Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma Girişimleri: DigiComp’un Yenilikçi Öğrenme ve İletişim Kapasitesi


Creative Commons License

Eken M.

4th Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.146

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Dijital ortamlarla etkileşimin gerektirdiği yeni beceriler, sorumluluklar ve sorun alanları en temelde dijital göçmen-yerli dikotomisinde görüldüğü gibi yaş grupları açısından farklılaşmaktadır. Dijital yerli, ağ ortamında büyüyen kuşağı tanımlamak üzere kullanılırken dijital göçmen, dijital kültür ile sonradan karşılaşmış ve ona ayak uydurmaya çalışan yetişkinleri ifade etmektedir. Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması, toplumu ağ toplumuna dönüştürmüştür; ancak bu yeni toplum modelinde eşitsizlik, kullanım becerileri üzerinden devam etmektedir. Dijital teknolojilere erişimin yaygınlaşması farklı bir bölünmeyi beraberinde getirmiştir: Kullanma becerisinin yarattığı bölünme. Bu bölünme türü dijital teknolojilerin yarattığı riskler açısından önemli bir değişken olarak konumlanmaktadır. Konu ile ilgili istatistikler, hem yararlanmaya dönük eşitsizliklerin hem de risk boyutlarının anlaşılmasını sağlamak bakımından önemlidir ve istatistiksel veriler, özellikle düşük ve orta eğitim düzeyindeki dijital göçmenler açsından oldukça negatif ve riskli bir durumu işaretlemektedir. Bu sonuçlar günümüzde küresel ölçekte günlük hayatın neredeyse her boyutuna uzanan bir eylem alanına dönüşen dijital ortamların yetişkin eğitimine doğru genişleyen bir enformasyon ortamı içinde ele alınması zorunluluğunu açık bir biçimde göstermektedir. Bu sorunsaldan hareket eden ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar eylemi kapsamında finanse edilen DigiComp kısa adıyla “Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele” projesi, değişik kategorideki dijital göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları yeni ve karmaşık zorluklara yeterli cevabı vermeyi, böylelikle dijital bölünme ve dijital sosyal eşitsizlikle mücadele çabalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Söz konusu proje kapsamında hazırlanan çalışma, projenin dijital sosyal eşitsizliklerle mücadele çabalarına yönelik yenilikçi öğrenme ve iletişim kapasitesini konu edinmektedir. Bu doğrultuda proje ürünlerinin; i. ana bileşenler, ii. işlevsel karakter ve iii. içerik bileşenleri çerçevesinde, nitel yönelimli betimleyici bir karakterde ele alınacağı çalışma, söz konusu ürünlerin eğitim, iletişim ve insan kaynağı alanında kapasite gelişimine sunabileceği katkıları tartışmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler Dijital Göçmenler, Dijital Bölünme, DigiComp, İletişim, Eğitim