Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Training ANFIS by using the artificial bee colony algorithm

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, ss.1669-1679, 2017 Özet

AUTOMATIC CLUSTERING WITH GLOBAL BEST ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, ss.677-687, 2014 Özet

Artificial bee colony algorithm for dynamic deployment of wireless sensor networks

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.20, ss.255-262, 2012 Özet

PAPR reduction using artificial bee colony algorithm in OFDM systems

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.19, ss.47-58, 2011 Özet

Fuzzy clustering with artificial bee colony algorithm

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.1899-1902, 2010 Özet

Proportional-integral-derivative controller design by using artificial bee colony, harmony search, and the bees algorithms

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING, cilt.224, ss.869-883, 2010 Özet

A comparative study of Artificial Bee Colony algorithm

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.214, ss.108-132, 2009 Özet

A survey: algorithms simulating bee swarm intelligence

ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, cilt.31, ss.61-85, 2009 Özet

Evolutionary algorithm-based fuzzy PD control of spillway gates of dams

JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.344, ss.1039-1055, 2007 Özet

Elevator group control by using talented algorithm

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEURAL NETWORKS, cilt.3949, ss.203-210, 2006 Özet

An efficient control method for elevator group control system

COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND SECURITY, PT 2, PROCEEDINGS, cilt.3802, ss.1042-1047, 2005 Özet

Designing digital IIR filters using ant colony optimisation algorithm

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.17, ss.301-309, 2004 Özet

Tabu search tracker for multiple target tracking

JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, cilt.18, ss.1573-1589, 2004 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Artificial Bee Colony Algorithm Variants on Constrained Optimization

International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, cilt.7, 2017
Link

Best Supported Emigrant Creation For Parallel Implementation Of Artificial Bee Colony Algorithm

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, cilt.16, ss.2055-2064, 2016 Özet

Optimal Disk Scheduling Based On Ant Colony Optimization Algorithm

Erciyes Universiy Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.22, ss.11-19, 2006
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve ABC

Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı, 28 December 2017

Performance Analysis of Artificial Bee Colony Algorithm on ARM Based Mobile Platform

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 October 2017, ss.155-159 Özet

A new emigrant creation strategy based on local best sources for parallel Artificial Bee Colony algorithm

2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 16 - 19 May 2016, ss.901-904
Link

Yapay Arı Koloni Algoritmasının Ekran Kart Kümesinde Hızlandırılması

1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, Afyon, Türkiye, 21 - 22 April 2016, ss.1338-1344

A New Synchronous Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS2016), Afyon, Türkiye, 21 - 22 April 2016, ss.1368-1373

A Parallel Implementation of Artificial Bee Colony Algorithm withinCUDA Architecture

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Türkiye, 19 - 20 March 2016, ss.745-756

A New Emigrant Creation Strategy for Synchronous Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Türkiye, 19 - 20 March 2016

Kablosuz Ağ Protokolleri İçin bir Benzetim Yazılımı

inet-tr'15 XX. Türkiye'de XX. İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 December 2015, ss.1-8
Link

Kablosuz Algılayıcı Ağ Yönlendirme Protokolleri İçin Geliştirilen Ayrık-Olay Tabanlı Benzetim Yazılımı

inet-tr'15 XX. Türkiye'de XX. İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 December 2015, ss.1-8
Link

Accelerating Discrete Haar Wavelet Transform on GPU Cluster

The 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2015, Bursa, Türkiye, 26 - 29 November 2015

A New Emigrant Creation Strategy for Parallel Artificial Bee Colony Algorithm

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 26 - 28 November 2015, ss.689-694 Özet

CUDA ile Hızlandırılmış İki Boyutlu Ayrık Kosinüs Dönüşümü

4. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı Başarım 2015, Ankara, Türkiye, 1 - 02 October 2015

Fuzzy Rule-Based Modeling Of Thermal Heat Exchanger Dynamics Through Swarm Bee Colony Optimization

International Conference On Technology and Sciences (ICAT'15), Antalya, Türkiye, 4 - 07 August 2015, ss.1-5

A multi-objective artificial bee colony approach to feature selection using fuzzy mutual information

IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2015, Sendai, Japonya, 25 - 28 May 2015, ss.2420-2427
Link

A Hybrid Method to the Reconstruction of Contour Lines from Scanned Topographic Maps

IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2014, ss.930-933 Özet

TRAINING ANFIS USING ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM FOR NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS IDENTIFICATION

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 April 2014, ss.493-496 Özet

Extraction Of Brain Tumors From Mri Images With Artificial Bee Colony Based Segmentation Methodology

8th International Conference On Electrical And Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 28 - 30 November 2013, ss.1

Quick combinatorial artificial bee colony -qcabc- optimization algorithm for tsp

The Second International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics (ISCIM 2013), Tiran, Arnavutluk, 26 - 28 September 2013, ss.97-101
Link

Training ANFIS Using Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Bulgaristan, 19 - 21 June 2013 Özet

