Plasmodium ovale sıtması ve Nested-PCR ile tanısı


ERDOĞAN E. , YÜRÜK M. , TEMEL H., ŞABANOĞLU T., GÜLTEKİN A.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 Eylül 2017