Çocuk yaş grubu detrüsör sfinkter dissinerjisi olan olgularda external üretral sfinkter Botulinum toxin A uygulamasının etkinliği


BAYDİLLİ N. , BAŞAĞA Y. , DEMİRCİ D.

15. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye