Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acanthamoeba Keratitis and Acanthamoeba Conjunctivitis: A Case Report

IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY, cilt.15, sa.2, ss.272-277, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biosafety principles in parasitology laboratories

J Immunol Clin Microbiol, cilt.4, sa.4, ss.118-152, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Acanthamoeba sp.’nin Neden Olduğu Bir Menenjit Olgusu, Kayseri

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.420

Kutanöz Leishmaniasise Karşı Lucilia sericata Proteinleri

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.345

Kamerun Orjinli Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum Mix Enfeksiyonu ve Tanısı

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.367

Crohn Hastasında Hymenolepiosis nana Enfeksiyonu ve Tanısı

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.441

THE EFFECTS ON RATS SEX HORMONES OF THE SWIMMING EXERCISE AND FEEDING WITH GENETICALLY MODIFIED OBJECTS

2nd International Symposium of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, cilt.1, sa.1, ss.118-120

Plasmodium falciparum Apical Membran Antijen 1 (AMA1)’in Klonlanması

ULUSLAR ARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.491-492

Plasmodium ovale sıtması ve Nested-PCR ile tanısı

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 Eylül 2017

Sağlıklı Genç Erişkin Hastada Kronik Otitis Media Zemininde Gelişmiş Aural Miyazis:Olgu Sunumu

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.3087

Blastocystis sp.: The Most Common Protozoan Parasite in Kayseri, Turkey

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2015, ss.42-43

Lucifensin Gene Expression of Lucilia sericata Larvae

63rd Annual Meeting of American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2 - 06 Ekim 2014, ss.7

Lucilia Sericata Larvalarının Chymotrypsin Gen Ekspresyonu

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.99

Wohlfahrtia Spp. Larvalarının Tür Ayrımında Pcr-Rflp Yöntemi

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.104

Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların Serolojik Değerlendirilmesi

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.98

Devloping Of Elisa Based On Recombinanat Cathepsin L1 Protein For Diagnosis Of Fasciola Hepatica

The 88 th Annual Meeting of the American Society of Parasilogists and the 13 th Annual Quebec Molecular Parasitology Meeting, 26 - 29 Haziran 2013, ss.20

Kitap & Kitap Bölümleri

Acilde Sık Karşılaşılan Paraziter Enfeksiyonlar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi: Sistemlere Göre Enfeksiyonlar, Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu , Prof. Dr. Güner Söyletir , Prof. Dr. Mehmet Doğanay, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, 2017