaneous access dilatation of mini-PCNL in pediatric patients

BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , SÖNMEZ G. , DEMİRCİ D.

32nd Annual EAU Congress, Londrina, İngiltere, 24 - 28 Mart 2017, cilt.16, ss.1277-1279

2016

2016

Laparoskopik retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi.

BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D.

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 Ekim 2016, ss.82

2016

2016

AŞIRI AKTİF MESANE PATOFİZYOLOJİSİNDE YENİLİKLER

BAYDİLLİ N.

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ İNKONTİNANS TOPLANTISI, Kayseri, Türkiye, 14 Mayıs 2016

2015

2015

Laparoskopik radikal prostatektomi deneyimimiz: 50 vaka

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 15 Kasım 2015

2015

2015

Renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi sonuçlarımız: 12 yıllık tek merkez deneyimi

SÖNMEZ G. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , SABUR V., AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A.

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2015

2015

2015

BPH’lı erkeklerde 5 alfa redüktaz inhibitörlerinin kemik mineral dasitesi üzerine etkileri

HALİS F., OĞUZ U., AYDEMİR H., KUMSAR Ş., ÇİMEN H. İ. , BAYDİLLİ N. , et al.

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2015

2015

2015

Aksesuar meme dokusu fertilite ile ilişkili midir?

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , Baydilli N. , EKMEKÇİOĞLU O.

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.20

2015

2015

AKSEUSAR MEME DOKUSU FERTİLİTE İLE İLİŞKİLİ MİDİR

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , EKMEKÇİOĞLU O.

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015

2015

2015

Retrograd İntrarenal Cerrahide Başarıyı Etkileyen Faktörler

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , TOMBUL Ş. T. , TOSUN H., BAYDİLLİ N. , DEMİRCİ D.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

Ultrason Kılavuzlğunda Mikro perkütan Nefrolitotomi

SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , TOSUN H. , Baydilli N. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.20

2015

2015

Kliniğimizde Uygulanan PNL Ameliyatlarının GUY ve STONE Skorları

SÖNMEZ G. , BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

2014

2014

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , GÜLESER A. S. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.117

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , Sönmez G. , AKıNSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , Tombul Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

2014

2014

Pulmonary Complications in Percutaneous Nephrolithotomy with Upper Calyx Access

DEMİRTAŞ A. , DOĞANAY Y. , BAYDİLLİ N. , SABUR V. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

34th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, GLASKOW, İSKOÇYA, 12 - 15 Ekim 2014

2014

2014

FACTORS THAT AFFECTING THE SUCCESS OF RETROGRADE INTRARENAL SURGERY

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

2014

2014

RESULTS OF RETROPERITONEOSCOPIC CYSTECTOMY FOR RENAL CYSTIC DISEASE

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , SABUR V. , DEMİRCİ D. , et al.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

2014

2014

LAPAROSCOPIC MASS ENUCLEATION WITHOUT ISCHEMIA IN SMALL RENAL MASSES

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ÖZKAYA M. , SABUR V. , AKINSAL E. C. , et al.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

2014

2014

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF RENAL HYDATID CYST

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ İ.

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

2014

2014

Is pyelo-pyelostomy sufficient and effective for ureteropelvic junction obstruction with vascular compression?

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D.

29th Annual Congress of the European Association of Urology, Stockholm, İsveç, 11 - 15 Nisan 2014, cilt.13, ss.552

2013

2013

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013, ss.90

2013

2013

Epidermolizis Bülloza Hastasında Mesanede Mezonefroid ve İntestinal Metaplazi

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , YILMAZ K. , AKINSAL E. C. , öktem t.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013, ss.171

2013

2013

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Fibroepitelyal Polip

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ÖZKAYA M. , YILMAZ K. , AKINSAL E. C. , et al.

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013, ss.166

2013

2013

ÇOCUK HASTALARDA LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ DENEYİMİMİZ

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ALDEMİR N., AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ İ.

12. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013

2013

2013

ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE TIKANIKLIĞININ NADİR BİR SEBEBİ: FİBROEPİTELYAL POLİP

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , ÖZKAYA M., YILMAZ K., AKINSAL E. C. , et al.

12. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013

2013

2013

Transperitoneal Dessendan Teknikle Laparoskopik Radikal Prostatektomi

GÜLMEZ I. , DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.114

2013

2013

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisi Deneyimi

DEMİRTAŞ A. , ALDEMİR N. , avcı a. , AKINSAL E. C. , baydilli n. , sofikerim m. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.146

2013

2013

AÇIK RADİKAL RETROPUBİK PROSTATEKTOMİ DENEYİMİMİZ

DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O., et al.

11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

2013

2013

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , ÖZKAYA M. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.142-143

2013

2013

MESANE TÜMÖRÜ İLE KAN GRUPLARI ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

DEMİRTAŞ A. , TOSUN H., BAYDİLLİ N. , SÖNMEZ G. , TOSUN M., AKINSAL E. C. , et al.

11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

2013

2013

Mesane Tümörü ile Kan Grupları Arasında İlişki Var mıdır?

DEMİRTAŞ A. , TOSUN H. , baydilli n. , SÖNMEZ G. , ÇAKICI TOSUN M. , AKINSAL E. C. , et al.

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.336-337

2013

2013

Thermochemotherapy application for non-muscle invasive bladder cancers in middle and high risk: Initial experience

DEMİRLEĞEN A. , DEMİRTAŞ A. , TOSUN H. , BAYDİLLİ N. , VOLKAN S., AKINSAL E. C. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1223115

2013

2013

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.225

2013

2013

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

DEMİRTAŞ A. , DOĞANAY Y. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.117-118

2013

2013

The results of radical nephrectomy

TOSUN H. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , SABUR V. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1359251

2013

2013

Percutaneous nephrolithotomy A single center experience of 1,262 cases

DEMİRTAŞ A. , YAHYA D., AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

Abstracts of the EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1344236

2013

2013

Böbrek Dışı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , sabur v. , AKINSAL E. C. , TOKMAK T. T. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.223

2013

2013

Comparing prostate specific antigen doubling time and prostate specific antigen velocity as predictors of prognosis and survival in hormone-resistant prostate cancer patients

SABUR V. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1315207

2013

2013

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ALDEMİR N. , AKINSAL E. C. , sabur v. , DEMİRCİ D. , et al.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.68-69

2013

2013

Böbrek Kist Hidatiğinin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.228-229

2013

2013

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , SABUR V., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1322214

2013

2013

Uygun Şekilde Takılmayan Rahim İçi Aracın Mesaneye Migrasyonu

baydilli n. , durmazer d. , TOSUN H. , sabur v. , DEMİRTAŞ A.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.228

2013

2013

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A. , sabur v. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1322

2013

2013

Our experience in upper urinary tract urothelial tumors

DOĞANAY Y. , DEMİRTAŞ A. , VOLKAN S., BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1215107

2013

2013

Böbrek Dısı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , SABUR V., AKINSAL E. C. , TOKMAK T. T. , GÜLMEZ İ.

Büyük Üroloji Bulusması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013

2013

2013

Our results of patients with bladder cancer treated with radical cystectomy and ureterocutaneostomy

DEMİRTAŞ A. , SABUR V. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.12241161-12241162

2013

2013

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , ÖZKAYA M. , AKINSAL E. C. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.224

2013

2013

Our experience on radical cystectomy of non-urothelial bladder cancer

DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , TOSUN H. , DEMİRLEĞEN A. , AKINSAL E. C. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1227119

2012

2012

A different tool for endopyelotomyWire Guide Sphincterotom (Choledochal scissors)

DEMİRCİ D. , BAYDİLLİ N. , YAHYA D., DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ İ.

30th WORLD CONGRESSOF ENDOUROLOGY SWL, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2012, cilt.26, ss.1-572

2012

2012

Diastolik Kalp Fonksiyonları İle Üriner Sistem Taş Hastalıkları Arasındaki İlişki

inci m., sarlı b. , çelik a., DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , akpek m. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.241-242

2012

2012

Alt Pol Taşlarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız

baydilli n. , ergül m. a. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.85

2012

2012

Alt Pol Taslarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız

BAYDİLLİ N. , ERGÜL M. A. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ İ.

