Determination of destination competitiveness of the selected Mediterranean destinations by entropy based EDAS method


Creative Commons License

Güllü K. , Yılmaz M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.486-509, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.486-509

Abstract

The aim of this study is to determine and evaluate the destination competitiveness of the selected Mediterranean destinations with the entropy-based EDAS method. In this context, Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) data published in 2019 by the World Economic Forum were used. 14 pillars that belong to the four subindexes in TTCI were determined as criteria and these criteria were weighted by entropy method and prioritized. Afterwards, the competitiveness of 10 Mediterranean destinations (France, Spain, Italy, Turkey, Greece, Croatia, Egypt, Morocco, Portugal, Tunisia), which are among the top 50 countries attracting the highest number of international tourists, were examined by EDAS method and their competitiveness was revealed. According to the results of the research, the three most important criteria for the competitiveness of the Mediterranean destinations are prioritization of travel & tourism, business environment, and human resources and labour market while the top three competitive countries are France, Spain and Italy, respectively.

Bu çalışma, Akdeniz çanağında yer alan ülkelerin destinasyon rekabetçiliğinin entropi temelli EDAS yöntemiyle belirlenmesi ve rekabetçiliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, Dünya Ekonomik Forumu tarafından iki yılda bir yayınlanan Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi verileri kullanılmış; bu endekste yer alan dört ana gruba bağlı olan 14 alt grup kriter olarak belirlenerek entropi yöntemiyle bu kriterler ağırlıklandırılmış ve önem sırasına göre sıralanmıştır. Daha sonra Akdeniz çanağında yer alan ve en fazla turist çeken ilk 50 ülke arasında yer alan 10 Akdeniz ülkesi (Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Mısır, Fas, Portekiz, Tunus) ağırlıklandırılmış olan bu kriterlere bağlı olarak EDAS yöntemiyle incelenmiş ve bu ülkelerin destinasyon rekabetçilikleri ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Akdeniz çanağında yer alan ülkelerin rekabetçilikleri açısından en önemli üç kriter seyahat ve turizmin önceliklendirilmesi, iş ortamı ve insan kaynağı ve iş gücü piyasasıdır. En rekabetçi ilk üç ülke ise sırasıyla Fransa, İspanya ve İtalya olarak belirlenmiştir.