Performance Analysis of ABCMiner Algorithm with Different Objective Functions

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 April 2013 Özet

Yapay Arı Kolonisi Programlama ile Sistem Modelleme

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı (TOK2012), Niğde, Türkiye, 11 - 13 October 2012, ss.857-860

İşlemci Çizelgelemesi için Karınca Koloni Yaklaşımı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) 2012, Trabzon, Türkiye,, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.111-115

A Comparative Study on Differential Evolution Based Routing Implementations for Wireless Sensor Networks

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2012), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.1-5
Link

ARTIFICIAL BEE COLONY BASED IMAGE CLUSTERING METHOD

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Brisbane, Avustralya, 10 - 15 June 2012 Özet

Artificial bee colony data miner (ABC-Miner)

2011 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2011, Istanbul-Kadikoy, Türkiye, 15 - 18 June 2011, ss.96-100
Link

An Application of Wireless Sensor Network Routing based on Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 June 2011, ss.326-330 Özet

Wavelet Packets Optimization using Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 June 2011, ss.89-94 Özet

Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm for Neural Network Training

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 June 2011, ss.84-88 Özet

A Combinatorial Artificial Bee Colony Algorithm for Traveling Salesman Problem

INISTA 2011: International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Türkiye, 1 - 04 June 2011, ss.50-53

Solving Integer Programming Problems by Using Artificial Bee Colony Algorithm

11th Congress of the Italian-Association-for-Artificial-Intelligence, Reggio Emilia, İtalya, 9 - 12 December 2009, cilt.5883, ss.355-364 Özet

Parameter Tuning for the Artificial Bee Colony Algorithm

1st International Conference on Computational Collective IntelligenceWroclaw Univ Technol, Wroclaw, Polonya, 5 - 07 October 2009, cilt.5796, ss.608-619 Özet

Artificial Bee Colony Algorithm trained Neural Networks for Time-Series Prediction Problem

International Symposium on INovations in Intelligent Systems and Applications, Türkiye, 1 - 04 July 2009, ss.286-291

Solving Large Scale Numerical Problems Using Artificial Bee Colony Algorithm

Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, 6th Int. Symp. on Intelligent and Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya, Turkiye,, Tunus, 1 - 04 November 2008, ss.401-410

Classification by Neural Networks and Clustering with Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm

6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Türkiye, 1 - 04 November 2008, ss.1-5

Artificial bee colony (ABC) optimization algorithm for training feed-forward neural networks

4th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Kitakyushu, Japonya, 16 August 2007 - 18 August 2008, cilt.4617, ss.318-321 Özet

Training Neural Networks With ABC Optimization Algorithm On Medical Pattern Classification

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkiye,, Türkiye, 1 - 04 June 2008, ss.31

Effect Of Region Scaling On The Initialization Of Particle Swarm Optimization, Differential Evolution And Artificial Bee Colony Algorithms On Multimodal High Dimensional Problems, Kayseri, Turkiye

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkiye,, Türkiye, 1 - 04 June 2008, ss.117

Artificial Bee Colony Algorithm On Training Artificial Neural Networks

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU 2007, Eskişehir, Türkiye,, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 June 2007, ss.1-4

D. Karaboga, B. Basturk, Artificial Bee Colony (ABC) Optimization Algorithm For Solving Constrained Optimization Problems

Advances in Soft Computing: Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing Lecture Notes in Computer Science Volume 4529/2007, 12th International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA 2007, Cancun, Mexico,, Meksika, 1 - 04 June 2007, ss.789-798

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Yönlendirme Teknikleri

Akademik Bilişim’ 07, Kütahya, Türkiye, 1 - 04 February 2007, ss.409-415
Link

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Güvenli İletişim Teknikleri

Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 December 2006, ss.1-4
Link

Kablosuz Sensör Ağları Dolaşımında Veri Gizliliği

Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 December 2006, ss.1-5

Routing in Wireless Sensor Networks Using Ant Colony Optimization

1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, Türkiye, 1 - 04 June 2006, ss.401-404
Link

An Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm For Numeric Function Optimization

Proceedings of IEEE SIS'06, IEEE Swarm Intelligence Symposium 2006,, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 May 2006, ss.13-19

Yüz Tanıma Ile Havaalanı Personelinin Kimliklendirilmesi

Hasem 06, Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 May 2006, ss.449-453

Geliştirilmiş Bir Algoritma Kullanılarak Asansör Grup Kontrolü

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS’2005), Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 November 2005, ss.470-477

Afet kriz yönetimi ve ulusal afet ağı

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği, 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 22 - 29 September 2005, ss.508-511

Gerçek Zamanlı Optimizasyon İçin Gelişime Dayalı Hızlı Bir Algoritma

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2005, ss.527-530
Link

A Performance Comparison of Modern Heuristic Algorithms on Test Functions

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Türkiye, 1 - 04 June 2005, ss.46-49

PD Denetleyici Kullanılarak Baraj Göl Kotu Kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’05), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 June 2005, ss.425-429

