Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 21. Parazitoloji Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 International Congress of Hydatidology

  Katılımcı

  Çorum, Türkiye

 • 2017 II. Yaşam Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 1st International Blastocystis Symposium

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 18. Hidatidoloji kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ordu, Türkiye

 • 2013 XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

Ödüller

 • Mart 2018 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Eylül 2017 Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi Sözlü bildiri ikincilik ödülü

  Türkiye Parazitoloji Derneği

 • Mart 2015 Ziya Eren Bilim Ödülleri

  Erciyes Üniversitesi Genkök

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 26

h-indeksi (WOS): 1