Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of John Dewey in Terms of Articles Reflected in Periodicals in Turkey

Journal of Studies in Social Sciences, cilt.6, ss.100-114, 2014

Developments in Publıc Educatıon in Turkey Between 1923 and 2000

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, cilt.6, ss.286-295, 2014

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.854-870, 2017

Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, ss.145-153, 2017

Mesleki Ve Teknik Öğretim Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi (1953-1982)

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.677-688, 2016

YENİ OKUL DERGİSİ’NİN ELE ADIĞI EĞİTİM SORUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1950-1954)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.68-85, 2016

Türkiye'de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.693-705, 2015

İlköğretim Dergisi'nde Yayımlanan eğitimle İlgili Çeviri Makaleler (1939-1966)

The Journal of International Social Research, cilt.7, ss.618-631, 2014
Link

Hasip Ahmet Aytuna’nın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.245-262, 2014

Gençlik Döneminde Boş Zaman Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.158-170, 2013

Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Uygulamasi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.100-113, 2013

Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Ahilik

Erciyes Üriversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.379-390, 2007

Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.137-155, 2005

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANNE BABA TUTUMLARININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ1

2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.1151-1158

Eğitim Kurumlarında Görülen Toplumsal Cinsiyet Konusunun Farklı Kuramlar Açısından Değerlendirilmesi

ERPA International Congresses on Education, İstanbul, Türkiye, 28 June - 01 July 2018, cilt.1, no.1, ss.232-237

Bilgisayar Destekli Eğitimin İlke, Amaç, Yarar ve Sınırlılıklar Açısından Değerlendirilmesi

ERPA International Congresses on Education, İstanbul, Türkiye, 28 June - 01 July 2018, cilt.1, no.1, ss.228-231

Felsefe Eğitim ve Öğretiminin Kavram, Amaç ve İşlev Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi (USBİK), Kayseri, Türkiye, 31 January - 03 February 2018, cilt.1, no.1, ss.99

Öğrenci Merkezli Eğitimin Felsefi Dayanak, İlke, Amaç ve Önem açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi (USBİK), Kayseri, Türkiye, 31 January - 03 February 2018, cilt.1, no.1, ss.98

Tarihsel Olarak Gençlik

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, Muğla, Türkiye, 24 - 29 October 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Liselerde Felsefe Eğitimin Eleştirel Düşünce Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 September 2017, cilt.1, ss.416-422

TÜRKİYE’DE FELSEFE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 September 2017, cilt.1, no.1, ss.1

1940 VE 1970 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM DERGİCİLİĞİ:İLKÖĞRETİM DERGİSİ ÖRNEĞİ

International Conference on New Horizons IN EDUCATION (INTE), Berlin, Almanya, 17 - 19 July 2017

PLACE AND IMPORTANCE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION INEDUCATION INSTITUTIONS

International Conference on New Horizons In Education (INTE), Berlin, Almanya, 17 - 19 July 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Examining CattleRaisingAnd Sheep And Goat Breeding Curriculum In Terms Of Some Factors

The 10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 May 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Studies Conducted On Family Participation In Pre-School Education

The10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 May 2017, cilt.1, no.1, ss.1

An Overall EvaluationOf The Factors Affecting Foreign Language Learning In Turkey

The 10th Multidisciplinary Academic Conference, PRAGUE, 26 - 27 May 2017

A General Evaluation Over The Usage And Features Of Puppet As A Teaching Aid

10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 May 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Sadrettin Celal Antel’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 May 2017, cilt.1, no.1, ss.1

1950 VE 1980 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM DERGİCİLİĞİ: EĞİTİM HAREKETLERİ DERGİSİ ÖRNEĞİ

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 May 2017

DRAMA YÖNTEMİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 16 July 2016, cilt.1, no.1, ss.155-160

MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNİN AMAÇ, İÇERİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 16 July 2016, cilt.1, no.1, ss.392-397

Educational Journal Publishing in Turkey

International Conferance for Academic Disciplines, Venedik, İtalya, 28 June - 01 July 2016, cilt.9, no.3, ss.277-283

Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Tarihsel gelişim Açısından Bir Değerlendirme

International Congresses on Education, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 June 2016, cilt.1, no.1, ss.689-695

Türkiye’de Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Kuruluş, Yapı ve İşleyiş Yönünden Değerlendirilmesi

International Congresses on Education, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 June 2016, cilt.1, no.1, ss.696-702

AN EVALUATION OF POSTGRADUATE DISSERTATIONS ON CHARACTER EDUCATION IN TURKEY

Multidisciplinary Academic Conferance, Praq, Çek Cumhuriyeti, 27 May - 28 April 2016, cilt.1, no.1, ss.79-87

THE EFFECTS OF KEEPING PETS ON CHILDREN

Multidisciplinary Academic Conferance, Praq, Çek Cumhuriyeti, 27 May - 28 April 2016, cilt.1, no.1, ss.81-87

The educational issues reflected in periodicals between 1950-1960 in Turkey: The case of journal of education

International Acedemic Conferance on Teaching, Learning, Budapest, Macaristan, 10 - 11 July 2015, ss.19

Eyüp Hamdi Akman'ın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

International Congresses on Education, Athens, Yunanistan, 4 - 07 June 2015, ss.39

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Yayımlanan Ali Suavi Konulu Makalelerin Değerlendirilmesi

Sultan Abdülaziz ve Dönemi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 December 2013, ss.62

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlara Yansıyan John Dewey Konulu Makalelerin Değerlendirilmesi

Ulusal Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.62

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlara Yansıyan Piri Reis ile İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi

Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.125-135

Evaluation of the articles about curriculum development in the journal of ılkogretim (1939-1966)

International Conference on Education, Culture and Identity, Bosna-Hersek, 1 - 04 July 2013, ss.18
Link

Eğitim Hareketleri Dergisi'nde Yayımlanan Çeviri Makalelerin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI I. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 September 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretim İLke ve Yöntemleri

Öğretim de İçerik Sorunu, GÜÇLÜ M., Editör, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.139-152, 2018

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretimde Hedef Belirleme, GÜÇLÜ M., Editör, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.117-137, 2018

Sınıf Yönetimi

Sınıfta Çatışma Yönetimi, Yüksel, Galip; Büyükalan Filiz, Sevil, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.311-340, 2017

Eğitim Bilimine Giriş

Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Gülay EKİCİ, Editör, Paradigma Yayınları, Ankara, ss.444-475, 2017

İlköğretim Dergisi (1939-1966)

Sage Yayıncılık, Ankara, 2014