Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Pazarlama

  • Turizm ve Otel İşletmeciliği

  • Kitle İletişimi ve Araçları