Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Bologna Süreci ve Türkiye Yükseköğretim YeterlilikleriÇerçevesine İlişkin Görüşleri (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Dikkat Toplama Eğitimi Programının İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Dİkkat Toplama Becerilerinin Gelişimine Etkisi

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Yönetici ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

 • Ocak 2015 Akademik Personel Sınavı

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınavı

 • Temmuz 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı ve 2012 değişikliklerinin uygulanmasına ilişkin görüşleri (Kayseri ili örneği)

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Lisansüstü öğrencilerinin psikolojik taciz algıları

 • Mart 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Okul yöneticilerinin mizah tarzları ve disiplin anlayışları arasındaki ilişkinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2015 Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2015 Educational Research and Review

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2015 Educational Research and Review

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2015 The Journal of History School

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2015 Educational Research and Review

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2014 Educational Research and Rewiev

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2014 Milli Eğitim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2014 International Journal of Academic Research in Education and Review

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2014 International Journal of Academic Research in Education and Review

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2013 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2013 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hakemli Bilimsel Dergi