Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlköğretim Dergisinin Fen ve Matematik Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (1939-1966)

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.311-330, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Mehmet Fuat Gündüzalp'in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.727-739, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

İlköğretim Dergisi'nin Türk Eğitim Hayatındaki Yeri ve Önemi

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.209-219, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of John Dewey in Terms of Articles Reflected in Periodicals in Turkey

Journal of Studies in Social Sciences, cilt.6, ss.100-114, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Developments in Publıc Educatıon in Turkey Between 1923 and 2000

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, cilt.6, ss.286-295, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of articles related to program development in education published in the journal of primary education

EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW, cilt.8, ss.2122-2129, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

İlköğretimde Kalabalık Sınıflar Sorunu ve Çözüm Önerileri

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI, ss.52-59, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MEHMET RÜŞTÜ UZEL’İN TÜRK EĞİTİMTARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.391-402, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yönetiminden Algılanan Okul Yaşam Kalitesinin Sınıflanması Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.822-834, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Characteristics to Be Possessed by a Qualified Student: Values or Skills?

International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.5, ss.52-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

How Turkish universities have evolved through constitutional changes

EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS, cilt.15, ss.86-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION RESOURCES OF VOCATIONAL HIGHSCHOOL STUDENTS

(International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.5, ss.353-383, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINDA GÖRÜLEN SORUNLAR ÜZERİNEGENEL BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.1051-1061, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİ (NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.807-812, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE SÜRELİ YAYINLARA YANSIYAN YABANCI DİL EĞİTİMİ KONULU ARAŞTIRMALAR (2014-2019)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.802-812, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of English Language Teacher Training in The Republic Period in Turkey From The Viewpoint of Historical Development

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.1883-1902, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ)

Journal of International Social Research, cilt.11, ss.549-554, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, ss.145-153, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.854-870, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ: TARİHSEL GELİŞİM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt.6, ss.139-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Ve Teknik Öğretim Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi (1953-1982)

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.677-688, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ OKUL DERGİSİ’NİN ELE ADIĞI EĞİTİM SORUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1950-1954)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.68-85, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Journal of History School, ss.401-415, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM DERGİSİ’NİN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (1951-1958)

Journal of History School, ss.1107-1115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.693-705, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkili Okul-Çevre İlişkisinde Ailenin Katkısına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.750-759, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Dergisinde Yayımlanan Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi (1939-1966)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.3, ss.111-128, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hasip Ahmet Aytuna’nın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.245-262, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Dergisi'nde Yayımlanan eğitimle İlgili Çeviri Makaleler (1939-1966)

The Journal of International Social Research, cilt.7, ss.618-631, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1950 ve 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Görülen Temel Eğilimler

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.83-91, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Hareketleri Dergisi'nin Üniversite ve Üniversite Gençliği Açısından Değrlendirilmesi

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt.2, ss.226-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Ali Suavi ile İlgili Yayımlanan Makalelerin Değerlendirilmesi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.169-184, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gençlik Döneminde Boş Zaman Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.158-170, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Uygulamasi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.100-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Hareketleri Dergisi'nde Yayımlanan Ortaöğretilme İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.159-173, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Ahilik

Erciyes Üriversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.379-390, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.137-155, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ON TEACHING

ATLAS INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 7., Budapest, Macaristan, 23 - 25 Eylül 2020, ss.300-306

A GENERAL EVALUATION OF ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTIONS OF SELFEFFICACY

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 7., Budapest, Macaristan, 23 - 25 Eylül 2020, ss.307-315

AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON STUDENTS’ SOCIAL DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 7., Budapest, Macaristan, 23 Eylül - 25 Ekim 2020, ss.294-299

THE PLACE OF THE TEACHER IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Budapest, Macaristan, 23 - 25 Eylül 2020, ss.1

An Evaluation of the 2023 Education Vision Document inTurkey from the Perspective of Foreign Language Education

