Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Artificial Intelligence and Robotic Technologies in Tourism and Hospitality Industry

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.50, ss.353-380, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Destination Life Cycle: A Conceptual Approach Based on the Turkish Experience

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, ss.439-451, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of destination competitiveness of the selected Mediterranean destinations by entropy based EDAS method

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.48, ss.486-509, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Akıllı Turizm Teknolojilerinin Olası Faydalarına Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.7, sa.3, ss.1669-1688, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Destination Life Cycle: A Conceptual Approach based on the Turkish Experience

International Travel & Tourism Dynamics (ITTD) 2020, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2020, ss.391 Creative Commons License

Artificial Intelligence Studies in the Field of Tourism and Hospitality: A Bibliometric and Network Analysis

IV. International West Asia Congress of Tourism Research Congress (IWACT), Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020, ss.51-52 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

En İyi Fiyat Garantisi

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , ss.133-134, 2019

Düzeltme (Otel Kayıt İşleminde)

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , ss.123, 2019

Rezervasyon (Booking)

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.408-409, 2019

Acenta Komisyonu

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , ss.1, 2019

Herşey Dâhil Ücretsiz Geceleyen Konuk

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.210, 2019

Rezervasyon İptal Ücreti

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.410-411, 2019

Onaylanmış Rezervasyon

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.357, 2019

Rezervasyon İptali

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.410, 2019

Bilgi Formu

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , ss.52, 2019

En Uygun Fiyat

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.134, 2019

Mükerrer Rezervasyon

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.347, 2019

Bilgi Panosu

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.52-53, 2019

Ekstra Folyo

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , ss.131, 2019

Dışarıda Konaklamış Olan Konuk

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , ss.105, 2019

İade Edilemez Rezervasyon (Geri Ödenmez)

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.221, 2019

İade Edilebilir (Geri Ödenebilir) Rezervasyon

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.221, 2019

Onaylanmamış Rezervasyon

Detay Yayıncılık - Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ss.357-358, 2019

Diğer Yayınlar