Gastrointestinal şikayeti olan hastalarda Dientamoeba fragilis’in araştırılması


SİVCAN E., CHARYYEVA A., CEYLAN Ş. S. , YÜRÜK M. , ERDOĞAN E. , ŞAHİN İ.

ULUSLAR ARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, 25 - 29 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri