Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ONLINE BELIEF PRACTICES OF GENERATION M IN MODERN VISUAL CULTURE

BILIMNAME, cilt.43, ss.31-71, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Enformasyon Toplumunda Dini Bilgi Edinme: İnternet Ortamındaki Dini Enformasyonun Güvenilirliği ve Kalite Kriterleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.58, ss.894-906, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Yetkinliğin İnşasında Pratik Bir Modelleme Örneği: Sağlıklı Dijital Yaşam Rehberi

International Symposium of Education and Values - 4, Karabük, Türkiye, 24 Aralık 2020, ss.192-193

Çocuk Dijital Okuryazarlığının Gelişiminde Alternatif Öğrenme Araçları

World Children Conference, Ankara, Türkiye, 25 Ekim 2020, ss.284

Kertenkele Dizisinde Din, Dindarlık ve Din Adamı Temsili

Medya ve Din Tartışmaları, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2015, ss.205-214

Görsel Politik İmgelerle Bir Suriye Okuması: Beşar Esad Fotoğrafları

I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.193-200

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Boyutlarıyla Mahremiyet ve Güncel Dijital Mahremiyet Problemleri

Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar, Aydın Hakan, Yazıcı Fikre, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.41-65, 2020

İletişim, Toplum ve Erasmus Programı: HD‐Life Projesi Örneği

İletişimciler Diyor Ki, Mustafa Özgür Seçim, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.31-50, 2020

Medya ve İslamofobi Araştırmalarına Yönelik Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi

Medya ve İslamofobi , Aydın Hakan, Eken Metin, Dereli Mustafa Derviş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.323-363, 2019

Kayseri’de İslamcı Yayımcılık Deneyimi Üzerine: Yusuf Yerli ile Bir Söyleşi

Bir Şehrin Hafızası Kayseri’de Sosyokültürel Hayat, Faruk KARAARSLAN, Mustafa Derviş DERELİ, Editör, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, ss.199-209, 2017

Kayseri’de İslamcı Yayımcılık Kültürü

Bir Şehrin Hafızası Kayseri’de Sosyokültürel Hayat, Faruk KARAARSLAN, Mustafa Derviş DERELİ, Editör, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, ss.187-195, 2017

Modern Görsel Kültür Bağlamında Medyatik Din Olgusu

Medya ve Din 2: Dijitalleşen Din, Çamdereli M., Doğan B.Ö., Şener N.K., Editör, Köprü Kitapları, İstanbul, ss.411-433, 2015

Din Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımı

Medya ve Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editör, Köprü Kitapları, İstanbul, ss.377-405, 2014

Diğer Yayınlar