Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Digital Competencies for Digital Immigrants at the Intersection of Literature and the Field

Erciyes İletişim Dergisi, vol.8, no.2, pp.813-846, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Communicative Approach to Child Abuse: A Study on the Communicative Experiences and Competencies of Primary School Teachers

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2021, no.45, pp.125-143, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

ONLINE BELIEF PRACTICES OF GENERATION M IN MODERN VISUAL CULTURE

BILIMNAME, vol.43, pp.31-71, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Enformasyon Toplumunda Dini Bilgi Edinme: İnternet Ortamındaki Dini Enformasyonun Güvenilirliği ve Kalite Kriterleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.58, pp.894-906, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

4th Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.146 Creative Commons License Sustainable Development

Dijital Yetkinliğin İnşasında Pratik Bir Modelleme Örneği: Sağlıklı Dijital Yaşam Rehberi

International Symposium of Education and Values - 4, Karabük, Turkey, 24 December 2020, pp.192-193

Çocuk Dijital Okuryazarlığının Gelişiminde Alternatif Öğrenme Araçları

World Children Conference, Ankara, Turkey, 25 October 2020, pp.284

Kertenkele Dizisinde Din, Dindarlık ve Din Adamı Temsili

Medya ve Din Tartışmaları, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2015, pp.205-214

Reflections of the Ever-Changing Visual Communication Strategies on the Advertisements Throughout the Globalization Process: The Case of Residence Advertisements

The İnternational Conference on Education, Culture and İdentity, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 January 2014, pp.381-397

Görsel Politik İmgelerle Bir Suriye Okuması: Beşar Esad Fotoğrafları

I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.193-200

Books & Book Chapters

Sosyal Medya ve Dönüşen Mahremiyet Algımız

in: Sosyal Medya Ahlakı, Elif Erdem, Editor, DİB Yayınları, Ankara, pp.47-56, 2021

İletişim, Toplum ve Erasmus Programı: HD‐Life Projesi Örneği

in: İletişimciler Diyor Ki, Mustafa Özgür Seçim, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.31-50, 2020

Temel Boyutlarıyla Mahremiyet ve Güncel Dijital Mahremiyet Problemleri

in: Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar, Aydın Hakan, Yazıcı Fikre, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.41-65, 2020

Medya ve İslamofobi Araştırmalarına Yönelik Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi

in: Medya ve İslamofobi , Aydın Hakan, Eken Metin, Dereli Mustafa Derviş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.323-363, 2019

Kayseri’de İslamcı Yayımcılık Deneyimi Üzerine: Yusuf Yerli ile Bir Söyleşi

in: Bir Şehrin Hafızası Kayseri’de Sosyokültürel Hayat, Faruk KARAARSLAN, Mustafa Derviş DERELİ, Editor, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, pp.199-209, 2017

Kayseri’de İslamcı Yayımcılık Kültürü

in: Bir Şehrin Hafızası Kayseri’de Sosyokültürel Hayat, Faruk KARAARSLAN, Mustafa Derviş DERELİ, Editor, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, pp.187-195, 2017

Modern Görsel Kültür Bağlamında Medyatik Din Olgusu

in: Medya ve Din 2: Dijitalleşen Din, Çamdereli M., Doğan B.Ö., Şener N.K., Editor, Köprü Kitapları, İstanbul, pp.411-433, 2015

Din Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımı

in: Medya ve Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editor, Köprü Kitapları, İstanbul, pp.377-405, 2014

Other Publications