Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2015 Erciyes İletişim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2015 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2015 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2014 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2014 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Niğde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi