Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of fermented red radish (Raphanus sativus L) in carbon tetrachloride-induced liver injury in rats

THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.50, sa.3, ss.405-416, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effects of pumpkin seed oil on carbon tetrachloride induced chronic hepatic damage in rats

THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.50, sa.3, ss.345-351, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Energy Expenditure, Hormonal Physiology, and Nutritional Status Following Sleeve Gastrectomy

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, cilt.15, ss.15-21, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Boron on the Potassium Dichromate Induced Oxidative Damage in Brain Tissue of Sprague Dawley Rats

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.51, sa.5, ss.1905-1910, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Boron on Some Biochemical Parameters in Experimental Diabetic Rats

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.184, sa.1, ss.165-172, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of chromium picolinate on the parameters of oxidative and chromosomal DNA damage in rabbits

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.43, sa.2, ss.110-118, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Exercise at High Altitude on Muscle Serum Enzymes and Some Biochemical Parameters

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.48, sa.3, ss.231-238, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Flax Seed Oil on Chronic Liver Damage Induced Carbon Tetrachloride in Rats and Determination of Hepatic Apoptosis and Caspase Activity.

International Journal of Scientific and Technological Research , cilt.6, sa.3, ss.294-304, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumurtacı Bıldırcınlarda Oluşturulan Isı Stresinde Krom ve Çinkonun Bazı Kan Parametrelerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.38-49, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tavşanlarda Borik Asidin Kan Kimyasına Etkisi

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., cilt.10, sa.2, ss.77-85, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunlarda Gebeliğin Değişik Dönemlerinde Leptin ve Progesteron Düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.31-36, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of Encephalitozoon intestinalis on oxidative stress and cytokine levels in U937 cells*

2nd International Conference on Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry: Advances and Challenges in Understanding the Mechanism of Diseases, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.28 Creative Commons License

Cell culture and general line

2nd International Conference on Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry: Advances and Challenges in Understanding the Mechanism of Diseases, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.55 Creative Commons License

L-Karnitin ve Magnezyumun Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratların Dokularında Oksidatif Stres ile Sitokinler Üzerine Etkilerinin Araştırılması

I. International VI. Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress, Kayseri, Türkiye, 4 Eylül - 07 Ekim 2019, ss.393-394 Creative Commons License

The Effect of Boron on Some Biochemical Parameters in Experimental Diabetic Rats

Mediterranean Veterinary Congress acoupled with 7th REEV-Med General Assembly, Kırıkkale, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.65-66

Ratlarda Potasyum Dikromat ile Bor'un Oksidatif Stres ve DNA Harabiyeti Üzerine Etkileri

8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.120-121

Krom Pikolinat’ın Tavşanlarda Oksidatif ve Kromozomal DNA Hasarı Parametrelerine Etkisi

VII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.19-20

Tavşanlarda Borik asidin Kan Kimyasına Etkisi

Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.4

Yüksek İrtifada Yapılan Egzersizin Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Aydın, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.0-58

Yumurtacı Tavuk Karma Yemlerine İlave Edilen Üzüm Posasının Performans, Yumurta Kalitesi ve Lipid Peroksidasyonuna Etkisi

VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.321-326

Koyunlarda Gebeliğin Değişik Dönemlerinde Leptin ve Progesteron Düzeyleri

IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009

Yumurtacı Bıldırcınlarda Oluşturulan Isı Stresinde Krom ve Çinkonun Bazı Kan Parametrelerine Etkileri

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Konya, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2007, ss.40-41