22.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012

2012

2012

Vezikoüreteral Reflüsü Olan Çocuklarda Cerrahi Sonuçlarımız

baydilli n. , ergül m. a. , TOSUN H. , AKINSAL E. C. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.248-249

2012

2012

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , AKINSAL E. C. , ergül m. a. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.135-136

2012

2012

Üreteropelvik Bileşke Darlığı Etyolojisinde Sinir Sayısının Rolü

durmazer d. , baydilli n. , ergül m. a. , DEMİRTAŞ A. , DEMİRCİ D. , GÜLMEZ I.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.253

2012

2012

Primer Obstrüktif Megaüreter İçinde Dev ÜreterTaşı

DEMİRTAŞ A. , ŞAHİN N., AKINSAL E. C. , ERGÜL M. A. , BAYDİLLİ N. , TATLIŞEN A.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012

2011

2011

The Effects Of Warm And Cold Ischemia On The Function Of The Operated Kidney In Patients Undergoing Nephron Spearing Surgery

DEMİRTAŞ A. , baydilli n. , Şahin N. , EKMEKÇİOĞLU O. , DEMİRCİ D. , TATLIŞEN A.

31st Congress of The Société Internationale d'Urologie (SIU), Berlin, Almanya, 16 - 20 Ekim 2011, cilt.78, ss.35-36

2009

2009

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Sofikerim M. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O. , baydilli n.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.205

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Megaüreter ve Üreterosel

BAYDİLLİ N. , DEMİRCİ D.

Güncel Üroloji 2. Baskı, Prof. Dr. M. Önder YAMAN Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI, Editör, Türk Üroloji Derneği/ Turkish Association of Urology, Ankara, ss.953-966, 2018

2018

2018

Prostat kanseri için yeni belirteçler

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

PROSTAT BİYOPSİSİ: Multidispliner Yaklaşım, Abdullah Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Editör, Bilimsel Tıp Yaynıevi, Ankara, ss.23-30, 2018

2017

2017

NÖROJEN MESANELİ HASTALARDA ÜRODİNAMİK ÇALIŞMALAR

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

PRATİK ÜRODİNAMİ, CENK GÜRBÜZ, BURHAN COŞKUN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.55-64, 2017

2017

2017

Nörojenik Mesane Hastalıkları ve Pelvik Organ Prolapsusu

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Uzm. Dr. Selçuk SARIKAYA, Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU, Editör, Türk Üroloji Akdemisi Yayını, Ankara, ss.341-370, 2017

2017

2017

PROSTATEKTOMİ SONRASI İNKONTİNANS

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

PRATİK ÜRODİNAMİ, Cenk Gürbüz, Burhan Coşkun, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.55-64, 2017

2016

2016

GENİTOÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİ

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A.

GÜNCEL ÜROLOJİ, İlker Seçkiner, Ömer Bayrak, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.30, 2016

2013

2013

Klinefelter Sendromu

baydilli n. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, Aşcı R.,Çayan S.,Erdemir F.,Orhan İ.,Yaman Ö.,Usta M.F.,Kendirci M.,Ekmekçioğlu O.,Kadıoğlu A., Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.699-711, 2013

2013

2013

KLİNEFELTER SENDROMU

BAYDİLLİ N. , DEMİRTAŞ A. , EKMEKÇİOĞLU O.

ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ, RAMAZAN AŞÇI, SELAHATTİN ÇAYAN, FİKRET ERDEMİR, İRFAN ORHAN, ÖNDER YAMAN, MUSTAFA FARUK USTA, MUAMMER KENDİRCİ, OĞUZ EKMEKÇİOĞLU, ATEŞ KADIOĞLU, Editör, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.699-711, 2013


Duyurular & Dokümanlar

nörojen mesane ppt
Ders Notu
9.04.2020

nörojen mesane ders slaytları 

nörojenik mesane hastalıkları Dr. N....ppt Creative Commons License

üriner sistem taş hastalığı ppt
Ders Notu
9.04.2020
nörojen mesane ve pelvik organ propalsusu
Ders Notu
9.04.2020
İşeme fizyolojisi
Ders Notu
13.02.2018

ders notları 

Nörojen mesane.pdf Creative Commons License

Üriner sistem taş hastalıkları
Ders Notu
5.02.2017

Üriner sistem taş hastalıkları tanı ve tedavileri üriner sistem taş hastalığı.pdf Creative Commons License

Ders Dökümanları