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, BUADAPEŞTE, Macaristan, 13 - 14 Mart 2020, ss.33-36

An Overall Evaluatıon of the Use of the Drama Method inForeıgn Language Lessons

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, 13 - 14 Mart 2020, ss.37-40

Problems Arısıng from Teachers in Foreıgn Language Teachıng

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, Budapest, Macaristan, 13 - 14 Mart 2020, ss.45-49

Developments in Foreıgn Language Educatıon in Turkey in theProcess of Entry to the European Unıon

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, Budapest, Macaristan, 13 - 14 Mart 2020, ss.41-44

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUN ÖĞRETMEN ROLLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

3. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, ss.151-157

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME VE ÖNEMİ

3. Uluslararası İpekyolu Akademk Çalışmalar Sempozyumu, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.207-215

MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAYGI VE NEDENLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

III. Uluslararası İpekyolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.134-141

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN ÖNEMLİ KURUMLARINDAN EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ AMAÇLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, ss.216-221

İLKÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN MESLEK SEÇİMİ, NİTELİKLİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE İSTİHDAM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, ss.222-228

ETKİLİ ÖĞRETMENLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

3. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, ss.142-150

Nitelikli öğrencinin sahip olması gereken özellikler: Değerler mi beceriler mi?

6. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.243

Çoklu Zeka Kuramının Yabancı Dil Derslerinde Kullanımı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

ERPA International Language Education Congress , Sakarya, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, ss.24-29

Türkiye'de İngilizce Öğrenimi ve Öğretimi Yaşanan Sorunlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

ERPA International Language Education Congress, Sakarya, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, ss.18-23

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MATEMATİKÖZYETERLİLİK ALGILARININ MATEMATİK BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ

(USBIK 2019 NEVŞEHİR)II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2019, cilt.1, ss.1148-1166

ANNE BABA TUTUMLARININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ1

2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.1151-1158

Türkiye’de İngilizce Öğrenimi ve Öğretimi Konusunda Yaşanan Sorunlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme1

ERPA 2019 International Congresses on Education, Sakarya, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.18-24

Öğrenci Merkezli Eğitimin Felsefi Dayanak, İlke, Amaç ve Önem açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi (USBİK), Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 03 Şubat 2018, cilt.1, no.1, ss.98

Felsefe Eğitim ve Öğretiminin Kavram, Amaç ve İşlev Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi (USBİK), Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 03 Şubat 2018, cilt.1, no.1, ss.99

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, Muğla, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Tarihsel Olarak Gençlik

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.1

TÜRKİYE’DE FELSEFE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Liselerde Felsefe Eğitimin Eleştirel Düşünce Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, ss.416-422

1940 VE 1970 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM DERGİCİLİĞİ:İLKÖĞRETİM DERGİSİ ÖRNEĞİ

International Conference on New Horizons IN EDUCATION (INTE), Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

PLACE AND IMPORTANCE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION INEDUCATION INSTITUTIONS

International Conference on New Horizons In Education (INTE), Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Examining CattleRaisingAnd Sheep And Goat Breeding Curriculum In Terms Of Some Factors

The 10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Studies Conducted On Family Participation In Pre-School Education

The10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1

An Overall EvaluationOf The Factors Affecting Foreign Language Learning In Turkey

The 10th Multidisciplinary Academic Conference, PRAGUE, 26 - 27 Mayıs 2017

A General Evaluation Over The Usage And Features Of Puppet As A Teaching Aid

10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Sadrettin Celal Antel’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1

1950 VE 1980 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM DERGİCİLİĞİ: EĞİTİM HAREKETLERİ DERGİSİ ÖRNEĞİ

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

DRAMA YÖNTEMİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 16 Temmuz 2016, cilt.1, no.1, ss.155-160

MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNİN AMAÇ, İÇERİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 16 Temmuz 2016, cilt.1, no.1, ss.392-397

Educational Journal Publishing in Turkey

International Conferance for Academic Disciplines, Venedik, İtalya, 28 Haziran - 01 Temmuz 2016, cilt.9, no.3, ss.277-283

Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Tarihsel gelişim Açısından Bir Değerlendirme

International Congresses on Education, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.689-695

Türkiye’de Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Kuruluş, Yapı ve İşleyiş Yönünden Değerlendirilmesi

International Congresses on Education, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.696-702

THE EFFECTS OF KEEPING PETS ON CHILDREN

Multidisciplinary Academic Conferance, Praq, Çek Cumhuriyeti, 27 Mayıs - 28 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.81-87

AN EVALUATION OF POSTGRADUATE DISSERTATIONS ON CHARACTER EDUCATION IN TURKEY

Multidisciplinary Academic Conferance, Praq, Çek Cumhuriyeti, 27 Mayıs - 28 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.79-87

The educational issues reflected in periodicals between 1950-1960 in Turkey: The case of journal of education

International Acedemic Conferance on Teaching, Learning, Budapest, Macaristan, 10 - 11 Temmuz 2015, ss.19

Eyüp Hamdi Akman'ın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

International Congresses on Education, Athens, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, ss.39

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Yayımlanan Ali Suavi Konulu Makalelerin Değerlendirilmesi

Sultan Abdülaziz ve Dönemi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.62

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlara Yansıyan John Dewey Konulu Makalelerin Değerlendirilmesi

Ulusal Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.62

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlara Yansıyan Piri Reis ile İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi

Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.125-135

Evaluation of the articles about curriculum development in the journal of ılkogretim (1939-1966)

International Conference on Education, Culture and Identity, Bosna-Hersek, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.18

Eğitim Hareketleri Dergisi'nde Yayımlanan Çeviri Makalelerin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI I. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Antropolojisi

Pegem Yayınevi, Ankara, 2020

Eğitimin İşlevleri

Eğitime Giriş, Haluk Ünsal, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.17-42, 2020

Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Halk Eğitimi Alanında Görülen Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Tarih Sosyoloji ve Antropoloji Bağlamında İncelemeler, Alev Duran,Gökçen Çatlı Özen, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.207-232, 2020

KLASİK DÖNEM OSMANLI EĞİTİM ANLAYIŞI (1302- 1606)

EĞİTİM TARİHİ, MEHMET KÖÇER, EROL KOÇOĞLU, Editör, PEGEM AKADEMİ, ss.141-173, 2020

Eğitim Hukuku

Pegem Yayınları, Ankara, 2019

Eğitim Hakkı

Eğitim Hukuku, Mustafa GÜÇLÜ, Editör, Pegem Yayınları, Ankara, ss.105-131, 2019

eğitim ve Hukuk

Eğitim Hukuku, Mustafa Güçlü, Editör, Pegem Yayınları, Ankara, ss.63-72, 2019

Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Mutafa GÜÇLÜ, Editör, Pegem Yayınları, Ankara, ss.133-143, 2019

Yaşam Boyu Öğrenmenin Önemi ve Temel Özellikleri

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme , Mustafa GÜÇLÜ, Editör, Pegem Yayınları, Ankara, ss.124-133, 2019

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Maya Yayın Dağıtım, Ankara, 2018

Öğretimde Hedef Belirleme

Öğretim İlke ve Yöntemleri, GÜÇLÜ M., Editör, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.117-137, 2018

Öğretim de İçerik Sorunu

Öğretim İLke ve Yöntemleri, GÜÇLÜ M., Editör, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.139-152, 2018

Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri

Eğitim Bilimine Giriş, Gülay EKİCİ, Editör, Paradigma Yayınları, Ankara, ss.444-475, 2017

Sınıfta Çatışma Yönetimi

Sınıf Yönetimi, Yüksel, Galip; Büyükalan Filiz, Sevil, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.311-340, 2017

İlköğretim Dergisi (1939-1966)

Sage Yayıncılık, Ankara, 2014