Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Destination decision making and selection process

ROUTLEDGE HANDBOOK OF DESTINATION MARKETING, ss.263-288, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastronomi Turistlerinin Motivasyon Faktörlerinin İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.269-280, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Halkın Alternatif Turizm Potansiyeli Algılaması Elazığ Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.33, ss.55-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.1254-1284, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir Turizm Destinasyonu Olarak Develinin Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Swot Analizi

BMIJ BusinessManagement: International Journal, cilt.6, ss.862-877, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profiles of Consumer Innovativeness in Turkey

Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), cilt.5, ss.236-245, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Satın Alma Karar Sürecinde Kadınların Demografik Özellikleri Üzerine Kazakistan’da Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.79-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ailenin Satın Alma Kararlarında Kadının Rolü ve Kazak Aileleri Üzerine Kazakistan da Bir Uygulama

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.116, ss.183-198, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crossing borders by social media: An application on the Turkish exporters

Journal of Global Strategic Management, cilt.11, ss.45-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research On Internal Marketıng and Motivation: Employee Evalution of Training and Development Programmes in Banking Sector

BMIJ Business Management Studies: An International Journal, cilt.5, ss.162-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Crossing Borders By Social Media: An Application On The Turkish Exporters

Journal of Global Strategic Management, cilt.11, ss.45-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Micro Viewing to Shadow Educatıon Market in Turkey Factors Affecting Students Preference of Private Preparation Courses

International Journal of Economics, Commerce and Management, cilt.4, ss.223-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapadokya Bölgesinde Bulunan Konaklama İşletmelerinde E-Posta Yönetimi Üzerine Bir Uygulama

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.303-315, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Turkish Youth in Family Purchase Decisions

Organisational Studies and Innovation Review, cilt.1, ss.81-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Turkish Youth In Family Purchase Decision

Organisational Studies and Innovation Review, cilt.1, ss.81-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Özel Dershanelerin Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri ve Bir Uygulama

NWSA-Social Sciences, cilt.10, ss.37-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunun Verdiği Hizmetlerin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması Sivas Yurtkur Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.185-209, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Etiksel Perakendecilik Uygulamalarına İlişkin Algılamaları Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.135-151, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzleyicilerin Yerel Televizyon Tercihleri Ve Demografik Özellikler İtibarı İle Algısal Farklılıkları

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.10, ss.1055-1083, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri nin Pazarlanabilirliğinin Şehir Yaşam Kalitesi Açısından Önem Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Televizyon Bağlamında İzleyici Algılamaları Kayseri İli Üzerine Örnek Çalışma

Akademia Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.109-123, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, ss.1-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararasılaşmanın Dinamikleri Uluslararası Pazarlar Ve Perakendeci İşletmelerin Uluslararası Pazarlama Etkinlikleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.119-140, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süpermarketlerde Çalışanların ve Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Beklentilerinin ve Algılamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.373-386, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Süpermarket Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.37-70, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Süpermarket Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Pazarlama Dünyası, cilt.5, ss.58-64, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gastronomi Turistlerinin Destinasyon Tercihini Etkileyen Motivasyon Faktörlerinin İncelenmesi

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.2, ss.799-806

Gastronomi Turistlerinin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi: Kapadokya Örneği

17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.461-468

Alternatif Turizm Çeşitlerinin Turizm Potansiyeline Etkisine Yönelik Bir Araştırma

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2019, ss.761-770

Destinasyon Tanıtımında Yerel Yönetimlerin Rolü: Belediyelerin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma

6. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Bishkek, Kırgızistan, 3 - 05 Ekim 2019, ss.175-188

Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri

Türk Akademik Araştırmalar DergisiUluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.254-272

Ethical Evaluations Based on Web Applications of Travel Agencies: A Research on Consumer Differences

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP’xx18-Autumn, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018, ss.543-553

Develinin Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Swot Analizi

I. Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve II.Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.199-210

The Profiles of Consumer Innovativeness in Turkey

14th International Strategic Management Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, ss.429-437

Crossing Borders by Social Media: An Application on the Turkish Exporters

ISMC 2017 13th International Strategic Management Conference, Montero, Bolivya, 6 - 08 Temmuz 2017

A Research on Internal Marketing and Motivation: Impact of Training and Development Programs on Motivation of SalesEmployees in Tourism Sector

4th International Congress Of Tourism and Management Researches, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Mayıs 2017, ss.359-372

The Role of Turkish Youth In Family Purchase Decision

Management and Business AcademyInternational Business Conference, Londrina, Brezilya, 3 - 05 Temmuz 2015, cilt.1, ss.81-88

The Role Of Tourism In The Economic Development Process The Case Of Turkish Tourism

Forum on Social Sciences: World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, Baku, Azerbaycan, 18 - 21 Ekim 2012, cilt.1, ss.359-372

Promotional Activities in Hotels: Applications in the Turkey's Region of Cappadocia

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.1027-1036 identifier

Problems Encountered by the Exporting Firms: An Application in the City of Kayseri

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24 identifier identifier

Kültür Turizmi Açısından Kapadokya Destinasyonunun Algılanan Imajı

14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yozgat, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2009, ss.405-416

Nj? Praktik? p?r Nd?rkomb?tarizmin e Tregtar?ve m? Pakic? Turq - Uluslararasılaşma Sürecinin Etkenlerine Yönelik Türk Perakendecilerinin Değerlendirmeleri

Kongresi I Nd?rkomb?tar Ballkanik, “Historia Dhe Kultura e Ballkanit - 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Priştine, Kosova, 10 - 16 Haziran 2009, ss.741-756

Uluslararasılaşma Sürecinin Etkenlerine Yönelik Türk Perakendecilerinin Değerlendirmeleri

1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Priştine, KOSOVA, 10 - 16 Mayıs 2009, ss.741-756

İhracatçı Firmaların Etiksel Konulara İlişkin Değerlendirmeleri

6. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Antalya, Türkiye, 28 Temmuz - 01 Ağustos 2001, ss.281-291

Kitap & Kitap Bölümleri

Destination Decision Making and Selection Process

The Routledge Handbook of Destination Marketing, Dogan Gursoy, Christina G. Chi, Editör, Routledge, ILLIUS, ss.263-275, 2018

Destination Decision Making and Selection Process

The Routledge Handbook of Destination Marketing, Gursoy Dogan, Christina G. Chi, Editör, Routledge, ss.263-288, 2018

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Tutundurma

Sağlık Turizmi, Dilaver Tengilimoğlu, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.171-198, 2013

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları (Kayseri Örneği)

Tarih İçinde Kayseri Basını, HAMZA ÇAKIR, HAKAN AYDIN, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.477-508, 2012

Ansiklopedide Bölümler