Duyusal Pazarlama Kavramının Tüketici Davranışlarına Etkisi ve Bir Uygulama


GÜLLÜ K. , UYAR K. , Gülsoy M.

19 Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1003-1010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1003-1010

Abstract

Duyusal uyarım hem etrafımızdaki dünyayı nasıl algıladığımızı hem de ona nasıl tepki verdiğimizi şekillendiren temel unsurdur. Günümüz şiddetli rekabet ortamında, duyusal pazarlama konusu rekabet avantajı kazanmak için etkili bir strateji olarak dikkatleri çekmektedir. Bu çalışmada beş duyu organının tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Görme, İşitme, Koklama, Tat Alma ve Dokunma algılarının satın alma kararlarını etkilemede pozitif yönde etkisini olduğu, hipotezlerinin doğruluğu, araştırılmış olup, araştırmada; 320 kişiye anket uygulanmış, elde edilen veriler yapısal eşitlik analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Koklama, İşitme, Görme, Tatma ve Dokunma duyularının tamamının satın alma kararlarında yüksek ölçüde etkili olduğu kanıtlanmıştır.