Image Segmentation Using Differential Evolution Algorithm

Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference,, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 2005, ss.33-36

Çamaşır Makinesi için Akıllı Neuro-Fuzzy Mantık Kontrolör Tasarımı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2004, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 June 2004, ss.1-4

Finding Failed Element Positions in Linear Antenna Arrays Using Genetic Algorithm

Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO’2003), Bursa, Türkiye, 3 - 07 December 2003, ss.254-257

Disk Scheduling Using Ant Colony Algorithm

ICSP-International Conference on Signal Processing, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 September 2003, ss.223-226

IIR Filter Design Using Immune Algorithm

International Conference on Signal Processing ICSP 2003, Türkiye, 1 - 04 September 2003, cilt.1, no.2, ss.244-247

A Simple And Global Optimization Algorithm For Engineering Problems: Differential Evolution Algorithm

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 July 2003, ss.581-583

Controlling the Spillway Gates Using Fuzzy Logic Controller Designed by Modified Tabu Search Algorithm

10th International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 2003), İstanbul, Türkiye, 30 June - 02 July 2003, ss.293-296

TOM ile Bilgisayar Laboratuvar Otomasyonu

10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2002, Denizli, Türkiye, 12 - 14 June 2002, cilt.1, ss.297-302

Geribeslemeli Yapay Sinir Ağlarının Paralel Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Eğitilmesi

11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2002, ss.261-270

Yüksek Dereceden IIR Filtrelerin Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Tasarlanması

10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2002, Denizli, Türkiye, 1 - 04 June 2002, ss.406-411

Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems

4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 June 2002, cilt.1, ss.580-586

Ant Colony Optimisation Algorithm with Recency Based Memory

11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2002, ss.171-180

A New Method for Reservoir Control of Dams

Second International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO2001), Bursa, Türkiye, 7 - 11 November 2001, ss.327-331

Reservoir Control of Dams Using Fuzzy Logic Controller Designed by Tabu Search Algorithm

The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, Antalya, Türkiye, 5 - 07 November 2001, ss.484-491

A Modified Touring Ant Colony Optimisation Algorithm for Continuous Functions

The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), Türkiye, 1 - 04 November 2001, ss.437-444

Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Baraj Göl Kotu Kontrolü İçin Bulanık Mantık Denetleyici Tasarımı

Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 September 2001, ss.41-49

An Immune Algorithm For Numeric Function Optimisation

10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, Antalya, Türkiye, 1 - 04 June 2001, ss.111-119

Touring Ant Colony Algorithm with Frequency Based Memory for Contounous Optimisation

10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, Antalya, Türkiye, 1 - 04 June 2001, ss.94-102

Application of Fuzzy Logic to Reservoir Control of Dams

Tenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2001), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 April 2001, ss.174-179

Bulanık Mantık Denetleyici Kullanarak Taşkınlar Esnasında Baraj Göl Kotunun Kontrolü

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Müh. Sempozyumu (ELECO’2000), Bursa, Türkiye, 8 - 12 November 2000, ss.416-420

System Identification Using Tabu Search Algorithm

The 9th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN’2000), İzmir, Türkiye, 21 - 23 June 2000, ss.421-424

Yeni Bir Paralel Tabu Araştırma Algoritması

The Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’99, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1999, ss.275-283

Timetabling by Genetic Algorithm

The Second International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 6 - 07 August 1998, ss.843

Training Recurrent Neural Networks for Dynamic System Identification Using Parallel Tabu Search Algorithm

12th IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC’ 97), Türkiye, 1 - 04 July 1997, ss.113-118

Designing digital FIR filters using Tabu search algorithm

1997 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 97) - Circuits and Systems in the Information Age, HONG KONG, Hong Kong, 9 - 12 June 1997, ss.2236-2239 Özet

Tabu Search Algorithm for Combinatorial Optimisation Problems

11th European Simulation Multiconference (ESM’97), Türkiye, 1 - 04 June 1997, ss.484-488

Tuning PID Controller Parameters Using Tabu Search Algorithm

IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC’96), Türkiye, 1 - 04 November 1996, cilt.1, ss.134-136

Design of fuzzy logic controllers using tabu search algorithm

1996 Biennial Conference of the North-American-Fuzzy-Information-Processing-Society, California, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 22 June 1996, ss.489-491

Training Recurrent Neural Networks Using Tabu Search Algorithm

The Fifth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’96, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1996, ss.293-298

Tabu Araştırma Algoritması İçin Yeni Bir Model

The First Turkish Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’96), Sakarya, Türkiye, 1 - 04 June 1996, ss.168-175

Design of FIR Filters Using Genetic Algorithms

ECCTD’95 Europen Conference on Circuit Theory and Design, Türkiye, 1 - 04 August 1995

Optimisation of multivariable functions

Proc. of the Third. Conf. on Information Technology and its Applications, ITA’93, Markfield Conf. Centre, Leicester, İngiltere, 15 - 16 April 1994, ss.14-16

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar